PSE-EE EUSKADI DOKUMENTUAK http://www.socialistasvascos.com es-ES WWW.SOCIALISTASVASCOS.COM http://www.socialistasvascos.com/images/rssPSE_EE_EUSKADI_2017.png http://www.socialistasvascos.com 150 100 <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a las medidas que es necesario tomar para poner al servicio de los derechos educativos de la totalidad del alumnado el transporte escolar de los centros educativos públicos]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8194 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento insta al Departamento de Educación a que en el marco de la tramitación de la modificación del Decreto 69/2015 parta de un diagnóstico sobre la situación actual del transporte escolar y las diversas casuísticas.  El Parlamento insta al Departamento de Educación a que mientras se adapta la normativa vigente analice, en el seno de las Comisiones de Seguimiento de Transporte Escolar, las posibilidades de actuación para el transporte de niños y niñas de 2 años. Thu, 11 Oct 2018 01:01:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ustelkeriaren aurkako fiskaltza sortu beharrari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8193 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailari eskatzen die lanean jarrai dezatela, Euskadiko Fiskaltza hornitzeko delitu ekonomikoen aurka –eta bereziki ustelkeriaren aurka-  espezializatutako kidez. Horretarako, delitu ekonomikoetarako fiskal ordezkari bat sor dezala.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio, figura hori sortu bitartean, jarrai dezala bere eskumenen eremuan Euskadiko Fiskaltza bere eginkizunen betetzea hobetzeko eta diru publikoa helburu pribatuetarako bidegabeki eta behar ez bezala erabiltzearen kontra borrokatzeko egoki deritzoten baliabide material eta pertsonalez hornitzen. Thu, 11 Oct 2018 12:59:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan endometriosi gaixotasunari aurre egiteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8192 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio:   -jarrai dezala lanean arreta integrala, jarraitua eta kalitatezkoa eskaintzeko emakumeei oro har eta, bereziki, beren ugalketa-gaitasunari eragin diezazkien gaixotasunak dituztenei, adibidez, endometriosia dutenei.   -jarrai dezala osasaun langileak prestatzen, eta bereziki Lehen Arretako langileak eta ginekologoak, endometriosia duten emakumeen arretaren eremuan Thu, 11 Oct 2018 12:56:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Europako Batzordeak "Txertatzeari buruzko ekintza europar komuna" izenarekin bultzatzen duen kanpainaren gainean ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8190 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala jarduerak burutzen, helburu izango dutenak herritarren artean sustatzea herritarrak bakunatzearen garrantzia eta komenigarritasuna. Thu, 11 Oct 2018 12:52:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - La Naval enpresaren egoera larriaren aurrean hartu beharreko neurriei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8189 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak uste du, Legebiltzar honek onartutako Ezkerraldeko egoerari buruzko ponentziaren ondorioetan jaso bezala, Ezkerraldeko eskualdeko garapen industrialerako giltzarri dela La Naval ontziolaren jarduera eta haren industria osagarria mantentzea.  2.- Eusko Legebiltzarrak uste du ontziak eraikitzeko sektorea segmentu ekonomiko estrategikoa dela, eta euskal ekonomiaren traktore dela, enplegua, aberastasun soziala, industriala eta ekonomikoa sortzen baititu. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bere esku dauden baliabide guztiak jar ditzala La Navalen itxiaera eta haren industria osagarria desagertzea ekiditeko. 3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mahai bat deitu dezala, ahalik eta azkarren, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuaren partehartzea eta langileen ordezkaritza izango duena. Mahai horrek, eskuhartzerako gaitasuna duten eragile guztien elkarlanaz, aukera juridiko, ekonomiko eta akzionarial guztiak aztertuko dute, enpresaren jarraipena ahalbidetuko dutenak besteak beste, erakunde publikoen partehartzea ko-inbertsioan.  4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio teknikoki posible bezain laster txosten bat egin dezala, ikuspegi juridikotik, ekonomikotik eta industrialetik aztertuko duena administrazio publikoek La Navalek aktibo guztiak edo horien zati bat erosteko operazioaren bideragarritasuna, hala nola jarduera produktiboaren kudeaketarena.  5.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuko Industria Ministerioari eskatzen dio Eusko Jaurlaritzarekin kolaboratu dezala, La Navalen egungo egoeraren konponbide bat posible egiteko, bereziki etorkizunerako inbertsore baten bila eta balizko partehartze publikoan, beste erakunde publikoekin batera, enpresaren bideragarritasuna bermatu ahal izateko. Thu, 11 Oct 2018 12:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ikastetxeetan harrera-eredu zein –baliabide sistematizatuak eta monitorizatuak ezartzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8188 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio neurri berriak garatu ditzala, eskola inklusiboaren esparruan ikastetxeen harrera-gaitasuna indartuko dutenak eta ahalbidetuko dutenak hezkuntza-erantzun bereziak ezartzea antzemandako premien arabera, gizarte-egoera ahuleko inguruan ikastetxeetatik hasita edota atzerriko jatorritik iritsi berri diren ikasle proportzio handienak dituztenetatik. Era berean, neurri horiek testatzeko eta ebaluatzeko, artatze-baliabideen esperientzia pilotuak egingo ditu, lehentasuna jarriz baliabide linguistikoei lotutakoei.   Thu, 11 Oct 2018 12:14:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzan arnasgune funtzionalak izendatu eta garatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8187 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Osakidetzari eskatzen dio, Osakidetzak bere buruari emaniko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Bigarren Planean jasotako lan-lerroak artez eta moldez gauzatze aldera zenbait zerbitzu-erakundetan esperientzia zehatz gisa abian jarritako lan-lerroan sakon dezala.  Era berean, Eusko Legebiltzarrak Osakidetzari eskatzen dio goian aipaturiko esperientzia beste zenbait zerbitzu-erakundetara zabaltzea, zerbitzu-erakundeak kokatuta dauden tokian tokiko baldintza soziolinguistikoek uzten badute eta, edozein kasutan, esperientzian parte hartuko duten profesionalen onarpena baldin badu. Azkenik, Eusko Legebiltzarrak Osakidetzari eskatzen dio, honako Legez Besteko Proposamena onartzen den egunetik 12 hilabeteko epean, Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordeari txosten zehatza aurkeztea, buruturiko ekintzen eta une horretan eskura dituen ebaluazio-datuen txosten zehatza hain zuzen ere. Thu, 11 Oct 2018 12:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lehendakariak Euskadin berdintasuna sostengatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8186 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala politikak bultzatzen, Euskadiko erakunde-maila guztietako botere publikoek jarrai dezaten ekintzak garatzen, behar besteko aurrekontu-zuzkiduraz, goitik behera betetzeko Otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala gainontzeko erakunde publikoekin eta entitate pribatuekin lan egiten eta kolaboratzen, emakumeek eta gizonek baldintza berdinetan parte har dezaten Euskadiko edozein udalerriko jaietako jarduera guztietan.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala erabateko babesa adierazten emakumeen eta gizonen berdintasunari ohiko bizitzako eremu guztietan eta, konpromiso horrez gain, Jaurlaritzari propio zaion jarduera politiko osoan, lagundu ditzala euskal udalerri guztietan berdintasunaren eta horren ikusaraztearen zein ikusgaitasunaren alde egiten diren adierazpen guztiak, izan izaera sozialekoak, kulturalekoak edo folklorikokoak. Thu, 11 Oct 2018 12:02:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lan-istripuak desagerrarazteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8185 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio jarrai dezala urtero EAEko lan-gaixotasunei eta lan-istripuei buruzko txostenak eta Kudeaketa Planak egiten. Plan horietan jasoko ditu lan-ezbeharrak desagertaraztea lagunduko duten gizarte eragileen ekimenak.  Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio Elkarrizketa Sozialerako Mahaiari helarazi diezaiola lan-arriskuak prebenitzeko lurralde- edo sektore-ordezkariaren figura sortzeari buruzko analisia. Helburua da babes-maila egokiak bermatzea 6 langiletik beherako enpresetako langileei. Thu, 11 Oct 2018 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Etxebizitza babestuen funtzio soziala kontrolatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8128 2018-2020 Etxebizitzako Plan Zuzendariaren bigarren ardatzak Sailak alor horretan garatu beharreko politikak definitzen ditu, eta honako helburu hau finkatzen du etxebizitzaren funtzio soziala ahalik eta gehien bermatze aldera: etxebizitza babestuen parkea eraginkortasunez kudeatzea. Horrekin lotuta, Eusko Jaurlaritzaren jabetzako edo hark kudeatutako edo sustapenerako laguntza publikorik jaso izateagatik kalifikazio motaren bat duten etxebizitzen erabilera egokia eta beren sozietate publikoak ziurtatu beharko lirateke. Horrela, etxebizitza babestuak benetan behar dituzten pertsonek jasotzeko eta bete behar duten funtzioarekin bat egiten duen erabilera izan dezaten.   Horregatik, eta legebiltzar-talde honen kontrol-lana egiteko, OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO honako galdera hau egiten zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuari:  Zer ekintza egiten ari da zure Saila funtzio soziala hausten duten etxebizitza babestuen erabilerak saihesteko? Tue, 09 Oct 2018 06:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Cuelgamuroseko haranaren etorkizunari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8127 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak positiboki baloratzen du Franco Erorien Haraneko hobitik ateratzeko erabakia, joan den irailaren 14an Diputatuen Kongresuan hartutakoa. Erabaki horrek erantzuten dio frankismoaren biktimak erreparatzeko borondateari, eta aurrera egiten du egirako, justiziarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko duten eskubideetan. Modu horretan, akats historiko bat konpontzen da eta bizitza demokratikoa normalizatzen da, ematen ziharduen ezohizko egoera amaituz. Izan ere, leku berean zeuden lurperatuta diktadorea eta haren milaka biktima. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Gogoraren bitartez, ikerketa sakona egin dezala –zeinak beharrezko azterlan eta froga historiografikoak eta genetikoak jasoko baitituen-, Erorien Haranean ehortzitako euskaldun kopurua argituko dueña, ekin diezaiola horiek identifikatzeari, eta zehaztu dezala noiz eta nola eraman zituzten eta bereziki, horretarako beharrezkoa den sendiaren baimena izan zuten ala ez.  Ikerketa amaituta, eta horren ondorioak ikusirik, elkarlanean aritu dadila Espainiako Gobernuarekin, ikerketaren arabera bertan lurperatuta dauden euskal herritarren gorpuzkiak lurpetik ateratzeko, horien familiek eskatu baldin badute itzuli eta Euskadira lekualdatzea, betiere baldintza teknikoek posible egiten badute.  3.- Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du Nazio Batuek eta nazioarteko beste aditu batzuek egindako hainbat txostenekiko babesa –bereziki Europar Batasunean oinarrizko eskubideek 2015ean zuten egoerari buruzkoa, Europako Parlamentuak 2016an onartutakoa-. Txosten horiek neurriak jasotzen dituzte biktimak aitortu eta erreparatzeko, era berean, jasotzen dute beharrezkoa dela ikerketa judizialekin kolaboratzea –izan nazionalak zein nazioartekoak-, helburu dutenak eremu horretan ardurak argitzea eta egia, justizia eta erreparazioa eskaintzea Batasunean erregimen totalitarioek –adibidez, erregimen frankistak- egindako gizadiaren aurkako krimen biktimei.  4.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eskatzen dio irmoki eta premiaz aurre egin diezaiola Erorien Haranaren funtzioaren berresanguratzea, Diputatuen Kongresuko talde politikoen arteko elkarrizketaren eta akordioaren bidez. Helburua da leku hori ez izatea diktadorea omentzeko, memoria frankistarako eta nazional-katolikorako berresanguratzeak Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimak duintzeko eta aitortzeko funtzioa bete behar du, eta ezabatu beharra dauka adierazpen edo konnotazio frankista oro, hala nola debekatu gorazarre egiteko edozein ekitaldi, diktadura frankista edo diktadorearen figura txikiagotzen, justifikatzen edo goratzen duena. Thu, 04 Oct 2018 12:17:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Erorien Haranean bidegabeki ehortzita dauden euskal jatorriko pertsonak Euskal Herriratzeko]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8126 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak positiboki baloratzen du Franco Erorien Haraneko hobitik ateratzeko erabakia, joan den irailaren 14an Diputatuen Kongresuan hartutakoa. Erabaki horrek erantzuten dio frankismoaren biktimak erreparatzeko borondateari, eta aurrera egiten du egirako, justiziarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko duten eskubideetan. Modu horretan, akats historiko bat konpontzen da eta bizitza demokratikoa normalizatzen da, ematen ziharduen ezohizko egoera amaituz. Izan ere, leku berean zeuden lurperatuta diktadorea eta haren milaka biktima. