PSE-EE EUSKADI DOKUMENTUAK http://www.socialistasvascos.com es-ES WWW.SOCIALISTASVASCOS.COM http://www.socialistasvascos.com/images/rssPSE_EE_EUSKADI_2017.png http://www.socialistasvascos.com 150 100 <![CDATA[DOKUMENTUA - Adingabekoentzako lbaiondoko zentroko segurtasunari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=26062 1. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lbaiondo ikastetxearensegurtasun-protokoloak aldizka ebaluatzen jarraitzeko, ikastetxearen eraginkortasuna eta ezagutza bermatzeko, ikastetxean egiten den hezkuntza-lana baldintza onenetan gura dadin. 2. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lbaiondo ikastetxearen zaintza eta segurtasuna kudeatzen duen enpresari eska diezaiola esleitutako kontratuan agertzen diren baldintzak bete ditzala: Fri, 16 Feb 2024 10:13:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Jaurlaritzak EAEko lehen sektorean erreleboa sustatzeko dituen asmoei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=26018 1.Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, foru-aldundiekin, udalekin, nekazaritza-sektorearekin eta landa-garapenarekin lotutako eragileekin lankidetzan, diagnostiko bat egin dezala hurrengo hamarkadarako aurreikusten diren belaunaldi-erreleborako aukerei buruz, bai erretiroagatik, bai jarduera eskualdatzeko edo uzteko beharragatik, eta datu-base bat ezar dezala lurralde historiko bakoitzean belaunaldi-erreleborik aurreikusten ez den ustiategi aktiboekin. 2.Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, foru-aldundiekin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin, Hazi Fundazioarekin, tokiko erakundeekin eta nekazaritza-sektorearekin eta landa-garapenarekin lotutako eragileekin lankidetzan, LEADER ekimenetik laguntza eman diezaiotela belaunaldien arteko erreleboa erraztuko duten nekazaritzako test-guneen proiektu pilotuak garatzeko eta abian jarizeko. 3.Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, foru-aldundiekin, udalekin, nekazaritza-sektorearekin eta landa-garapenarekin lotutako eragileekin lankidetzan, Nekazari Gazteen Estatutuari buruzko otsailaren 4ko 8/2014 Dekretua eguneratzeari ekin diezaiola, gure lehen sektorean indarrean dagoen zahartzeegoerara egokitzeko, eta nekazari gazteen ezarpena bultzatzeko tresna eta erraminta egokienak bideratzeko. Fri, 09 Feb 2024 09:32:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Arabako ESIko osasun-zerbitzuen gainbehera eteteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=26017 Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari eskatzen dio, Osakidetzaren Plan Estrategikoan eta lehen mailako arretako estrategian ezarritako irizpideei jarraituz, lurralde osoan kalitatezko arreta ematen laguntzen duten ekimenak sustatzen jarrai dezala, lan-karga handiagoa dakarten unean uneko edo sasoiko egoerei aurre egiteko beharrezkoak diren kontingentziaplanak barne. Fri, 09 Feb 2024 09:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EAEko eskola-jantokietan elikagai osasungarriak eta iraunkorrak bermatzeko hartu behar diren neurriei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25879 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen dio:1. Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzari buruzko abenduaren 21eko 17/2023 Legeak 37.1 eta 97.9 artikuluetan jasotzen duen bezala, ikastetxearen hezkuntza-proiektuan sartuta dauden eskola-jantokien eginkizun pedagogikoa indartzea, Eskola Publikoaren Plan Estrategikoaren parte izanik, haien azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko eta elikadura osasungarri eta iraunkorraren balioak integratzeko.2. Jantoki-zerbitzua kontratatzeko prozesuetan ingurumenaren, kalitatearen eta gizartearen iraunkortasun-irizpideetan hobekuntza esanguratsuak txertatzearen alde egiten jarraitzea.3. Ikuspegi juridikotik, teknikotik eta ekonomikotik bideragarriak diren alternatibak lantzen jarraitzea, jantoki-eredu malgua lortzeko, zerbitzu egokitua emateko eta ikastetxe bakoitzaren premia espezifikoetara egokitzeko.4. Kontrol- eta auditoretza-elementuak indartzen jarraitzea, eguneroko eta kalitatezko zerbitzua emango dela bermatzeko, eta hornitzaileekin hitzartutako baldintzak zorrotz betetzea exijitzea. Fri, 02 Feb 2024 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-premia bereziak (HPB) dituzten haur eskolatuen egoerari buruzkoa.