PSE-EE EUSKADI DOKUMENTUAK http://www.socialistasvascos.com es-ES WWW.SOCIALISTASVASCOS.COM http://www.socialistasvascos.com/images/rssPSE_EE_EUSKADI_2017.png http://www.socialistasvascos.com 150 100 <![CDATA[DOKUMENTUA - Espainiako Gobernuak amiantoaren biktimentzako konpentsazio-funts bat sortzekoa den urriaren 19ko 21/2022 Legea garatzeko erregelamendua onesteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24903 1. Eusko Legebiltzarrak oso positibotzat jotzen du azken hiru legegintzaldietan, behin baino gehiagotan, Estatuan Amiantoaren Biktimentzako Konpentsazio Funtsa sortzeko aho batez egindako lana. 2. Eusko Legebiltzarra pozik dogo urriaren 19ko 21/2022 Legea, amiantoaren biktimentzako konpentsazio-funts bat sortzekoa, onartu delako. Lege hori, Ganbera honek behin baino gehiagotan Gorte#039Nagusietan igorri duen Lege Proposamenaren emaitza da. 3. Eusko Legebiltzarrak Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari eskatzen dio amiantoaren biktimentzako konpentsazio-funtsa sortzeko urriaren 19ko 21/2022 Legea onartu zenetik ahalik eta lasterren onar dezala funts hori garatzen duen Erregelamendua, eta dagozkion  Fri, 22 Sep 2023 10:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lehiaren Euska[ Agintaritzak egindako "Lehiak lan-merkatuan duen eraginari buruzko gida praktikoa" ondoriorik gabe uztea eta negoziazio kalektiboko euskal esparrua defendatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24902 1.Eusko Legebiltzarrak adierazi du ez dagoela ados lehiak lan-merkatuan duen eraginari buruzko gida praktikoarekin, eta LEAri eskatu dio gida hori kentzeko, eta erakunde horrek Jaurlaritzarekiko duen menpekotasunik eza kontuan hartuta, eskatu du gida hori kontuan har ez dezala euskal adnninistrazioak. 2.Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du askatcisun sindikalaren eta negoziazio kolektiboaren defentsa, eta Eusko Jaurlaritzari dei egiten dio Elkarrizketa Sozicila eta Negoziazio Kolektiboa defendatzen eta sustatzen jarraitzeko, euskal langifeen lan-baldintzak hobetzeko eta Euskcidin Kalitatezko Enplegua lortzeko oinarrizko tresna den aldetik. Fri, 22 Sep 2023 10:23:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Haur Hezkuntzako lehenengo zikloari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24898 Eusko Legebiltzarrak Eusko eskatzen dio: 1. 2030erako Demografikorako Jourlaritzari Erronka Euskal Estrategiaren esparruan Haurreskolak Partzuergoaren zeregina indartzen jarraitzea, 2023-24 ikasturtetik aurrera haur-hezkuntzako lehen zikloa doakoa izanik, hezkuntza-arretaren kalitatea eta familiei laguntzeko funtzioa hobetuz,hezkuntza-eginkizuna eta desberdintasunak konpentsatzeko eginkizuna indartzeko, bol eta familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzen laguntzeko ere. 2. Aldi berean, #039anean jarraitzea, inplikatutako eragileekin koordinatuta, haur-hezkuntzako I hen zikloari dagokionez kainitako zerbitzua hobetzeko. Thu, 21 Sep 2023 10:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetza dagoen osasun-profesionale gabeziari aurre egiteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24897 1.- Lehen Mailako Arretan kalitatezko eta hurbileko osasen-laguntza mantentzeko, Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari eskatzen dio Osakidetzaren kudeaketan lehentasuna eman diezaiela Lehen Mailako Arretako Estrategia berrikusteko prozesuan definitu tiren hobekuntza-jarduketei, lehen mailako arretako profesionalak berak protagonista dituen prozesu parte-hartzailea. 2.- Lehen mailako arretako plantillari egonkortasun handiagoa emate aldera, Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari eskatzen dio, aurten eta datorren urtean, gaur egun garatzen ari dicen Osakidetzaren Enplegu Eska i ntza Publikoak burutzeko, bai eta, langileekiko elkarrizketatik abiatuta, giza baliabideen eta antolamendu-baliabideen beharrei erantzuteko beharrezkoak izan daitezkeen neurriak hartzen jarraitzeko ere, Lehen Mailako Arreta indartzeko helburuarekin. 3- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala: BAME plazen eskaitzan irakaskuntza gaitasun handiena eskainiz, batez eta arlo defizitarioetan, familiako eta komunitateko medikuntzako espezialitatearekin egiten duen bezala Espainiako Gobernuari neurriak hartzeko eskatzea, autonomia-erkidegoek BAME irakaskuntza gaitasun osoa eskain desaten espezialitate defizitarioetan Espainiako Gobernuari eskaten zaio, autonomia-erkidegoek batera, Osasun Sistema Nazionaleko Giza Baliabideen Batzordean balora dezala BAME probak gainditzeko ezarritako irizpideak berrikusten jarraitzeko aukera, plaza bat bera ere hutsik gera ez dadin horiek bete ditzaketen hautagaiak dauden bitartean, irakaskuntza-gaitasun osoa bete dadin. Thu, 21 Sep 2023 10:39:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko hainbat udalerritako laietan ETAko terroristei egindako pankarta, brindis eta omenaldiei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24896 1. Eusko Legebiltzarr❑k berretsi egiten du presoak eta ETAko kideak omentzeko edo aitorizeko ekimenak arbuiatzeko eta gaitzesteko erabakia, tamalez uda honetan berriro gertatutakoak euskadiko herri batzuetan. 