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Gogoraren bitartez, ikerketa sakona egin dezala –zeinak beharrezko azterlan eta froga historiografikoak eta genetikoak jasoko baitituen-, Erorien Haranean ehortzitako euskaldun kopurua argituko dueña, ekin diezaiola horiek identifikatzeari, eta zehaztu dezala noiz eta nola eraman zituzten eta bereziki, horretarako beharrezkoa den sendiaren baimena izan zuten ala ez.  Ikerketa amaituta, eta horren ondorioak ikusirik, elkarlanean aritu dadila Espainiako Gobernuarekin, ikerketaren arabera bertan lurperatuta dauden euskal herritarren gorpuzkiak lurpetik ateratzeko, horien familiek eskatu baldin badute itzuli eta Euskadira lekualdatzea, betiere baldintza teknikoek posible egiten badute. 3.- Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du Nazio Batuek eta nazioarteko beste aditu batzuek egindako hainbat txostenekiko babesa –bereziki Europar Batasunean oinarrizko eskubideek 2015ean zuten egoerari buruzkoa, Europako Parlamentuak 2016an onartutakoa-. Txosten horiek neurriak jasotzen dituzte biktimak aitortu eta erreparatzeko, era berean, jasotzen dute beharrezkoa dela ikerketa judizialekin kolaboratzea –izan nazionalak zein nazioartekoak-, helburu dutenak eremu horretan ardurak argitzea eta egia, justizia eta erreparazioa eskaintzea Batasunean erregimen totalitarioek –adibidez, erregimen frankistak- egindako gizadiaren aurkako krimen biktimei.   4.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eskatzen dio irmoki eta premiaz aurre egin diezaiola Erorien Haranaren funtzioaren berresanguratzea, Diputatuen Kongresuko talde politikoen arteko elkarrizketaren eta akordioaren bidez. Helburua da leku hori ez izatea diktadorea omentzeko, memoria frankistarako eta nazional-katolikorako berresanguratzeak Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimak duintzeko eta aitortzeko funtzioa bete behar du, eta ezabatu beharra dauka adierazpen edo konnotazio frankista oro, hala nola debekatu gorazarre egiteko edozein ekitaldi, diktadura frankista edo diktadorearen figura txikiagotzen, justifikatzen edo goratzen duena. Thu, 04 Oct 2018 12:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eliza katolikoak Araba, Bizkai eta Gipuzkoan immatrikulatutako ondasunak berreskuratzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8125 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuko Justizia Ministerioari eskatzen dio Ganbera honi ahalik eta azkarren igorri diezaiola Eliza katolikoak EAEn inmatrikulatutako ondasunen zerrendan. Helburua da, bere kasuan, dagozkien administrazioei erraztea kaltetutako administrazioak titularitatea berreskuratzea. Eusko Legebiltzarrak, behin aurreko zerrenda jasota, EAEko Jabetza Erregistratzaileen Elkargoari eskatuko dio, nahiz eta inmatrikulazioaren garaian erregistratzaileek kontrola egin, kolaboratu dezala inskripzioak berrikusteko, zeintzuetan aukera egon izan daitekeen domeinu publikoko ondasunak Erregistrora sartzeko ondasun pribatuko jabetza gisa. Helburua da ahalbidetzea garbiketa fisikoa eta juridikoa ahalbidetzea, Zuzenbide sustantiboarekin bat, zeinak bermatzen baituen horien besterenezintasun-, preskripzioezintasun- eta enbargaezintasun-printzipioa. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio eskain dezala, foru aldundiekin batera, Euskadiko Erkidego Autonomoko eskatzen duten tokiko erakundeei, beren ondare publikoaren jatorriari eta eskubideei buruzko informazio juridikoa eta historikoa, hala nola aktiboki babestu ditzatela behar ez bezala Elizak inmatrikulatutako ondasunak berreskuratzeko, banakatutako prozedura judizialak baitira, ondasun bakoitzaren ezaugarriak eta titularitatea aintzat hartzen dituztenak. Thu, 04 Oct 2018 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Nikaraguako indarkeriazko egoerari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8124 OSOSKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak babesa adierazten dio Giza Eskubideen Nikaraguako Zentroari eta aitortu egiten du hark egiten duena lana, salatzekoa, dokumentatzekoa eta komunitate nazionalari eta nazioartekoari informatzekoa.  Eusko Legebiltzarrak salatu egiten du Daniel Ortega presidentearen eta bere gobernuaren deriba antidemokratiko handia, zeinak benetan garai gogor eta zailak iragartzen baitituen Nikaraguako herritarrentzat.   Thu, 04 Oct 2018 11:41:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorrari, eskubideen urraketari eta Euskadiko Administrazio publikoari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8123 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurrera egin dezala herritarren administrazio publikoaren aurreko identifikazio biometrikoaren ezarpenean, indarrean dauden arauekin bat. Helburua da aldeen arteko harreman hobea, arinagoa eta seguruagoa lortzea. Thu, 04 Oct 2018 11:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Nekazaritzako elikagaien euskal arloaren eta horrek Agenda 2030ari eta garapen jasangarrirako helburuei egin diezaiekeen ekarpen efizientearen gainean]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8122 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio: Benetan lerrokatu ditzala Euskadiko politika publikoak, Elikaduraren eta Gastronomiaren Balio Katearen esparruan, Nazio Batuen 2030 Agendarekin eta eremu horretan ikustarazi dezala 2030 Agenda ezartzearen ekarpena eta Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzea. Eremu horretan tramitatzen den araudi guztiarekin batera jartzea esperotako eraginari buruzko Memoria 2030 Agenda betetzeari dagokionez, Euskadi Basque Country 2030 Agendan ezarritakoarekin bat. Urteko jarraipen-txostena egin dezala Elikadura eta Gastronomiaren Balio Katearen esparruan egindako jarduerei buruz, 2030 Agendan ezarritako helburu eta xedeei lotuta daudenak. Elikaduraren Klusterraren esparruan elkarlana eginda, dagoeneko ezarritako praktika onak identifikatzeko, horiek txosten batean jasotzea eta hedatzea adibide eta eredu gisa baliagarri izateko beste empresa batzuentzat, sektorean traktore-efektua gauzatuz. Thu, 04 Oct 2018 11:16:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzaren lan-eskaintza publikoan eta pertsonal-politikan atzemandako irregulartasunak argitzeko ikerketa-batzorde berezia]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8059 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du ekainaren 21eko osoko bilkurak hartutako akordioa, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio jarrai dezala onartutako mozioa betetzen, hark jasotako epeen arabera. Helburua da hautaketa-prozesuan zehar gertatu ahal izan diren irregulartasunak argitzea eta, Fiskaltzarekin eta Arartekoarekin elkarlanean frogatutzat ematen diren irregulartasunen ondorioz egon daitezkeen erantzunkizunak zuritu ahal izateko. Era berean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio ganbera honi proposamen bat aurkez diezaiola, etorkizuneko hautaketa-prozesuak hobetzeko neurriak jasoko dituena, eta gogoeta-prozesu bat sustatu dezala, legebiltzar-talde guztien partehartzeari irekia, eta helburu izango duena oraindik ere gehiago indartzea gardentasuna, aukera berdintasuna eta segurtasuna, etorkizuneko enplegu eskaintza pulbikoei begira. Tue, 25 Sep 2018 12:17:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Tolosaldeko Erakunde Sanitario integratuaren eraketaren ezaugarriak adosteko mahaia sortzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8058 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari eskatzen dio:  - jarrai dezala Tolosaldeko herritarrei osasun arreta publikoa, unibertsala eta kalitatezkoa bermatzen, eta jarrai dezala beharrezko neurriak hartzen, bermatzeko eskualde horretan ematen den osasun arretaren baldintzak gure Erkidego Autonomiko beste ESIen baldintzen parekoak izatea. - lanean jarrai dezala Tolosaldeko ESIaren osasun-eskaintza hobetzeko. Horretarako, ematen diren premia berriak eta datozen erronkak aztertu ditzala, osasun-jarduera onenak txertatuz. Era berean, Osasun Sailari eskatzen diogu azterketa bat egin dezala, premia horiei buruzko analisiak eta ondorioak jasoko dituena, eta behin amaituta, Ganbera honetako Osasun Batzordean aurkez dezala. Tue, 25 Sep 2018 12:13:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzako 2016-2017 lan eskaintza publikoan errepikatu beharreko azterketen ebazpenak indargabetu eta moldatzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=8057 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio: Beharrezko diren neurri guztiak har ditzala Osakidetzako 2016-2017 Lan Eskaintza Publikoko hautaketa prozedura lehenbailehen burutu ahal izateko gardentasunez, berme guztiekin, betiere, indarrean dagoen legedia betez, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuz Osakidetzan lan egiteko profesional onenak aukeratzeko helburuarekin. Egin dezala proposamena gaur egungo Lan Eskaintza Publikoen eredua hobetzeko neurriekin hartara, kanpoko adituen laguntza kontuan hartu beharko du. Hobetzeko neurri horiek guztiak legebiltzarreko Osasun Batordean aurkeztu beharko ditu. Tue, 25 Sep 2018 12:09:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Idoia Mendiaren hitzaldia 2018ko politika orokorreko osoko bilkuran]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7975 Ramón Rubial lehendakariak esan ohi zuenez, bere helburua zen herrialde honetan bizi diren guztiak, hemen edo hemendik kanpo jaio zirenak, babestuta sentitzea. Helburu hori bera du gaur egun Alderdi Sozialistak Gobernuaren erantzukizunetan parte hartzeko erabakia: gainerako taldeekin adostea eta herrialde osoaren onurarako proiektuak aurrera eramatea. Auzolana, gure lurrean hain errotuta dagoena, herritar guztien zerbitzura. Salbuespenik gabe. Hitzaldiari aipamen horrekin eman nahi nioen hasiera, azken ekitaldiaren balantzea egitean, ez genuelako ahaztu nahi urteurren garrantzitsu bat: aurten 40 urte bete dira Euskal Kontseilu Nagusia sortu zenetik. Organo horrek ez zituen bakarrik kudeatzen orain iraungi diren bere eskumenak. Rubialek burututako talde hark elkarbizitza eraikitzeko eta hura Euskadiren eraldaketa-eragilea bihurtzeko erronka zuen. Talde horrek finkatuko zuen lau hamarkada lehenago sortu zen kultura politikoa, gerrak eta diktadurak hautsi zutena. Kultura politiko horrek eman zuen aukera Gernikako Estatutua onartzeko eta geroago garatzeko. Euskadiren aurrerapen eta kohesio handieneko aroa ekarri zuena. Ondo ikasi behar dugu akordio handiak bakarrik lor daitezkeela bata besteari aitortuz, ezberdinak garela onartuz, legeria zein askatasun-, berdintasun-, justizia- eta elkartasun-printzipioak errespetatuz. Eta batzeko gogoak ere bai. Sozialistok eta herritar gehienek duten gogoa: elkar-ulertzea, egonkortasuna, aurrerapena eta kohesioa. Euskal sozialismoak ez dio horri inoiz ukorik egingo eraldaketarako eta herrialde bat elkarrekin eraikitzeko nahi hori ez du ahaztuko. Euskal sozialismoak ez dio atzea emango euskal gizartearekin duen erantzukizunari, eta bide segurua eta berritzailea bermatuko dio. Baretasuna eta ausardia, legeria eta handinahia eskatzen dituen bidea. Horregatik, hasten ari den ekitaldi honetan Euskal Sozialistek konprometituta jarraituko dute beste alderdiekin dituzten alderdi komunak aztertzeko, desadostasunak kudeatzeko eta aniztasunaren balioa ulertzen jakiteko. Sakontasunez arakatuko dugu ETAk blokeatu zuen bidea: elkarbizitza osoarena, ezberdinak diren pertsonez eta printzipio etikoz osatuta. Behar dugulako, egiteke dugulako, eta lortuz gero, Euskadi behin betiko finkatuko da XXI. mendean. Espiritu, kultura eta tradiziorik onena berriz ere aldarrikatzen dugu: ezberdinen artean ados egotea dela aurrera egiteko bidea, inor proiektutik at utzi gabe. Hori da nire taldearen izenean debatean adierazi nahi dudan konpromiso nagusia: akordioak bilatzeari ez uztea. Lehendakari: Zuk ere akordiorako prestutasuna aipatu duzu. Ezaguna da duela ia bi urte egin genuen hitzarmenaren eragilea izan zela. Gobernuak, zeinaren parte garen, enpleguari, berdintasunari, gizarte-eskubideei, zerbitzu publikoei eta Euskadi erronka handietarako prestatzeari arreta eman diezaion. Baita beste elkarbizitza-proiektu bat bilatzeko ere, adostasunak hedatu zein aniztasuna bermatuko lukeena eta indarrean den ordenamendu juridikoaren barruan egingo