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25878 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen dio jarraitu dezala: Eskola inklusiboaren esparruan estrategiak, neurriak eta laguntzak sustatzea, ikasle guztiei erantzuteko eta haien garapen pertsonala eta akademikoa muga dezaketen oztopoak ezabatzeko. Hezkuntza-premia berezien eta, zehazkiago, autismoaren detekzio goiztiarra sustatuz, haurren garapenaren jarraipena egiteko protokolo espezifikoaren bidez. Etengabeko koordinazio eta lankidetzarako esparruak ezarriz,arlo klinikoaren eta hezkuntzaren artean beharrezkoak diren sailen artekoa eta erakundeartekoa, indarrean dagoen araudian ezarritako eskumenen esparruan. Prestakuntza-eskaintza hobetzea irakasleei (PT irakasleak, irakasle tutoreak, ALEko irakasleak, irakasle aholkulariak eta orientatzaileak), hezkuntza-langileei (fisioterapeutak, terapeuta okupazionalak, hezkuntza-laguntzako espezialistak...) eta Hezkuntza Bereziko premien aholkularitzei, mintegi sistematikoen, prestakuntza-ikastaroen eta hezkuntza-premia bereziei buruzko beste ikastaro espezializatu batzuen bidez. Fri, 02 Feb 2024 10:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadik Fitur 2024 azokan duen presentziari dagokionez.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25880 Duela gutxi, Javier Hurtado sailburuak Euskadiko turismoaren emaitza historikoak iragarri ditu. Bere adierazpenetan nabarmendu duenez, hazkunde positiboa norabide onean izan zen, modu desestazionalizatu eta deszentralizatuan, turismoaren onurak lurralde osoan banatuz. Gainera, nazioarteko turismoaren hazkunde nabarmena nabarmendu du.2024ko Fitur azokan, sailburuak adierazi du Euskadik Fitur azokan duen presentzia ez dela sustapenera mugatzen, baizik eta enpresei eta sektoreari babesa ematearen aldeko apustua dela. Hori dela eta, "Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak" legebiltzar-taldeak honako AHOZKO GALDERA hau egin du OSOKO BILKURAN:• Zer izan da Euskadirentzat Fitur 2024 programan parte hartzea? Fri, 02 Feb 2024 11:51:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Lege-proiektua]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25616 Ikus erantsitako pdf dokumentua Fri, 22 Dec 2023 10:44:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Herritarrek jasoko duten osasun-arreta zein izango den gardentasunez ezagutzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25550 Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari .eskatzen dio, Euskadiko Udalen laguntzarekin, amai dezala informazio-sistema bit sortzeko hasitako prozesua, herritarrei Osakidetzako Lehen Mailako Arretako sareko osasun-laguntzako egutegi, ordutegi eta lekuen informazio eguneratua erraz eta azkar eskuratzeko aukera emango diena. Thu, 14 Dec 2023 10:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadin gizarte-ekonomia indartzeko urrats berriei dagokienez]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25552 LEHENDAKARIORDE ETA LAN ETA ENPLEGU SAILBURUARI Donostia Gizarte Ekonomiaren Espainiako hiriburua izan den 2023. urtea amaitzear dagoela, "Socialistas Vascos-Eusko Sozialistak" taldeak honako GALDERA hau egin dio Idoia Mendia lehendakariordeari, AHOZ ERANTZUN DEZAN.Zer urrats egingo ditu zure sailak Euskadiko gizarte-ekonomia indartzeko? Thu, 14 Dec 2023 10:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Obiektibotasun-, neutraltasun- eta profesionaltasun-printzipioetan oinarrituta EiTBko Focusak araufzearen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=25551 1. Eusko Legebiltzarrak EITBri eskatzen dio jarrai dezala Administrazio Kontseiluari inkestak egin aurretik inkestetan planteatuko diren galderen galdetegiak helarazten. 2. Eusko Legebiltzarrak EITBri eskatzen dio argitaratutako inkesten Data osoa bere webgunean argitaratzen jarraitzeko, gizarteak eta erakundeek informazio guztia eskura dezaten. 3. Eusko Legebiltzarrak EITBri eskatzen dio gardentasunaren, independentziaren eta objektibotasunaren printzipioak bermatzen jarraitzeko, herritarrek beren ondorioak atera ditzaten. Thu, 14 Dec 2023 10:47:00 GMT