2. Eusko Legebiltzarrak memoria inklusibo, kritiko, etiko eta demokratikoa eraikitzeko konpromisoa indartzen du, biktimen oroimena zaintzeko eta haienganako #039ruina, bidegabekeria, umiliazioa eta birbiktimizazioa saihesteko. 3. Eusko Legebiltzarrak beharrezkotzat ¡otzen du terrorismoa goratzeko edozein adierazpen errotik deslegitimatzea, bai eta espazio publikoaren eremu guztietan eta jai-, ¡olas- eta aisialdi-testuinguruetan bizikidetza demokratikoaren printzipioak eta balioak bermatze❑ eta berrestea ere.  Thu, 21 Sep 2023 10:07:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezio eta errentak eta zuzkidura-bizitokien kanona zehazteari buruzko 2022ko ekainaren 30eko Aginduarekin zerikusia duten etxebizitzaren arloko inflazioaren ondorioak saihesteko neurriei buruzkoa.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24899 Joan den udan, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak Euskadiko etxebizitza babestuen prezioak eguneratu zituen. Babes publikoko etxebizitzen gehieneko alokairu-errenten eta salmenta-prezioen zehaztapenari buruzko agindu baten bidez egin zuen. Arauak 2010etik indarrean dauden zenbatekoak eguneratzen ditu, eta, horrela, saltzeko BOEen eta tasatuen prezioak aldatzen dira, merkatu-aldaketetara eta kostu errealetara egokituz. Era berean, prezioen eguneratze automatikoa sartzen du, 2024ko urtarriletik aurrera KPIaren arabera. Hala ere, Etxebidek erosteko edo alokatzeko BOE bat eskuratzeko eskatzen dituen gehieneko diru-sarrerak duela urte batzuetatik hona mugiezinak dira. Pandemiaren eta Ukrainaren inbasioaren ondorioz, azken urte hauetako prezioen aparteko igoerek etxebizitza eskuragarria eskuratzeko beharra duten pertsonak kanpoan geratzea eragotz dezakete, inflazioaren ondorioz diruaren balioa deflaktatzeagatik. Horregatik guztiagatik, "Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak" legebiltzar-taldeak honako galdera hau egin dio Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburu Arriolari, OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO: Zer neurri planteatzen ditu Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egoera hori zuzentzeko? Thu, 21 Sep 2023 10:50:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Tolosako Villa Sagrado Corazon eraikina babestearen inguruan ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24877 Eusko Legebiltzarrak, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019k Legean jasotakoaren arabera erakunde eskumendunei eskatzen die Tolosako kultura ondare izan litezkeen elementuen azterketa eta balizko babesa onartzeko dagozkien urmtsak eman ditzatela, elementu bakoitzaren ezaugarriak abiapuntu hartuta.  Fri, 15 Sep 2023 10:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eraberritzerako Next funtsak Jaurlaritzaren baliabide propioez osatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24876 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala baliabide ekonomikoak eskatzen aldebiko batzordeetan, alde anitzeko batzorde eta batzorde sektorialetan, Berreskurapen, Eraldáketa eta Erresilentzia Planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko 3., 4. eta 5. programetako funtsak agortzeak eragindako pertsonen espedienteak kudeatzeko Next funts gehigarriak lortzeko. Fri, 15 Sep 2023 10:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Google bilatzaileak euskara ez diskriminatzeko Jaurlaritzak neurriak harfzeari buruz. ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24873 1. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Euskararen Aholku Batzordearen baitan onartutako "Euskararen ingurune digitala. Gomendioak 2021-2024" bideorria eta "GAITU: Hizkuntza-teknologien ekintza-plana 2021-2024" garatzen, euskarak ahalik eta esparru zabalena har dezan esparru digitalean eta teknologien eremuan. 2. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jourlaritzari eskatzen dio adimen artifizialak euskaraz egin dezan sustatu eta lagun ditzala euskara teknologietan txertatzea helburu duten kanpainak eta proiektuak, besteak beste, Common Voice bezalako egitasmoekin bat eginez eta tresna hauek eskaintzenduten aukeraz baliatuz. Fri, 15 Sep 2023 10:38:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 2023-2027 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Plan Estrategikoa gáratzeko errefortzu-neurriak harfzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=24872 2023-2027 aldirako#039 Euskadiko Zainketa Aringarrien Plan Estrategikoa Osasun Saileko eta Osakidetzako hainbat diziplinatako berrogeita hamar #039bat profesionalek eta paziente-elkarteetako ordezkariek egin dutena, helburu nagusi hauek .clitu: arreta aringarri integrala eta kalitatezkoa bermatzea, zainketa horien beharraren identifikazio indartzea eta biztanleriaren handitzea. goiztiarra estaldura. Eusko Legebiltzarra bat dator 2023-2027 aldirako Euskadiko .Zainketa Aringarrien Plan Estrcitegikoan ezarritako helburuekin, eta, ildo horretan, Osasun Sailari eskatzen dio plan estrategiko horretan aurreikusitako jarduerak gara ditzala, kalitatezko  arreta bermatzeko, bai ospitalean, bai etxean, bai egoitzetan, eta ospitaleko ,eta etxeko arretarako zainketa aringarri pedíatrikoen sare bat eratzeko ere. Fri, 15 Sep 2023 09:47:00 GMT