litzatekeena. Hemen, Euskadin, bilatuko genuen, baldintza horiekin. Konpromiso sozialista hori berresten dut, zintzotasunez eta leialtasunez, helburu hori lortzeko. Euskal gizartearekin hartutako konpromisoa da. Horregatik parte hartzen ari gara Gobernuan, legealdiaren programan jasotakoa betetzen ari denean. Baina autogobernuari dagokionez, alderdiek ez dute akordiorik egin. Hori egiaztatzeko gai izan behar dugu lehenik, errua besteei bota beharrean. Berriz diot akordio hori egin behar dugula hemen, gure artean. Izan ere, benetan onartzen badugu oso anitza den gizarte batean bizi garela, sozialistok uste dugunez, orduan euskaldun sentitzeko modu ezberdinak uztartu behar ditugu. Eta hori ez da egin. Espainiako Gobernu berriaren jarrera aitortu da, pertsona eta lurralde denak entzuten dituena. Hil batean desblokeatu ditu auzitegietan ataskatuta zeuden hainbat gai. Hil batean, lehen aldiz, Euskadiko Gobernuarekin elkarrizketan aritzeko batzorde iraunkorra sortu du. Baina ez da Pedro Sánchez presidentearen ardura hemen bideratu ezin izan duguna konpontzea. Eta, batez ere, ez du ezertarako balio akordiorako prest egoteak baldin eta gaur eredu bat erabakitzat jotzen bada. Ez du askorako balio aniztasunaz aritzeak baldin eta eskaintzen den ereduak gizartearen zati baten nahiak bakarrik jasotzen baditu. Zuk eredu konfederala babesten duzu. Nik, ordea, federala. Eta autonomiko batean gaude, zeina bakarrik aldatu ahal den Konstituzioa erreformatzen badugu. Eta hori ezin da, zuk badakizu. Orain planteatzen ari zaren horrek frustrazioa eragiten du, hain zuzen, zuk eta guk baztertu nahi dugun hori. Berriz diot: Talde sozialistak konprometituta jarraituko du Euskadiren gobernagarritasunerako sinatu genuen horrekin, bai eta hainbeste aberasten gaituen pluralitatea bermatzearekin ere, hura gordetzea asko kostatu delako eta adostasun handietan islatzen delako. Estreinatzen ari garen ekitaldi politiko honetan berriz ere itzuliko baikara hautestontzietara. Hemen, Legebiltzar honetan, tentazioa handia izango da botoak irabazteko, eskubideetan pentsatu beharrean. Nire taldeak, hurrengo hiletan edozer gauza gertatu ere, jarraitu egingo du nahiak bateratzen saiatuz, gizartea batzen dituen oinarriei jarraikiz, gizarte horren zati baten nahiek herritar guztiei kalte ez egiteko. Dena edo ezer ez delakoaren artean bide handi bat dago, denontzat, hain zuzen ere, guk landu duguna eta etorkizunean ere landuko duguna. Akordioak bilatzeko ez baita aritmetikarik behar. Gure uste oso demokratikoa da.   Behin baino gehiagotan esan dut. Oposizioan zein Gobernuan.   Eta berresten dut orain, sozialista bat Espainiako presidentea dela. Eta presidentea da, hain zuzen ere, alderdi desberdinak batu ginelako, gizarte honetan garai berri bat irekitzeko.   Eta horrek erakusten du elkarrizketaren garrantzia akordioak lortzerako orduan.   Ez zen egia politika ez zuela ezertarako balio. Ez zen egia denok berdinak ginela. Erakutsi egin dugu politika ezinbestekoa dela herritarren arazoak konpontzeko.   Haurren pobreziari aurka egiteko. Zazpiehun pertsona itsaso erdian ez uzteko. Osasunerako eskubide unibertsala berreskuratzeko. Eskubide laboralak sustatzeko. Emakumea erabakien lehenengo frontean jartzeko. Pentsio publikoen sistema bermatzeko...       Hainbeste buruhauste eman gaituzten gai horiek guztiak dute gaur, behingoz, konpontzeko aukera.       Eta guretzat, poztekoa da. Gobernu sozialista bat delako posible egin duena, noski. Herritarren beharrak (premiazkoenak) erantzuna dutelako.           Eta poztekoa da, be bai, ekimen horiek bat egiten dutelako, Sozialistak Euskadin martxan jarri ditugun politikekin.         Gobernuaren lana herritarren agendan ardaztea erabaki genuen. Distrazio barik. Gizartearen pluraltasuna onartuz. Gure desberdintasunak alde batera utziz, eta ahalegin guztia eginez enpleguaren alde, berdintasunaren alde, Etxebizitza Legearen alde...         Espainiako Gobernuarekin ere elkarguneak bilatzea erabaki genuen. Eta presidente bat dugu gaur, gu bezala, akordioarekin eta euskal gizartearen ongizatearekin konprometitua.   Me lo han escuchado antes en esta tribuna cuando estábamos en la oposición y cuando gobernamos Euskadi, antes y ahora. Lo repito ahora, cuando además mi partido tiene la responsabilidad de gobernar España. Lo hace gracias a la conjunción de voluntades que se dieron en junio pasado para cambiar el paso en el conjunto del país. La primera lectura que quiero hacer de este nuevo tiempo es que demuestra la importancia de la política y el valor del diálogo para conseguir acuerdos entre diferentes. No era verdad que la política no sirviera para nada, que daba igual que estuvieran unos u otros. La política es imprescindible para resolver problemas que afectan a la ciudadanía, para abordar de forma inmediata un plan contra la pobreza infantil, para no dejar tiradas a casi setecientas personas a la deriva en un barco, para recuperar el derecho universal a la salud, para recuperar derechos laborales y situar a la mujer en el primer plano de las decisiones, para garantizar el sistema público de pensiones…. Para esos asuntos que nos han ocupado mucho tiempo y mucho debate en esta Cámara en este último año y que hoy tienen una oportunidad para encauzarse. Y para nosotros esta situación es de especial satisfacción. No sólo porque el Gobierno sea socialista, que por supuesto. No ya porque la ciudadanía, sus urgencias, las más inmediatas, estén teniendo respuestas también inmediatas, que por supuesto también nos satisface plenamente. Es también una satisfacción porque además alineamos esas políticas con las que los socialistas nos habíamos implicado ya en Euskadi cuando optamos por participar en el Gobierno vasco. Cuando decidimos que la acción de este Gobierno se centrara en la agenda ciudadana, sin distracciones, asumiendo la pluralidad de este país, dejando en la discusión parlamentaria las diferencias y volcando los esfuerzos en el empleo, en la igualdad, en el desarrollo de la ley de vivienda… Cuando apostamos por buscar también los puntos de encuentro con el Gobierno de España. Y el que preside Pedro Sánchez está también, como nosotros, comprometido con el diálogo y el progreso de la sociedad vasca.   Aukera ugarietarako eta erantzukizuna hartzeko garaia da. Alderdi guztientzat. Arazoak usteldu ez daitezen, konponbideak aurkitzeko. Horretarako baikaude hemen. Horretarako balio du politikak. Ez gara ari soilik egin gabeko transferentziez, edo ETA desagertu ostean oztopatutako gaien korapiloa askatzeaz. Soilik euskal agendan ez dauden beste hainbat gaiez ari gara, zuzenean eragiten digutelako euskaldun denoi. Lan-eskubideen, osasunerako eskubide-babesaren, emakumeen berdintasun osoaren eta pentsio publiko duinen egonkortasuna arriskuan jarri dituzten gehiegikeriak zuzentzea komeni zaigulako. Ganbera honetan batzuek nahiago izango dute gai horiek Espainiako Gobernuak hartutako erabakien araberakoak ez izatea. Baina ez da lehentasun-kontua. Errealitate-kontua da, urte itxaropentsu honetan kaleetan lagundu ditugun pertsonen errealitateena. Errealitate horiei buruz hitz egin nahi dugu gaur. Zeinen bitartez egiaztatu dugun askoz gauza gehiagok batzen gaituztela, banandu baino. Eta batzen gaituen horren inguruan ardaztu nahi ditugu ahaleginak. Herritarren erdia berreskuratzeko nahiak batzen gaitu. Emakumeak eremu politiko, ekonomiko eta sozial guztietan berdinak izan daitezela nahi dugu. Euskal sozialismoak konpromisoa hartu zuen kanpainan emakumea babesgunetik atera eta agintean jartzeko, berdintasun-arrazoiak direla medio, eta Euskadik aurrera egiteko emakumeek osatutako kapital handia ezin duelako alde batera utzi. Eta hori islatu genuen gobernu-akordioan. Martxoaren 8an dei feminista egin zenean, han izan ginen. Bi aste geroago ere, bertan izan ginen Familiak Laguntzeko Ituna sinatzen beste taldeekin batera, hori baitzen gure agintaldiaren lehentasunetako bat. Proposamen berritzaile horrek gainditzen ditu jaiotza- zein laguntza-politikak eta politika paternalistak. Emakumeok ez dugulako babesik eskatzen eskatzen dugu, gure bizitza garatze aldera, bakarrik edo norbaiten laguntzarekin ama izateko edo ez izateko erabakia hartzeko aukera zigorra ez izatea. Horregatik zen hain garrantzitsua gurasotasun-baimenak hedatzea. Euskadi aitzindaria izan zen, eta orain Espainia osoan osatuko da Gobernu berriari esker. Berdintasuna galarazten duten oztopoak eraikitzen jarraitzeko. Emakumea menderatzeko saiakera jasanezinen aurkako eskakizun-maila ere handitu behar dugu, horrek ere batzen gaituelako, erailketak ekiditeko. Babes-lege integral baten bidez Europan aitzindari izatea ez da aski. Instantzia, etxe zein administrazio publiko bakoitzetik lan egin behar dugu aitzakiarik gabe, emakume bat ere ez dadila beldurrarekin bizi emakume denak senti daitezen erabat libre. Emakumeari dagokionez, halaber, soldata-desberdintasuna murriztu behar dugu. Gai horrek ere batzen gaitu. Ezagutzen ditugun azken datuak ez doaz bide onetik. Emakumea izateagatiko soldata-diskriminazioa debekatuta dago Espainian, baina emakumeek oraindik lortzen dituzte kalitate txarragoko enpleguak, eta horrek beren diru-sarrerak baldintzatzen ditu. Egoera hori aldatzeko ordua da.   Mahai gainean du hori Lan Sailak: jarduketa zehatz eta ebaluagarri sorta bat. Lan-iruzurraren aurka tasatutako neurriak, prestakuntza-neurriak, ordutegiak arrazionalizatzea, berdintasun-planak betetzeko kontrola, klausula sozialak... Batzuk Administrazioaren esku daude, beste batzuk negoziazio kolektiboa behar dute. Baina denek merezi dute akordioak egitea eragile sozialekin.   Akordioak bilatzea soldata-desberdintasuna desegiteko arrazoi nahikoa da apirilean desegin zen mahaia berriz sortzeko. Legebiltzar honetan ere bat egin dugu enplegua eta soldatak duintasunez betetzeko neurriak eskatzeko, negoziazio kolektiboa eragiteko. Hori egiteko Elkarrizketa Sozialeko Mahaia behar dugu.   Prozesu ireki horretan akatsak egin dira eta horien gaineko erantzukizuna hartu da. Lehendakariak egin zuen osoko bilkura honen aurrean. Orain garaia da alderdi politikoek, sindikatuek eta enpresek ordezkatzen dituzten pertsonengan pentsatzeko.   Hemen elkarrizketarako deia egin nahi dut berriz ere, denoi. Konpromiso sozialista berresten dut, nire taldearena eta gobernatzeko erantzukizuna dutenena, eragileen arteko topaguneak sortzeko. Ahalegin horretan ez dugu inoiz etsi, eta badakigu modua funtsa bezain garrantzitsua dela.   Horregatik, mesfidantzak kentzeko, akordioak sustatzeko, aitzakiak uxatzeko... mahai egonkor eta arautua sortuko duen dekretu bat egingo dugu.   Batzen gaitu, eta horrela berretsi du Ganbara honek, lan-iruzurraren aurkako borroka.   Esfortzu handia egin dugu, ikuskaritza lanak areagotuz. Eta horri esker, legealdi honetan, 6.000 pertsona baino gehiagok beren egoera erregularizatu dute. Eta ezin dugu guardia jaitsi. Gobernuaren lehenengo konpromisoa delako: eskubideak dituzten enpleguak berreskuratzea.     Helburua da langabezia %10 baino gutxiago izatea, legealdi amaieran. Eta lehenago lortzeko bidean gaude. Baina kontua ez da soilik langabezia jaistea, baizik eta enpleguaren kalitatea bermatzea ere.   2012ko Lan-Erreformak eragindako prekarietatea pairatzen dugu oraindik. Espainiako Gobernu berriak lege hori zuzentzen ari da     Eta, gure eskura dagoen horretan, tresna berri bat daukagu: Lanbide Heziketaren Legea. Gure errealitatetik hurbilago. Ekonomia berri eta aldakor honek behar dituen langileen heziketan oinarritua.       Nos une también, y así lo ha ratificado este Pleno, la lucha contra el fraude laboral. Y ese esfuerzo sin cuartel, volcando todos los recursos de inspección, ha permitido que en lo que llevamos de legislatura más de 6.000 personas hayan regularizado su situación. Es una batalla en la que no podemos bajar la guardia y que permite avanzar en el compromiso primero de este Gobierno: recuperar el empleo con derechos. Porque no se trata sólo de reducir el paro. Nos fijamos como objetivo que al acabar la legislatura el desempleo bajara del 10 por ciento, llevamos camino de conseguirlo antes. Pero sufrimos aún la precariedad que permitió la última reforma laboral de 2012, y que el nuevo Gobierno de España está corrigiendo. En lo que está en nuestro alcance, contamos ahora con un nuevo instrumento, que aprobamos en el último pleno: una Ley de Formación profesional pegada a la realidad laboral, orientada a la cualificación de la mano de obra que requiere la nueva economía en transformación permanente.     Bide horrek emango du aukera soldata duinak eta kotizazio nahikoak izateko, sistema publikotik pentsio duinak bermatzeko. Martxoaren 1ean gehiengo handi batek babestu zuenez, Ganbera honetan batzen gaituen beste elementu bat da hori. Elementu horrek milaka pertsona batu gaitu, gure zaharrekin mugimenduaren parte izan garenak kaleetan. Eta elementu horrek, ekainetik, aukera dauka azken urteetan jasandako txirotzea zuzentzeko, etorkizuneko pentsiodunak kondenatuta egon ez daitezen. Orain da garaia sistema publikoa egonkortzeko. Pedro Sánchezen gobernua eragin dugunok egin behar dugu, hark irekiko baitu ate hori. Eta paraleloan, gazteengan pentsatu behar dugu. Demanda sozialista luze batek batzen gaituelako, eta, antza denez, argira ilki daiteke: lege espezifiko bat eratzea gaztei arreta integrala emateko. Horrez gain, legealdi-egutegia hedatzen duen gogoeta eta apustu bat partekatu dugu: Memoria Historikoaren Euskal Legea egitea. Lan hori egin behar dugu diktaduraren aurrean askatasuna eta demokrazia defendatu zutenak ahanzturatik ekartzeko. Horrez gain, kohesio sozialaren oinarrizko zutabeen defentsan bat egiten dugu, adibidez, osasunerako eta hezkuntzarako eskubideen defentsan. Horren harira, Alderdi Sozialistaren izenean eskerrak eman nahi dizkiet eragile guztiei, aukera eman dutenei ikastetxe publikoetako heziketa-kalitatea hobetzeko, zailtasun handiagoak dituzte ikasleentzako laguntza indartzeko eta hezitzaileen enplegua sendotzeko. Duela hiru hamarkada sozialistok finkatu genituen eskola publikoaren oinarriak eta ikastolen integrazioa. Gaur egun, oraindik pentsatzen dugu Euskadiren etorkizuna gure ikasgeletan jokoan dagoela, baita ikasleen ezagutzetan eta trebezietan ere. Horregatik, topaguneak ongarritzen jarraitu behar dugu, lege berria elikatu behar duen hezkuntza-ituna handitzeko. Itun horrek jasotzen ditu eskatzen ari ginen funtsak: ikasleek sarbidea izatea ingeleseko, gaztelaniazko eta euskarazko hezkuntzara, publikoaren alde apustu egitea, irakasleei laguntzea, berrikuntza eta ghettoekin eta segregazioekin amaitzeko formulak, desberdintasuna iraunarazten dutelako. Eta, halaber, gure eredu sozialean funtsezkoa den beste kontu bati buruz ari nintzen: osasunerako eskubideaz. Horri dagokionez, azken erreforma handiari ekin genion duela bi legealdi, eta orain hura sendotzeko fasean gaude. Biocruces, duela gutxiko iraganeko apustu sozialista handietako bat, errealitate bihurtu da eta ikerkuntza biosanitarioaren aldeko ezinbesteko apustua da. Beste borroka luze bat da Eibarren erreferentziazko ospitale bat sortzearena, 90.000 pertsona artatzeko, eta egi bihurtzeko zorian dago. Urdulizekoa edo ama-esnearen bankua egi bihurtu diren moduan. Edo jadanik Onkologikoa osasun-sistema publikoan integratzeko eman diren pausoak bezala, minbiziaren aurkako borrokaren abiapuntu gisa. Apustu estrategiko horiek, epe luzerakoak dira, eta duela bi legealdi diseinatu zituen beste batzuen artean nik osatu nuen gobernu sozialistak. Erronka horiek ekonomiako nahiz alderdi batzuek sortutako oztopoei aurre egin behar izan diete, beharrezkoak direla konbentzitu ditugun arte. Hepatitis C gaixotasunaren gaixoei sendatzen dien sendagaiekin artatzeko ere oztopoak egon ziren. Sozialistok demanda hori sartu genuen gobernagarritasun-akordioan, eta jadanik 6.400 euskaldun sendatu dira. Baina osasunaren eremuan plantillak egonkortzeko eta belaunaldia ordezteko prozesuari ekin behar zitzaion oraindik. Horregatik, sindikatu batzuekin ados egonik, enplegua eskaintzeko prozesu bat bultzatu da. Lan-eskaintza publiko horren bidez, aukera emango zaie hainbat profesionali kalitatezko enplegua aurkitzeko, eta horiek bermatuko dute gure osasunerako eskubidea. Eskaintza-prozesuan, ordea, irregulartasunak gertatu dira. Sozialistok hasieratik eskatu genion Sailari ahalik eta zorroztasun handienarekin eta gardentasunarekin aritzeko zer gertatu zen jakiteko, bai eta prozesuaren garbitasuna eta segurtasuna bermatu nahiz erantzukizunak eskatzeko ere. Ikerketa- eta konpontze-fase hori abian da eta erabat premiazkoa dela uste dugu. Ez dugu jolastuko 96.000 pertsonaren etorkizunarekin eta zerbitzu publiko hori zalantzan jartzearekin. Ez dugu orokortuko, ez eta inor akusatuko ere daturik izan gabe. Baina ez dugu inor salbuetsiko ere ez. Premiazko kontuak konpondu arte itxarongo dugu, enplegu-deialdi horren edo beste edozeinen garbitasunari buruz susmorik txikiena ez egoteko behar diren neurriak hartu arte. Alderdi guztiak batu gaituen beste eskubide bat da sozialistok duela bi legealdi konkistatzen hasi ginena: etxebizitzarako eskubidea. Sozialistok gure gain hartu genuen Gobernuan lege baten eraketa. Zeregin zaila izan da, baina aukera eman du administrazio ezberdinak helburu bakarrean lerrokatzeko. Eta gaur 47.000 familia euskaldunek beren Gobernuaren edo udalen estaldura dute. Eskaintzaren % 40 babestua da. Plan handinahi bat bultzatzen ari gara etxebizitzarako sarbidea errazteko eta gazteei etxetik ateratzen laguntzeko. Gasteizko Koronazio auzoan birgaikuntza integrala egingo da. Otxarkoagan berrikuntza-plan bat dute, bere auzokideek eskatu bezain beharrezkoa baita. Baina bide luzea dugu aurretik. Erabili gabeko etxebizitzak dituzten horiek konbentzitu behar ditugu oraindik onuragarria dela behar dutenen esku jartzea. Eskubide subjektiboa finkatuko duen dekretua bukatu behar dugu. Baina, zalantzarik gabe, pauso handia eman dugu azken bi urteetan eskubide horren inguruan, eta Espainiako erreferentzia gara. Eta, batez ere, itxaropena sortu dugu jende artean, ordezkari politikoei beren behar oinarrizkoenei erantzuteko eskatzen dietenen artean. Erantzuna eman behar zaie krisiaren kalterik handiena jasan dutenei, eta horretan ere alderdi denek egin dugu bat Ezkerraldean, Meatzaldean, Enkarterrietan eta Oarsoaldean aritu garenean. Gure lehen ekimena izan zen legealdi honetan: aurrekoan hasitako lanei berriz ekitea. Orain, erakunde denak ildo horretatik, adostutako jarduketak bete behar dira. Ez ditugulako ahaztuko eskualde apalagoetan bizi diren herritarrak. Amiantoaren biktimak ere ez ditugu ahazten. Horien inguruan, denok batera aritu ginen Legebiltzar honetan, Diputatuen Kongresuan PPk betoa eman eta gero. Haientzako ere beharrezkoa zen gobernu-aldaketa bat, behar dituzten erantzunak atzeratzen zituen beto hori kentzeko. Espainiako Gobernuan aldaketa behar duten bezala milaka euskal enplegatu publikoek. Beren erosteko ahalmena berreskuratzea galarazten zien betoa kentzeko behar zuten. Babes sozialeko sistema indartzeko nahiak elkartzen gaitu. Beste autonomia-erkidego batzuen eredu da sistema hori. Izan ere, gabeziak gorabehera, badakigu diru-sarrerak bermatzeko errentan inbertitzea gizarte gisa egin dugun gauza onenetako bat dela. Eredu horrek eguneratu beharra dauka eta proposamen bat dago mahai gainean. Etxe gehiagok diru-sarrera handiagoak jasotzeko proposamena, adingabeei eta pentsiodunei laguntzeko. Denek jaso dezaten, beharra dutenek euro batekin ez geratzeko. Eta, batez ere, gero eta jende gutxiagok behar izateko. Enplegua berreskura dezaten urtez langabezian daudenek. Beren soldatak osatu behar dituzten langileen prekarietateari aurre egiteko. Hori da erronka, eta debate bat egin behar dugu. Eskerrak eman nahi dizkiot EH Bilduri iragan den ekainean izapide hori atzeratzeko eskatu zuelako, proposamena zakarrontzira jaurti beharrean. Eskubide bat aldarrikatzen ari diren pertsonen aurrean ez da ideia ona Gobernuari zaplaztekorik ematea. Espero dut denok kontziente izatea esku artean dugunaz. Sozialiston aldetik, badakizue, adierazi dizuegulako, horren inguruan ere akordioak egin nahi ditugula. Eta ikus-entzunezko sistema publikoa behingoz lortzeko sozialiston nahia nabarmena da, denok senti gaitezen onartuak. Hemen gaudenen zati handi bat Espainiako Irrati eta Telebistaren sektarismoa eta manipulazioa amaitzeko bidea sortu duten alderdien parte gara, eta hura ere euskaldunona da. Horrek EITBren erreforma integralerako adostasunak eragin beharko lituzke. Aurrekontuen arloan akordioak espero ditugu. Alderdi guztientzako irekiak. Salbuespenik eta betorik gabe. Aurreko bi urteetan ez dira egon. Oraingoan ere ez dira egongo. Oinarri ona dugu. Helburu zehatzak dituen proiektua, eta baliabide handiagoak dituena zerbitzu publikoak bermatzeko, ekonomia suspertzeko eta erronka teknologikoei, demografikoei eta ingurumenekoei aurre egiteko. Baliabide gehiago ditugu jarduketa-eremua txikitu zaielako arduratsuak ez direnei, duela bost urte bultzatu genuen iruzur fiskalaren planari esker. Eta diru-sarrera handiagoak dituztenek gehiago ordaintzen dutelako, azken erreforma fiskalari eta sozietateen gutxieneko ekarpena handitzeko gure proposamenari esker. Kontu berrietan gehitu nahi ditugu baliabide horiek hemen astero adostutako gauzetarako erabili nahi dituzten ekarpenak. Denok baitakigu hodei beltzak datozela ekonomia globalean, eta Euskadi haren parte da ere bai. Eta ezinbestekoa da gure indar nagusiak sendotzeko gizarte gisa: kohesioa eta gure ekonomia eraldatzeko gaitasuna. Horregatik da hain garrantzitsua ikerkuntzaren eta berrikuntzaren alde egiten jarraitzea. Horregatik da hain garrantzitsua egin dugun berrantolaketa: gure enpresei laguntzeko, horiek finantzatzen laguntzeko, lur honekin bat egiteko eta diru-laguntzekin efizienteagoak izateko. Horregatik da hain garrantzitsua gure burua finkatzea, egiten ari garen moduan. Turismoaren industria balio erantsiko aktibo erakargarria bihurtu behar dugu, bisitatzen digutenak gero eta denbora luzeagoz geratzeko konbentzitzen dituen proposamen batekin, enplegu egonkorra sortzeko. Eta hori guztia ingurunearekin, gure herrietan zein hirietan bizi direnekin eta ingurumenarekin uztartu behar da. Sektore horrek kalitate-jauzia egin du, apustu politiko argi baterako, ETAk mende erdian zehar ekarri zuen terrorea desagerraraziz. Marka hori desagertu da atzerrian. Baina, hemen, etxean, historia horren aztarna dago oraindik.   Biktimek espero dute eragindako mina guztiz bidegabea izan zela aitortzea. Espero dute euren familiarrak galdu zituztenek. Mehatxatuek. Presioa eutsi ez eta joan behar izan zutenek.   Espero dute Udaletako Bilkuretan erasoak jasan zituztenek. Poliziak, epaileak, kazetariak, enpresariak, irakasleak...         Eta argi esan behar da ez dagoela arrazoirik, ez dagoela proiektu politikorik, beldurra, bahiketak eta erailketak justifikatzen dituenik.     Beharrezkoa da egia jakitea. Humberto Fouzen familia, Jorge Garciarena, Fernando Quirogarena, Eduardo Bergaretxerena, Jose Miguel Etxeberriarena jakin dezaten non dauden euren senideak.   Instituzio publikoak lan egin behar dute inor harro sentitu ez dadin bizitza bat kentzeagatik.     Eta beharrezkoa da biktimak aitortu eta erreparatzea. Biktima guztiak.     Porque las víctimas siguen esperando que se reconozca que el daño causado fue profundamente injusto. Lo necesitan quienes perdieron a sus familiares, quienes fueron amenazados, quienes no aguantaron la presión y se marcharon. Lo necesitan los muchísimos que resistieron el acoso en cada pleno municipal, en su trabajo como agentes policiales, como jueces, como periodistas, como empresarios, como docentes. Es necesario que se diga con claridad que no hubo una sola razón, ningún proyecto político, que justificara el miedo, los secuestros, los asesinatos. Es necesario que se sepa la verdad. Que las familias de Humberto Fouz, Jorge García, Fernando Quiroga, Eduardo Bergaretxe, José Miguel Etxeberria puedan saber dónde están sus restos. Que las instituciones públicas trabajen para que nadie pueda sentirse orgulloso de haber vulnerado una sola vida. Para que nadie que salga de la cárcel pueda jactarse por lo que hizo Es necesario que las víctimas sean reconocidas y reparadas. Todas.   Zuzenbide-estatuak iraun eta garaile izan zelako, poliziei eta justiziaren arloko profesionalei esker. Eta zuzenbide-estatua sendotzen da akatsak aitortu eta zuzentzen direnean. Hori da elkarbizitzarako biderik onena. Herritarrak ordezkatzen dugunok argiak izan behar gara adirerazteko inork ez zuela mehatxatuta egon behar, ez zela inor bahitu, torturatu eta erail behar. ETAk ez zuen hori egin behar, ez eta beste inork ere haren izenean. Sortutako kaltea alferrikakoa eta bidegabekoa izan da. Eta konpromisoa hartu nahi dugu etorkizuna eraikitzeko, zeinetan onartuko dugun gure gizartearen aniztasuna haren aberastasun nagusietako bat dela. Hori egun historikoa izango litzateke benetan. Egun historikoak eta akordio historikoak dira ezberdinen artean hartzen direnak, proiektu erkideak aurrera eramateko. 1936an, Prieto diputatuak Agirre diputatuari planteatu zion Euskadiren autonomia bideratzea, adostasunaren eta errespetuaren bidetik. Eta horrela, PSOEk eta EAJk lortu zuten Alderdi Komunistak, Errepublikanoak eta ANVk bat egitea lehen aldiz lurralde ezberdinetako euskaldunak batu zituen proiektu batekin. Hori da historikoa. Historikoa izan zen Rubial lehendakariak eta Garaikoetxea lehendakariak Gernikako Estatutua La Casillan elkarrekin ospatu zuten eguna. Eta haiekin batera UCD eta Euskadiko Ezkerra egon zen.   Historiakoa izan zen Espainiako Osasun Legea onartu zen eguna, osasunerako eskubidea ezarri baitzuen. Eta Euskadin berehala garatu genuen hori eredu berritzaile baten bidez.   Historikoa izan zen euskal eskola publikoa hezkuntzarako eskubidearen ardatza izatea lortu genuen eguna. DSBEren Legea onartu genuenean, etxebizitzaren legea onartu genuenean... Euskararen erabilera normalizatzeko legea onartu genuenean ere bai. Horri esker, gainera, euskaraz dakite historian inoiz baino pertsona gehiagok.   Eta historikoa izan zen ETAk hiltzeari uztea lortu genuen eguna.   Horiexek dira egun historikoak. Eta horietan guztietan egon gara sozialistok.   Baina ez dira historikoak gu bertan izan garelako, baizik eta guk eta beste batzuek ulertu genuelako zer zen garrantzitsua: jendearen bizitza hobetzen dituzten gauzak, eskubideak eta askatasunak denon onurarako, nazionalistentzako edo ez-nazionalistentzako, lortzen dituztenak, datozen tokitik datozela eta sentitzen diren moduan sentitzen direla.   Horregatik, historikoa izango da gure elkarbizitza-proiektua berritzen dugun eguna, jendearen bizitza hobetzeko. Eta iraganean bezala, nazionalistentzako eta ez-nazionalistentzako izango da, datozen tokitik datozela eta sentitzen diren moduan sentitzen direla.   Eta uste dugu posible dela. Uste dugu eskubideak eta adostasunak handitu ahal direla. Uste dugu proiektu bat sortu ahal dugula etorkizunean inor baztertua egon ez dadin. Proiektu intregratzailea eta inklusiboa.   Proiektu bideragarria. Herritarrek uler dezaten orain dagokigun debatea garrantzitsua dela. Eta uler dezatela garrantzitsua dela beren eskubideak babesten dituelako eta euskaldunon arteko zein Espainiako gainerakoekin eta Europar Batasunaren barruko elkarbizitzarako aro berri bat dakarrelako.   Gure ezberdintasunak areagotzeko garaia iraganean geratu da. Badakigu zeintzuk diren. Batzen gaituzten kontuak bilatzeko ahalegina egiteko aukera ez da erabili.   Baina iritsiko da alderdi bakoitzak erantzunak eman behar izango dituen garaia. Gure erantzukizuna baita, eserleku hauetan gaudenona, autogobernua XXI. mendean sartzen duen proposamena egitea eta hura gauzatzea. 1936ko proiektuari ekin ziotenak zuzen egon ziren. 78an eta 79an egin zutenak ere bai. 2018an hemen gaudenak horretarako gai izan behar gara. Eta sozialistok prest gaude berriz ere. Ezin dugu aukera hori alferrik galdu. Hitzaldian azaldu dudanez, gauza askok batzen gaituztelako eta horiei eman nahi diegu arreta hasten ari den ekitaldi honetan.   Orain dela berrogei urte, Gernikako Estatutuak elkarbizitzarako esparru bat eskaini zigun. Eta gaur, elkargune hori garatzeko eta modernizatzeko aukera dugu. Eta posiblea da. Posiblea da inor baztertzen ez duen testu bat aurrera ateratzea. Posiblea da, euskaldunak berriz batzea, proiektu integratzaile, inklusibo eta bideragarri baten barne. Iraganean lortu genuelako. Espainia osoan akordiorako garai berri bat irekitzen ari garelako. Eta Euskadik ezin duelako albo batera geratu. Sozialistak gure kultura politikoaren ondarerik oparoena berreskuratzeko helburua dugu. Asko baita batzen gaituena. Eta denon erantzukizuna da, talde guztiena, aukera hori ez galtzea.   Hace 40 años, el Estatuto de Gernika nos ofreció un espacio para la convivencia. Y hoy tenemos la oportunidad de desarrollar y modernizar ese punto de encuentro. Y es posible. Es posible sacar adelante un texto que no margine a nadie. Es posible unir de nuevo a los vascos en un proyecto integrador, inclusivo y viable. Porque ya lo hicimos en el pasado. Porque en España estamos abriendo un nuevo tiempo para el acuerdo y Euskadi no se puede quedar al margen. Los Socialistas tenemos el objetivo de recuperar el legado más fructífero de nuestra cultura política. Porque es mucho lo que nos une y es responsabilidad de todos, de todos los grupos, no perder esta oportunidad.   Ez diogu ukorik egin nahi gure iragan berrienari, Euskadi orain garena bihurtu duenari. Inoiz ez gara orain baino gehiago izan, hortaz, ezin dugu mendeetan atzera begiratu arrazoirik gabeko tristurarekin. Azken hamarkadetan asko eta ezberdinak izan bagara, eta orain baino askoz baldintza txarragoetan indarrak batzeko gai izan bagara herrialdeak aurrera egin zedin, gaur errazagoa izango da. Alderdi Sozialistak erabaki zuen legealdi honetan berreskuratu behar zela guk oinordean hartu dugun Euskadiren argia izan zen kultura politikoa. Bere aniztasuna aitortzen duen Euskadi, eta harro dagoena ezberdinok ados jartzeagatik emakume eta gizon askez eta berdinez osatutako gizartea bermatzeko, denon eskubideak bermatzen dituzten eskubide publikoak bermatzeko eta etorkizunerako erronketarako eraldatzeko gai delako. Beste lur batzuetatik aukera bila datozenak hartu nahi dituen Euskadi. Horiek behar dutelako erakunde denak eraginkortasunez koordinatzea, eta guk haiek behar ditugulako. Immigrazioa ez delako arazo bat, erantzun beharreko erronka baizik. Ez dugu kuotei buruz hitz egin nahi, elkartasunari buruz hitz egin nahi dugu. Euskadi Europan integratuta egon behar delako, beldurrak eta kezkak eragiten dituztenen mehatxuetatik urrun, muga berriak sortu nahi dituztenengatik urrun. Eta, horretarako, inoiz baino gehiago batu behar ditugu nahiak, elkarrekin aurrera egiteko, elkarlanean, eskubideak eta aniztasuna bermatzeko. Rubial lehendakariak nahi zuen moduan, denok babestuta gauden Euskadi sortzeko, edozein moduan pentsatzen badugu eta edonon jaio bagara ere. Eta Euskadi horrek behar du Legebiltzar honen ulermena, bai eta erantzunak eta lehentasunak finkatzea ere. Guk aurten hauek lortu nahi ditugu: berdintasuna, kalitatezko enplegua berrikuntzaren eta lan-iruzurraren aurka egitearen bidez, lortutako eskubideak garatzea, gazteei etxetik joaten laguntzea, DSBE indartzea eta aniztasuna osoa bermatzea. Lehentasun horietan denok dugu tokia. Nire taldeak konpromisoa hartzen du lan horri ekiteko ekitaldi honetan.   Fri, 28 Sep 2018 11:56:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadin lan-baldintzak eta lan-arautegiaren konplimendua kontrolatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7974 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio:   Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren bidez –hori da lan-baldintzak ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumena duen bakarra- jarrai dezala kanpaina handiak egiten aldi baterako edo lanaldi partzialeko kontratuak berrikusteko. Kanpaina horiek emaitza benetan onak lortu dituzte.  Jarrai dezala Lan Ikuskaritzako Zerbitzuak indartzen. Helburua da funtsezko tresna izaten jarraitzea, bermatzeko bai kalitatea, bai laneko legeak betetzen direla. Thu, 20 Sep 2018 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren eta Osakidetzako Zuzendari Nogusiaren agerraldia eskatu nahi dugu ganbera honetako Osasun Batzordean.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7973 Behean sinatzen dugun legebiltzar taldeok, Legebiltzarrean indarrean dagoen erregelamenduaz baliatuz, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren eta Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren agerraldia eskatu nahi dugu ganbera honetako Osasun Batzordean. Eskaera horren zioa da lehen eskufik ezagutu cibal izatea ekainaren 21 ean ganbera honetako osoko bilkuran, Osakidetzako Lan Eskaintza Publikoari buruz erdietsitako akordioan jasotakoa betetzeko burututako ekintzak zeintzuk izan diren. Thu, 20 Sep 2018 11:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EITBk modu iraunkorrean emititzen dituen gaurkotasuneko saioen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7971 Eusko Legebiltzarrak EiTBren zuzendaritzari eskatzen dio ezen, EiTBren Sorrera Legeak ematen dizkion funtzioak betez, bermatu dezala Legean jasotako printzipioak eta Estilo Liburuan jasotakoak erakundearen emisio guztietan aplikatuko direla, baita ere ekoiztetxeek egindako programetan. Thu, 20 Sep 2018 11:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EiTBn abiadura handiko trenaren (AHT) gaineko eztabaida saioei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7970 Eusko Legebiltzarrak EiTBren Zuzendaritzari eskatzen dio behar beste leku eman diezaiela posizio politiko guztiei, gai bakoitzak duen interes informatiboaren arabera. Helburua da gaiaren inguruko ikuspegi plurala islatzea. Thu, 20 Sep 2018 11:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 2011ko lanbide-garapenaren deialdien auzia konpontzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7968 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Osakidetzari eskatzen dio jarrai dezala ordezkari sindikalekin dagokion Mahai Sektorialean negoziatzen. Helburua da akordio batera iritsi ahal izatea, langile guztien onurarako izango diren garapen profesionaleko deialdi berriak egiteko. Thu, 20 Sep 2018 11:02:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a la resolución del conflicto de las convocatorias de desarrollo profesional de 2011]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7967 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta a Osakidetza a continuar negociando con la representación sindical en la Mesa Sectorial correspondiente, con el objeto de poder alcanzar un acuerdo para realizar nuevas convocatorias de desarrollo profesional que beneficien al conjunto de la plantilla. Thu, 20 Sep 2018 11:02:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza sistema hobetzeko paradigma aldaketa bideratzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7966 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak borondatea adierazten du Eusko Jaurlaritzak bidalitako hezkuntzarako akordio baterako oinarrien dokumentuaz gogoeta egin eta eztabaidatzeko, eta hezkuntza paradigma berri baterako oinarriak adosten saiatzeko.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio bultza dezala udalekin elkarlana, hezkuntza proiektuak garatze aldera, sustatuko dutenak eskola inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezko berritzailea, hala nola gizarte berdintasuna.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio jarrai dezala hezkuntza sistema osoaren kalitatea hobetzen, finantzazio egoki eta nahikoaren bidez 2019ko aurrekontuetan, hezkuntzara bideratutako baliabideen kudeaketa efizienteagoan eta handiagoan aurrera eginez, ikaslea izanik sistemaren erdigunean eta aukera-berdintasuna bermatuz justizia sozialetik eta ekitatetik.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio aztertu eta identifikatu ditzala zein eremutan aplikatu daitekeen Hezkuntza Premien Adierazlea, hezkuntza Administrazioaren eta gehiengo sindikalaren artean adostutakoa hala eskatzen duten faktoreen ondorioz zailtasun bereziak dituzten ikastetxe publikoak eta ikasgelei modu berezian laguntzeko. Helburua da irakaskuntzako langileen lan-karga arintzea eta emandako hezkuntzaren kalitatea hobetzea. Thu, 20 Sep 2018 10:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lan eta eskola ordutegiak harmonizatzeko beharrezkoa den prozesua egiteko azterketa bat egiteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7965 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, berdintasunaren, familien eta enpleguaren eremuko planen esparruan, neurriak garatu ditzala zaintzen antolaketa sozial berri bat babeste aldera.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio sentsibilizazio-jarduerak garatu ditzala, euskal gizarteak oro har eta bereziki sindikatuek eta enpresa-eragileek ondo har dezaten antolaketa sozial berri hori.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio neurriak hartzen jarrai dezala laneko bizitza, familiakoa eta pertsonala bateratzea sustatuko dutenak gurasoen eta seme-alaben artean. Horretarako, ahal den heinean, sustatu dezala bai eskolako eta laneko ordutegiak sinkronizatzea, bai etxeko lanen eta seme-alaben hezkuntzako lanen banaketa orekatua bi gurasoen artean. Thu, 20 Sep 2018 10:51:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EAEra datozen pertsonei harrera integral eta zaintza egokia ziurtatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7964 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio koordinaturik lan egin dezala inmigrazioaren alorrean lanean diharduten gainontzeko instituzioekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin. Helburua da larrialdiko erantzun humanitarioa eman ahal izatea Euskadira iristen diren pertsona migratzaileei, bereziki zainduz prozesu migratzaileetan ahulenak diren kolektiboak: bakarrik doazen emakumeak, ibilbide migratzailean beren kargu seme-alabak daramatzaten emakumeak eta mediku arreta berezia behar duten pertsonak.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio garatu dezala 2018-2020rako herritarren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko V. Plana eta indartu ditzala pertsona etorkinen integrazioa laguntzen duten programak.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gainontzeko euskal erakundeekin elkarlanean, elkarrekin lan egin dezala pertsona migratzaileen sare eta elkarteekin, Euskadiko herritar etorkinen integraziorako eta partehartze sozialerako Foroaren esparruan, integrazio-prozesuetan dituzten premiak eta zailtasunak lehen eskutik ezagutze aldera.  4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gainontzeko erakunde eta eragileekin batera lanean jarrai dezatela Euskadi izan dadin adierazpen arrazista eta xenofoborik gabeko lurraldea, eta horiek ekidingo dituzten herri-adostasunen bila. Thu, 20 Sep 2018 10:47:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EITB komunikazio-taldeko albiste-zerbitzuek egiten dituzten iritzi-ikerketen eta boto-asmoen inguruko azterlanei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7820 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak EiTBri eskatzen dio jarrai ditzala betetzen indarrean dauden kontratazio- eta gardentasun-arauak, iritziari eta boto-asmoari buruzko ikerketa-lanen diseinuetan eta edukietan. Fri, 07 Sep 2018 10:24:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ENBA sindikatuaren agerraldia, eztiaren egungo arazoa eta aplikatzen diren arauak azaltzeko ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7819 Eztiaren kalitatearen arauak (zeinak etiketatua garatzen baituen 2001/110/CE Zuzentarauean ezarritako baldintzak garatzen dituen 1049/2003 errege dekretuaren bidez) eragiten du Europan –eta beraz, hemen- kontsumitzen diren eztiek ez dutela zehazten beren jatorria. Are gehiago, “CE jatorria duten eta ez duten eztien nahasketa” gisako formulek leku ematen dute %1 Europakoa izateko eta gainontzeko %99 Txinakoa. Kontsumitzaileak hori ez dakienez, europar kontsumitzaileen babes falta egoera ematen ari da, eta baita europar ekoizleeekiko lehia desleiala ere. Horrek ondorio larriak dauzka Euskadiko eztigintzarentzat, bere garapen naturala ekiditen baitu. Horregatik guztiagatik, ENBA nekazal sindikatuaren agerraldia eskatzen dugu, EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN BATZORDEAREN aurrean garatu eta azal ditzan gaur egun euskal eztigileek dituzten arazoak. Fri, 07 Sep 2018 10:20:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Bizkaiko Medikuen Elakrgoko ordezkarien agerraldia eskatu nahi dugu Osasun Batzordea]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7818 Ikusi pdf fitxategia Fri, 07 Sep 2018 10:14:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Idoia Mendiaren hitzaldia PSE-EEren Batzorde Nazionalaren aurrean]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7649 Idoia Mendiaren, PSE-EEren idazkari nagusiaren, hitzaldia Euskal Sozialisten Batzorde Nazionalaren aurrean   Bilbo, 2018ko uztailaren 11a   Arratsalde on guztioi. Arratsalde on, lagunok. Lehenik, eskerrak eman nahi dizkizuet gure urteurrenarengatik. 1886ko uztailaren 11n, Euskadiko lehen elkarte sozialista sortu zen hemen, Bilbon. Euskadin gehien errotutako alderdia, euskal herritarrekin konprometituta denbora gehien daramana. Beste batzuek galderak bakarrik egiten zituztenean, guk erantzunak eman ditugu. Batzuek arazoak planteatzen dituztenean, guk konponbideak ematen ditugu, eta batzuek uniformetasuna nahi dutenean, guk aniztasuna bermatzen dugu.   Hemen gaude denboran zehar beste batzuen lekukoa hartu genuelako askatasunaren, berdintasunaren, elkartasunaren eta justizia sozialaren alde. Hemen gaude beti egon baitira herritarrak uste izan dutenak sozialismoa eraldaketarako indarra zela, bere eskubideak bermatzen zituena. Sozialismoa betidanik mugiarazi duena gogora ekartzea komeni da, mende batez baino gehiagoz herritarrentzako erreferentzia politikorik erabilgarriena osatu baitu. Hortaz, gure erakunde gorenaren ohiko bilera Kongresu artean ospatzen dugu, une berezi batekin bat egin duen egun berezi honetan.   Espainian ziklo berri bati eman diogu hasiera eta duela 9 urte hasi genuen aldiaren amaiera dela uste dugu. Euskadiko lehen gobernu sozialistak behin betiko hautsi baitzuen lubakien politika, eta ezberdinen arteko akordioen politikarekin ordeztu zuen. Norabide-aldaketa horrek ez du atzerapausorik izan behar.   Eta emadazue aukera gogoeta pertsonal bat egiteko. Igande honetan 4 urte beteko dira, zuen konpromisoak eta militantziak merezi duen tokira itzultzeko, alderdi honi konfiantza eskatu nionetik. Jendearen bizitza aldatzen duten erabakiak hartzeko tokietara itzultzeko.   Orduan, berriz diot, duela 4 urte oposizioan geundela. Toki denetan: Espainian, Euskadin, aldundietan eta udal gehienetan. Ezkertiar lehiatzaileak sortu ziren, eta titular azkarrak eskaintzen zituzten. Arazo zail eta zaharretarako erantzun errazak ematen zituzten.   Nazionalismoa gobernuaren arreta erakartzen ari zen, beren nortasun-arazo eta -auziengatik, eta ez zituen herritarren arazoak eta erronkak artatzen. Gure alderdiak, ongi dakizuenez, denbora gehiegi erabili zuen barneko kontuetan.   Konpromisoa hartu nuen sozialismoari nagusitasuna itzultzeko, gauzak aldatzeko erreferentea izateko berriz kaleetatik herritarren eskaerei arreta emanez, baita aldizkari ofizialetatik ere, Ramón Rubialek irakatsi zigunez, horien bidez egiten baitira iraultzak.   Gaur, zuen ahaleginari esker, sozialismoa udal-gobernu gehienetan dago foru-aldundietan dago eta Euskadikoan dago. Gaur, zuen ahaleginari esker, eta barneko zereginak garaiz egiteko gai izan zen militantziari esker, agerian utzi dugu prest dagoen alderdia garela. Espainiako gobernuan berehala alternatiba bat emateko gai, Pedro Sánchez buru izanik eta bere inguruan oso ondo prestatutako eta aitortutako pertsonez osatutako talde batekin. Azpimarratu nahi dut hemen euskal sozialismoak presidenteari eman dizkion eskerrak eskatzeko moduko erantzukizuna bete duelako. Izan ere, ausarta izan da Rajoy Moncloan ezkutatu zenean aurpegia emateko, Rajoyk arretarik ez erantzunik eman ez zienean pentsiodunei, emakumeei, soldata duinak eskatzen zituztenei eta, ustelkeria zela medio, beren alderdia kondenatzen ari ziren epaileei.   6 urtez herritarrak alde batera utzi eta gainerako alderdi politikoak mespretxatu eta gero, gobernuak berriz egiten die kasu kaleari, herrialdeko lurraldeei eta alderdi politiko guztiei. Eskubideak kentzeko Europaren aurrean justifikazioa bakarrik bilatzen zuen gobernuak 6 urtez iraun eta gero, Batasunean dagokion tokia berriz hartu du gobernuak, eta ez du zalantzarik egiten haren betekizun humanitarioa betetzeko, ez eta nahi dugun Europa zuzentzeko ardurak hartzeko ere.   Hori da Pedro Sánchezek ireki duen aro politiko berria. Berrikuntza sozialerako, politikorako eta Europarekin lotutako berrikuntzarako garaia, non euskal sozialismoa bereziki eroso eta erantzule sentitzen den. Gaur, 1996tik lehen aldiz, euskaldunen bizitzari eragiten dioten erabakiak hartzen diren leku denetan baitago sozialismoa, erakunde denetan lerrokatuta.   Eta sozialismoak paper nagusia berriz hartu duenez, milioika pertsona Espainian, eta gehiengoa Euskadin, alde batera utzita norberaren pentsamoldea, konbentzituta dago leihoak ireki, giroa sortu eta itxaropena berreskuratzen ari direla. Itxaropena berreskura dezaten biztanleen erdiek, emakumeek, politika eraldatzaileak zuzentzeko irabazi dugun tokia okupatzeko. Itxaropena berreskura dadin osasun-, hezkuntza- eta lan-eskubideak berriz konkistatzeko. Itxaropena berreskura dadin pentsio publikoen jasangarritasunerako...   Egoera goitik behera aldatu egin dugu. Lau urtetan erakunde guztietako Gobernuak eskuratu ditugu. Udalak, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua.   Gaur, euskal gizartean eragina duten ia politika guztiak, Sozialisten esku daude.   Sozialistei esker, herritarrak eskubide sozialak berreskuratzen ari dira. Sozialistei esker, osasun eta hezkuntza publikoak indartzen ari gara. Pentsioen etorkizuna bermatzen ari gara. Espainian eta Euskadin elkarbizitza eta akordioaren aldeko garai berri bat irekitzen ari da. Eta hori guztia posiblea da, Sozialistok herriaren lidergoa lortu dugulako. Momentu latzenetan, zuek ez duzuelako amore eman.   Gizartean hedatzen ari den lasaitu-sentsazio horren partaide gara. Baina, batez ere, sentsazioak egi bihurtzearen erantzunkide gara. Pozik gaude berreskuratu garelako. Baina eskatuko dizuet ardura hartu behar dugula itxaropenei erantzuna emateko eta gehiengo lasaitu horrek berriz konfiantza izateko sozialismoarengan, hurrengo hauteskunde-erronkarako.   Eta beldurrik gabe egingo dugu, atzean utzi berri dugun aro beltzean beldurrik izan ez genuenez. Gehiengo osoaren bidezko inposaketena, ongizate-estatua desegitearena, lurraldeen arteko gatazkena. Ekitaldi politiko honek hasiera izan zuen kataluniar independentismoak eragindako gatazkekin obsesionatuta, eta amaiera eman diogu herritar guztientzako konponbideak proposatuz.   Herritarren agenda, beren arazo eta eskubideak, berriz dira erakundeen agendaren erdigunean, lehenago hemen, Euskadin, instalatu genuen moduan. Eta elkarrizketa berriz da aldeak gainditzeko tresna. Hari esker, duela bi aste sindikatu nagusiek eta ugazaberiak akordio garrantzitsu bat egin zuten, langile denei eragingo diena.   Eta denei esaten dugunean, Euskadikoez ere ari gara. Aski da aitzakiekin aritzeaz, ELAren, LABen eta Confebasken aitzakiez. Aski da negoziazio kolektiboaren eta ultrajardueraren berreskurapena lan-eskubideei dakarkien indarra murrizteaz. Aski da soldatak igotzeko akordioa murrizteaz.   Batzorde Nazional hau aprobetxatu nahi dut euskal eragileei oro har eskatzeko mahaian jesar daitezen eta Euskadiri helaraz diezaioten langile-klaseari aukera hori. Akatsak egin dira eta konpondu dira. Eta sozialistok apustu horren alde egiteko, hau da, eskubideak berreskuratzeko gizarte-eragileen artean konfiantza izateko konpromisoa berresten dugu. Aurreko Batzorde Nazionalean esan nuen, gure premietako bat zela, eta orain berriz diot. Premiazkoa izaten jarraitzen du eta.   Urtarrilean egindako azken Batzordean egin genuen apustua ere berresten dugu, pentsioen sistema publikoaren jasangarritasunaren aldekoa. Gure zaharren mobilizazioek sozialistak harrapatu gintuzten herrialde osotik etsiko ez genuela hedatzera emanez, eta aditzera emanez pentsionistak pobretzea saihesgarria zela, bai eta ez zegoela zertan plan pribaturik ireki beharrik ere, sistema publikoak ez zuelako porrot egingo.   Eta hemen, bereziki Euskadin, lurraldeen eta belaunaldien arteko elkartasuna negoziaezina dela azaltzen ari ginen orduan. Batzuek gutxi batzuen gustukoak izango diren nahiez aritu arren, gure pentsiodunek merezi dituzten eskubideak bermatuko ditugu sozialistok. Beren diru-sarrerak eta duintasuna ez dira nazionalisten esku jarriko. Ideiak argi izanez, kaleetan egindako eskaerei arreta eman diegu eta pentsio duinak eskatzen dituztela igorri diegu erakundeei, guk ere bat egiten dugulako horrekin.   Espainiako gobernuaren aldaketari lagundu zioten alderdi guztiei, gureari bezala, eskatu nahi diegu ere arduratsu izan daitezen, gure sistema publikoari egonkortasuna emateko ezinbestekoak diren akordioak egiteko.   Eta gure azken Batzordean finkatu genuen beste lehentasun bat zen emakumea sartzea ekonomiaren, erantzukizun politikoaren eta gizarte-protagonismoaren aginte-taldean. Hain argi genuenez, ez genuen zalantzarik egin martxoaren 8ko dei feministan, lan-etenaldietan, manifestazioetan eta herritarren erabateko berdintasunaren eskubidea aldarrikatzen zuen edozein ekitalditan parte hartzeko.   Uste osoz egin genuen, mobilizazio historikoan parte hartu zuten milaka pertsonek bezala. Mundu erdiko egunkarietako portadetan izan ziren argazki horiek berrikusten diren egunean, alderdi honen parte garenok harrotasun osoz esango dugu: ni han izan nintzen.   Han izan ginen eta, gobernu sozialistaren bitartez, berdintasuna eta ezkontzeko edo ez ezkontzeko zein seme-alabarik izateko edo ez izateko erabakia hartzeko eskubidea lortzeko bidean zuzendari izan ginen. Eta berriz ere gaude Espainiako gobernuaren buruan, arrasto feminista aitortuarekin, berriz ere berdintasunaren eta askatasunaren aldeko bideari ekiteko prest.   Feminismoaren alderdia gara. Eta horregatik xede dugu emakumea jartzea gure politikaren erdigunean. Berdintasunaren alderdia gara. Eta horregatik ez dugu inor bide bazterrean utziko. Akordioaren alderdia gara. Eta horregatik, Gobernu honen lehenengo neurria izan da elkarrizketa sustatzea.   Elkarrizketa sindikatu eta enpresekin, lan baldintza duinagoak bermatzeko. Eta elkarrizketa, be bai, Euskadiko eta Kataluniako Gobernuekin. Gizarte plural bat garelako, eta soilik denon artean konponduz, lortuko dugulako aurrera egitea.   Erronka handiek beti behar dute sozialismoak bideratzea, duela 132 urtetik lurralde honetan egin dugun moduan. Eta gure auzi handietako beste bat, alderdiarentzako ezinbestekoa dena, pluralitatea bermatzea da. Horretan ere irmoki borrokatzen jarraitu behar dugu. Dakizuenez, azken hiletan nazionalismoak haren testamentu zaharra atera du berriz ere, eta herri bakarra, nortasun bakarra, hizkuntza bakarra eta herritartasunaren eta nazionalitatearen artean bereiztea aldarrikatzen ari da.   Kezkatzen gaitu horrek, bereziki, XXI. mendean munduarekiko irekiak izan behar dugulako erronka demografiko, teknologiko eta ingurumeneko handiei erantzuna emateko. Totalitarismoak, diktadura frankista eta ETArena garaitzea kostatu zuenarekin, kezkatzen gaitu gaur berriz hitz egiten hastea elkarrekin bizitzeko hitzartu genituen arauak berriz definitu behar direla. Kezkatzen gaitu Euskadi Kataluniako ispilu hautsiarekin islatu nahi izatea batzuek.   Testuinguru horretan emango die erantzuna sozialismoak herritarrei. Ezin gara gaitzespenetan geratu. Sozialistoi gehien balio digu, eta haiei bakarrik hori balioko die gure kaleetako aniztasun horren berme izaten jarrai dezagula. Pertsona askeez eta eskubidedunez osatutako Euskadiren bermea izaten jarraitzeko, bizikidetzako ordena demokratikoaren barruan.   Horren alde ari gara lanean gobernu denetan. Horregatik erabaki dugu horietan parte hartzea, inoren koloreari eta txartelari begiratu gabe herritarren eskubideen alde egiteko. Nortasun kolektibo uniformatzaileei lehentasuna emateko tentazioez zuek babesteko.   Gobernuen bidez ez ezik, Parlamentuan egiten dugu hori. Euskal autogobernuarekin dugun konpromiso sakon eta historikoaren alde lan egiten jarraitzen dugu bertan, gure Estatutuaren tresna guztiak erabiltzeko gaitasunarekin, kohesio sozialeko maila handia lortu duen herrialdea sendotzeko.   Inoiz egin dugun elkarbizitzarako itunik onena dela ustez, eta jakinik herrialdean sentitzeko modu ezberdinak batuz egin dugula.   Edozein hobekuntzarako oinarria izan behar da  eskubideak eta adostasuna handitzea eta batzen gaituena indartzea.   Aukera hori eskaintzen dugu gehiengo nazionalistak batu eta nazionalistentzako herrialde bat diseinatu nahi dutenen aurrean, horrek gero eta gehiago bereiziko digu eta.   Ez da gertatuko. Sekula ere. Ez da gertatuko, dakizuenez, eta egileek dakitenez, testu mota hori batzuentzako justifikazioa izan daiteke, baina ez dute inoiz gauzatuko.   Baina, batez ere, ez da hori gertatuko sozialistok ez baitugu onartuko aniztasuna desegitea, iraganean onartu ez genuen bezala, horregatik hilko bagintuzten ere.   Xehetasunik egin gabe babesten dugu Euskadi mestizoa eta solidarioa, non arauek segurtasun osoa ematen diguten gure eskubideak erabiltzeko, non leialtasunak eta lankidetzak biktimismoa eta sektarismoa ordezkatuko duten. Ez dugu onartuko euskal gizartearen pluraltasuna ezeztatzen duen Estatutua. Ez dugu onartuko herritarrak bitan zatitzen dituen Estatutua. Euskadi solidario eta mestizo bat defendatzen dugu. Sektarismoa eta biktimismoaren aurretik, berdintasuna eta eskubideak jartzen dituena. Gernikako Estatutua da inoiz izan dugun elkarbizitzarako akordiorik sendoena.   Eta erreformatzen badugu, eskubideak zabalduz izan behar da, akordioak hedatuz, batzen gaituena indartuz, eta ez aldrebes. Hauxe da Sozialiston ekarpena. Hauxe da Sozialistok defendatuko dugun eredua.   Eta tarte batez aipatuko dut aske izan nahi izateagatik hiltzen ziguten iragana, baita euskaldunak nahi genuen moduan izateagatik ere. Azken hiletan gertatutakoaren balantzea egingo dugun Batzorde honetan jada inork gogoratzen ez duen zerbait aipatu nahi dut: ETA desegin zen iragan den maiatzean. Duela gutxira arte gure nahirik handiena zen terrorismoa desagertzea, gure torturarik handiena izan baitzen. Baina hori Espainian gobernu sozialista batekin gertatu zen, hiltzeari uzteko eraginarazi genionean bandari. 2011n izan ginen, azkenean, libre.   Hurrengo sei urte eta erdiak behar izan dituzte gurekin akabo egin nahi zutenek eta haiei txalo egiten ziotenek beren porrota aitortzeko. Gutxiago falta da dagoeneko gehiengoak betidanik dakiguna aitor dezaten: hiltzea beti izan da txarra, eta, batez ere, bidegabekeria handia izan zen. Gutxiago falta da benetan aukera izan dezagun elkarbizitza eraikitzeko, giza duintasuna errespetatuta, biktimei kalterik egin gabe, edozein inposizio mota baztertu eta ideien eta sentimenduen aniztasuna onartzen duena.   Baina ez diogu inori itxaron behar. Ez gara ari. Sozialistok herrialde bat eraikitzen jarraitzen dugu, eta ezberdinon artean akordioak egitea bilatzen dugu biziki. Egunero eta edonon. Eta lortzen ari gara. Izan ere, zenbaitetan beste ezeren antza eman, datuek ez dute engainatzen: Legebiltzarrean ez da legealdirik egon zeinetan oraingoan baino zeharkako eta askotariko bozketarik egon den. Kutsurik gabeko titularren gainetik, Bildurekin eta Podemosekin egin ditugu akordio gehien. Eta guk PPrekin bat egin dugun bestetan egin dute bat Bilduk eta Podemosek PPrekin.   Arazorik gabe, osasun-gerrikorik gabe. Inork gaitzespenik egin gabe inori laguntzarik eman edo ez emateagatik. Dena da zilegi. Baina legealdiaren hasieran finkatu genuen gure ikuspegia. Ezberdinekin eta inor baztertu gabe akordioak egiteko bide nagusi bat sortzea erabaki genuen. Sozialistok geure gain hartu dugu horiek lantzeko erantzukizuna, baina espero dugu inork beldurrik ez izatea adostasunera iristeko.   Gutxieneko batzuetan oinarrituta, nahiak bateratzen saiatuko gara, herritarrak kaltetuko dituzten maximoak saihesteko. Dei hori azpimarratu nahi dugu, uda honen ostean datorkigun ekitaldian hurrengo hauteskundeei begira egoteko tentazioa egongo delako, lortu ahal izango diren botoetan eta konkistatuko diren eskubideetan pentsatzeko tentazioa. Eta sozialistok ez dugu nahi aurretik dugun agenda guztia pikutara bidaltzea.   Beren bizitzak, auzoak eta hiriak eraldatzen dituzte. Zuen udalerrietan mugiarazten dizkizutenak, zeinengatik kaleetan azalpenak eskatzen dizkizueten. Eztabaidarik gabe konfiantza irabazarazten dutenak, Totorikak 27 urte hauetan egiaztatu duenez, Ermuari buelta eman baitio. Erreferente bihurtu du eraldaketari, bizi-kalitateari, enpleguari eta duintasunari dagokienez, duintasun eta lidergo etiko handiarekin.   Totorikaren ereduari jarraitu behar diogu udal-bokazio handia duen alderdi honetan. Alderdi hau jaio zenetik justizia sozialaren eta elkartasunaren printzipioen alde egin zuen udaletan. Euskal sozialismoak ohorea du Espainiako historian lehenbizi eraman zituelako langileak ziren ordezkariak eramateagatik erakundeetara, Bilboko Udalera, esaterako.   Horiek dira gure jatorriak, eskubideak gertutik babestea, herritarrak indartu egiten dituztelako. Horregatik, udalen alde irmoki eginez, eskatzen dugu udalak boterearen lehen mailan jartzea aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. Horrela ziurtatuko dugu gure udalek zerbitzuak bermatzea herritarrei. Hori ere bada autogobernua.   Garaia da erakundeek bata besteari eskumenak kentzeari uzteko, eta eraginkorragoak izateko berriz antolatzeko. Garaia da kanpora begira erreklamazioak egiteko eta barnera begira antolatzeko. Herritarrek udalekin jartzen dira harremanetan lehenik. Eta udal horiek gero eta indartsuago izan, orduan eta hobeak izango dira herritarren eskubideak.   Hori da aurretik dugun lana. Barne-ibilbideari ekin diogu buruzagitzak sendotzeko eta ateak irekitzeko sozialismoaren eskutik udalak hobetu nahi dituztenei. Ordua da gure kaleetatik eta auzoetatik igarotzeko proposamen berritzaileekin, entzuteko eta ekarpenak egiteko prest. Eta hori dena egin beharra dago herrialde oso bat zuzentzeko ardura irabazi dugunean. Badakigu herritarrak lasaiago daudela eta erantzunak behar dituztela. Beraz, erantzunak emanez berreskuratuko dugu beren konfiantza hautestontzien bidez. Herrialde duina, berdinak diren pertsonez osatua, eskubideduna... lortu behar dugu. Hori da duela 132 urte sozialismoak Bilboko Udaletik egiten hasi zena, eta orain berriz Espainiako gobernutik egiten ari dena. Bideari ekin diogu. Zuen ahalegina espero dut. Eskerrik asko. Sat, 11 Aug 2018 01:27:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal Sozialistek boto partikularra Gernikako Estatutuaren Erreformaren oinarrien inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7582 EUSKO LEGEBILTZARRAREN AUTOGOBERNU-PONENTZIA   Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak honako BOTO PARTIKULAR HAU aurkezten du AUTOGOBERNUA EGUNERATZEKO PONENTZIAN ONARTUTAKO OINARRIEI BURUZ, gure jarrera babesteko xedez uste baitugu testu horretan jasota geratu ez dela, eta, beraz, jarrera hori heltzeko proiektu artikulatua idazteko ardura duen aditu-taldeari.   DESKARGATU BOTO PARTIKULARRA JASOTZEN DUEN DOKUMENTUA ORRIALDE HONEN AMAIERAN Sat, 11 Aug 2018 01:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Espainiako Gobernuan izan diren aldeketek zabaldu ditzaketen eskenatokien inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7532 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak: 1.- Espainiako Gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die elkarrizketak abiatu ditzatela Estatutua betetzeko. Horretarako, aintzat har ditzatela Legebiltzarrak hartutako erabakiak, eta erreferentzia gisa har dezala 2017ko irailean transferentziei buruz bidalitako txostena. Txosten horrek jasotzen ditu Euskadiko Autonomia Erkidegoak bere gain har ditzakeen gaiak eta zerbitzuak. 2.- Estatuko Administrazioari eskatzen dio sei hileko epean lan-egutegi bat aurkez dezala, egiteke dauden transferentziak burutze aldera. Egutegi horretan, garrantzia berezia eman diezaiela espetxeei eta Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketari, Estatutuaren Bostgarren Xedapen Iragankorrean jasotako baldintzetan. 3.- Espetxe politika berri bati ekiteko beharra aldarrikatzen du, albo batera utziko dituena bai salbuespen-neurriak, bai preso dauden pertsonen zigorrak betetzeko gizarte- eta familia-errotze lekutik urruntzea. Horretarako, beharrezkoa da zenbait printzipio betetzea, adibidez indibidualizazioa, humanitatea, eta eragindako kaltea aitortzea. 4.- Euskal erakundeen eta Estatuaren artean harreman-garai berri bat irekitzea premiatzen du, ekidingo duena Ganbera honek onartutako arauak sistematikoki errekurritzea Konstituzio Auzitegiaren aurrean, eta ahalbidetuko duena aurretiaz aurkeztutako errekurtsoen ondoriozko disfuntzioak berrikustea. Thu, 28 Jun 2018 12:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Saneamendu-sareetara eta hondakin-uren araztegietara doazen ehunkien eta garbiketa-produktuen zama biodegradagarria gutxitzeko estrategia bat egiteari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7531 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Sailari eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari eskatzen die jarrai ditzatela nekazaritzan erabilitako nitratoek sortutako kutsaduraren contra urak babestearekin lotutako lanak, horien baitan sartuta akuiferoen jarraipen zorrotza, eta azter ditzala 2018an zehar eta hurrengo urteetan zehar ematen diren emaitzak, orokorrean ematen ari den hoberako tendentzia egiaztatze aldera. Thu, 28 Jun 2018 12:27:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Saneamendu-sareetara eta hondakin-uren araztegietara doazen ehunkien eta garbiketa-produktuen zama biodegradagarria gutxitzeko estrategia bat egiteari buruz. ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7530 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Kontsumoko Euskal Institutuak egiten dituen informazio-kanpainaren esparruan, herritarren kontzientziaziorako mezuak sar ditzala, toallita higienikoak eta garbiketakoak modu desegokian botatzeari buruz.  Horretarako, informazioa eman dezala isuriketa desegoki horrek dakartzak ingurumeneko kalteak eta gainkostu ekonomikoak. Eusko Legebiltzarrak, halaber, Kontsumobideri eskatzen dio bere formakuntza-jardueren esparruan sar ditzala ehunkiak erabiltzeari eta erabiltzearen ondorioei buruzko tailerrak. Thu, 28 Jun 2018 12:24:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eusko Jaurlaritzak “Euskadiko interes turistikoko jaia” izendatzea arautzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7529 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadi-Basque Country 2020 Nazioartekotze Estrategiaren eta bere sailarteko koordinaziorako organoen esparruan, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Plan Estrategikoaren helburuen esparruan, azter dezala interesgarria izan ote daitekeen prozedura bat arautzea zenbait jai edo gertakari Euskadiko Interes Turistikoko Jai izendatzeko,  balio kulturalak dauzkatenean, Euskadiko tradizio herrikoian sustraitze handia dutenean eta erakargarritasun turistiko gisa garrantzia berezia dutenean.  Thu, 28 Jun 2018 12:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Etxeko langileak Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7528 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Estatuko Gobernuari eskatzen dio berretsi ditzala NLEren 189.hitzarmena eta 201. Gomendioa, etxeko langileentzako lan duinari buruzkoa, eta ondoren, horren transposizioa egin dezala estatu-arauetara. Thu, 28 Jun 2018 12:18:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - IV. Gazte Planean emantzipaziorako jasotzen diren ekimen eta neurrien inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7527 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:  Urteroko IV Gazte Plana planifikatzeko eta gauzatzeko garaian, programak sar ditzala gazteen premiei erantzuteko, eta bereziki, Euskadiko gazteen emantzipazioari lotutako premiei. Gainera, urteroko ekintza plan horrek aurrekontu-partidak jaso ditzala jarduera horiek burutzeko. Thu, 28 Jun 2018 12:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Jesús Lozak Gobernuaren Euskadiko ordezkari berriaren kargua hartu du]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7494 Jesús Lozaren hitzaldia Gobernuaren Euskadiko ordezkari berriaren kargua hartu ondoren Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 25a   Egun on guztiei, kargua utzi berri duen ordezkariari, sailburuei, agintariei, lagunei, eta ongi etorri Gobernuaren Euskadiko Ordezkaritzara. Lehenik eta behin, Espainiako Gobernuko presidenteari, Pedro Sánchezi, eta Ministroen Kontseiluari eskerrak eman nahiko nizkieke Gobernuaren ordezkari izendatzeagatik Euskadin. Asko eskertzen diet nigan jarri duten konfiantza, eta espero dut nire kudeaketaren bitartez konfiantza horri modu egoki batean erantzuna ematea. Eskerrik asko guztiei ekitaldi honetara gerturatzeagatik. Gobernuaren Euskadiko Ordezkaritza hau zuzentzeko ohorea eta ardura nire gain hartzen dut umiltasunez eta uste osoz. Kontziente naiz zailtasunez, baina horiei aurre egiteko espiritua dut. Pedro Sánchez presidentearen aldaketa-proiektuarekin bat egiten dut, hau da, birsorkuntza-proiektuarekin, maila guztietan berdintasunarekiko pasioa erakusten duenarekin eta pertsonengan eta euren beharretan eta helburuetan politikaren lehentasuna lehenesten duenarekin. Betiere politika sozialetan enfasia jarriz.   Proiektuak gobernu solido bat du aurrera jarraitzeko, guztien onespena izan duena eta herritar askori ilusioa itzuli diena. Ospitalean jabetu naiz horretaz egun hauetan. Irribarrea itzuli diegu pertsona askori. Eta haien lehenengo neurriek hasierako sentsazio hau sendotu dute. Osasungintzaren unibertsalizazioa edo Aquariuseko immigranteen harrera espiritu horren erakusgarri dira. Aipatu dudanez, zailtasunak egongo dira izan ere, 84 diputatu gara. Baina sozialistentzat, oro har, eta euskal sozialistentzat, bereziki, zailtasunak ez dira eragozpen bat, hobeto esanda, pizgarri bat dira, lan gehiago eta biziago egiteko sustagarri bat. Eta guk asko dakigu zailtasunei eta egoera oso zailetan gobernatzeari eta lan egiteari buruz. Patxi Lopez lehendakariaren Gobernuak kargua hartu zuen ETAren mehatxupean. Etorkizunari buruzko ziurgabetasunen aurrean lan egiteko modua José María Maravalletik datorkigu. Berak zioen moduan, ardura publiko batean egin behar da lan postu horretan erretiroa hartuko bazenu bezala, baina kontziente izanda egunean bertan edo datorren astean amaitu dezakezula. Premisa horiek kontuan izanik, zuekin partekatzea gustatuko litzaidake ardura berri honi aurre egiteko daukadan espiritua: Euskadin Estatuko Administrazio Orokorra zuzentzekoa eta Euskal Autogobernu Erakundeekin koordinazioa eta kooperazioa bilatzekoa, batez ere, Eusko Jaurlaritzarekin, baina baita Aldundiekin eta Udalekin ere. Sánchez presidenteak jada izendatutako lan hori umiltasunetik egitea gustatuko litzaidake. Zailtasunetatik haratago, umiltasun horrek nire betekizuna nagusitzea nahiko nuke. Umiltasunak entzutea, hitz egitea eta gobernuen artean akordioak bilatzea esan nahi du. Baita hori bera egitea gainerako erakundeekin, giza solaskideekin eta gizarte zibilarekin ere. Itun-kultura batetik nator, eta kultura hori, hain zuzen, Fernando Buesarengandik ikasi nuen, euskal hezkuntza-itunaren aitarengandik. Gizarte zerbitzuen alorrean berarekin batera egin nuen lan, eta 80. eta 90. hamarkadetan, Arabako erakundeen eta talde politikoen arteko akordioei esker, Gizarte Zerbitzuen Arabako Sistema abiatu genuen, zeina aitortua eta balioetsia izan zen bertakoen eta kanpotarren aldetik. Oroitzapena eta gorazarrea María Jesús Aguirreri, urte horietan guztietan lankide izandakoari. Halaber, diru-sarrerak bermatzeko lehen errenta abiarazteko prozesuan parte hartu nuen, itun batekin Euskadin, baina Felipe Gonzálezen Gobernuak planteatzen zizkigun zalantzak salbuesteko beharrarekin. Ramón Jáureguik administrazioen arteko akordio bat bilatzeko agindu zidan, eta Madrid-Gasteiz lotzen zituen automobil-zubi batekin aste gutxi batzuetan lortu genuen akordioa. Oroitzapena José Ignacio Arrietari handiari, duela gutxi hil denari, eta programaren buruzagi eta itunaren bilatzailea izan zen Lan-Kontseilariari. 1999an Alfonso Alonso alkatearekin etxebizitza-politika itundu genuen Vitoria-Gasteizen: Gasteizeko auzo berrien garapena, 22.000 etxebizitza % 70eko erreserbarekin etxebizitza babestuentzat. Azkenik, ituna lortu genuen Terrorismoaren Biktimak onartzeko eta aintzat hartzeko legea. Lege hori gakoa izan zen etorkizunari aurre egiteko. Puntu honetan aipatzekoa da Biktimen ponentziaren presidenteak eginiko lana, hau da, Urkullu lehendakariarena. Ikusi dezakezuen moduan, nire jokabide esparruak aldatu egin dira egungo gobernuaren lehentasunen arabera: giza politikak eta terrorismoaren biktimekin, haien memoriarekin eta Euskadin elkarbizitza eraikitzeko asmoarekin erlazionatutako politikak. Hori bai, itunaren espirituak ez ditu soilik gai sektorialak barne hartzen, autogobernuaren esparruarekin ere zerikusia du ere bai. Haren garapenean inplikatuko naiz, betiere modu subsidiarioan Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren ekimenari dagokionez. Horrez gain, sortuko diren legezko ezberdintasunak bideratzea bilatuko dut, espiritu beraren bitartez eta delegaziotik liskargileak saihestuz. Horretan nire aurrekoari jarraitzen diot: Javier de Andrési. Konbentzituta nago dialogoa sortu ahal izateko garrantzitsua dela argi eta errespetutik hitz egitea. Desitxuratze interesatuetatik eta adierazpen anbiguoetatik alde egin behar da, inori ez molestatzeko helburua izanik. Askotan erabilgarria izan daiteke baina ez da hala izaten adibidez, terrorismoarekin zerikusia duten gaiak aipatzen direnean, Sara Buesak nabarmendu zuen bezala azken In Memoriam-en. Autoritatea, lagun maiteak, Estatuko Administrazio Orokorra inbertsio garrantzitsu batzuk egiten ari da Euskadin bere konpetentzien barruan: Josu Jon Imazek zioen Euskal Hiria eraikitzeko abiadura handiko trenean ez ezik, beste zenbait esparrutan ere, aireportuetan, trenbide-azpiegituretan, portuetan eta ingurumenean. Modu horretan, ekarpena egiten zaie Euskadiko garapen ekonomikoari eta enplegua sortzeari. Hori guztia dinamizatzen, bistaratzen eta areagotzen saiatuko naiz ahal den neurrian. Ahaztu gabe gure pentsiodunen legezko xedea, hau da, pentsio publiko duinak ziurtatzea. Nire konpromiso osoa dute norabide horretan lan egiteko eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko izan ere, guztion artean eten behar dugun gaitz bat da. Horretarako guztirako oso garrantzitsua da egonkortasuna. Gaur egun, Euskadi egonkortasun-adibide bat da, euskal oasi modura definitua izan dena. Ezberdinen arteko akordio baten oinarritutako egonkortasunaz ari gara, José Antonio Aguirre eta Indalecio Prietoren (Euskadiko lehen Autonomia-estatutua sortu zuten 1936ean) arteko akordioen uhara jarraitzen duen itun batez. Egonkortasun hori akordio horretan oinarritzen da, baita terrorismoaren amaieran ere.   Autoritateak, lagun maiteak, honako hau lehen kargu-hartzea da ETA desagertu ondoren eta bere 2011ko porrot eraginkorraren ondoren, inolako ordainik gabe. Demokraziak, Zuzenbide Estatuak irabazi dio ETAri. Ezingo diegu sekula Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei nahikoa eskertu haien lana eta sakrifizioa. Botere judiziala, borroka hori defendatu zuten akordio politikoak eta Euskadin jasaten dugun terrorearen erasoa izan dira hori lortzeko elementu nagusiak, nazioarteko kooperazioaz eta euskal gizartearen asealdiaz gain. Askatasuna irabazi dugu. Baina oraindik elkarbizitza osoa irabazteke dugu. Bistan denez, irakasgaiak geratzen dira zintzilik, eta eredu gisa botoi bat. Azken omenaldi saiakera Fernando Buesa eta Jorge Díezen hiltzaileei. Erreakzio instituzional irmoak eta koordinatuak etorkizunari dagokionez eredu bat sortu beharko luke. Udalaren eta Gorka Urtaran alkatearen zeregina aitortzea. Eta Sorturen mundua edo isiltasunean edo modu faltsuan justifikatu nahian. Argi adierazi nahi dut kontu horiei dagokienez nire lehentasuna biktimak izango direla. Aitorpena mantentzea, erreparazioa hobetzea eta justizian sakontzea izango dira nire helburuak, oraindik 300 hilketa baitaude ebatzi gabe. Horrez gain, biktimek pairatu ditzaketen umilazio-saiakeren aurka borrokatuko da. Nahiz eta lehen baino hobeto bizi garen, aldi berekoak garen arren, oraindik ez dugu lortu askatasunean eta tolerantzian elkarbizitza osoa. Gorroto hondarrak geratzen dira oraindik, baita intolerantzia txingarrak ere, eta horiek itzaltzea beharrezkoa da, hain zuzen, etorkizunean nahigabeak saihesteko. Horregatik guztiagatik beharrezkoa da oraindik terrorismoaren legitimitate kentze etikoa, soziala eta politikoa azpimarratzea eta sakontzea, baita helburu politikoak lortzeko indarkeriaren erabileraren legitimotasunik ezaren aldarrikapena ere, lehenaldian, orainaldian eta etorkizunean. Eta horretarako ezinbestekoa da memoria. Egiazkoa eta zintzoa den kontakizun bat, argi eta garbi biktimak eta borreroak egon zirela adierazten duena. Guk ez dugu kontakizunaren gudua deitu zaion horri planteamendurik egin nahi, ondo baitakigu gertatu dena. Guk nahi duguna da egia defendatu, lehen askatasuna defenditu genuen bezala. Guda planteatzen dutenak dira haien ardura gatazka baten atzean gordetzen saiatzen direnak. Gizarte demokratiko batean gatazkak nabariak dira, baina horiek ez dira konpontzen garondoan tiro bat emanda, baizik eta dialogoaren eta akordioak bilatzearen bitartez, eta posible ez denean, auzitegien bitartez. Gaizka Fernández Soldevillak ondo dio izugarrikeriak libreki eta borondatez egin zituztela. Aurre egin behar diegu memoriarekin bat doazen bi arriskuei. Lehen aipatu dut lehenengoa: desitxuratzea. Bigarrena, berriz, ahanzturaren tentazioa da, egoera azkar gainditzeko tentazioa. Euskal gizartean tentazio hori barneratuta dago izan ere, terrorismoak astindu izan du euskal gizartea, eta ez dute kontzientzia ona terrorismoaren urte zailenetan izan duten jarrerari dagokionez. Egoera gainditu behar dugu, bai. Baina Gorka Landáburuk ondo dioen moduan, egoera irakurri ostean. Eta memoriarekin bat, ETAko biktimen esanahi politikoa. Azken horrek ez du aurretiko ideia politikoekin zerikusirik, bere hiltzaileen helburu politikoarekin baizik, hain zuzen, proiektu politiko totalitario eta baztertzaile bat inposatzearekin biktimen odol errugabearen gainean. Eta totalitarismoaren aurka, zuzenbide estatua, eta bazterketaren aurka, berdintasuna eta elkarbizitza. Azken gogoeta bat memoriari dagokionez. Memoria da hildako biktimei, gurekin ez daudenei, eskaini ahal diegun ordain bakarra. Memoria inklusibo bat, bai, baina batez ere legitimitatea kentzen duen memoria bat. Eta memoriarekin batera, elkarbizitza. Gizarte libre eta pluraletan elkarbizitza bi oinarri nagusitan oinarritzen da: giza eskubideekiko errespetu arduratsua, guztiak indibidualak eta herritartasunekoak eta elkarbizitza-markoekiko errespetu arduratsua. Gure kasuan, 1978ko Konstituzioa, Zuzenbideko Estatu sozial eta demokratiko bat onesten duena eta eskubide horiek positibizatzen dituena, eta 1979ko Gernikako Estatutua. Marko horiek ez dira aldaezinak eta haien aldaketak 40 urte eta gero eztabaida-fase batean daude. Aldaketei aurre egin beharko diegu eurak aurreikusten duten bidea jarraituta eta orijinalaren antzekoak diren adostasunak bilatuta. Aproposa iruditzen zait gure Autonomia-estatutuko 7. artikuluaren garrantzia gogoraraztea, zeinak euskal baldintza politikoa definitzen duen. Euskadin, aurretik aipatutakoaz gain, gehitu behar dugu helburu politikoak lortzeko indarkeriaren erabileraren legitimotasunik eza aldarrikatzeko beharra, lehenaldian, orainaldian eta etorkizunean, terrorismoz beteriko urte askoren ondoren. Benetan elkarrekin bizi nahi badugu, ez digu balio Sortuk bere estatutuetan aldarrikatzen duen etorkizunerako legitimotasunik ezaren aldarrikapen irmoak, ez badu lehenaldian egiten. Borondate onez, ez da batere sinesgarria etorkizunera begira legitimotasunik gabekoa kontsideratzen dena lehenaldian legitimoa izatea. Eta, gainera, haiek izatea ezartzen dutenak noiztik ez den legezkoa herritar bat hiltzea. Tamalez, oraindik horretan dihardugu, Marta Buenak ondo adierazi duenez egun hauetan. Osvaldo Pucciok, Salvador Allende Fundazioaren presidenteak, esaten zigun indarkeria politikoko denboraldi baten ostean elkarbizitza sortzeko beharrezkoa dela elkarretaratzea. Eta hori lortzeko, batzuk bideetan atzera egin behar dute beste batzuek zubiak eraikitzeko. Orden horretan. Ez da posible biktimek zubiak eraikitzea gaizkileek bideetan atzera egin gabe. Puntu honetan garrantzitsua da eraikuntzaren ingeniariak izango direnen erakundeen zeregina. Erakundeek, alde batetik, bide horretan atzera egiten ari direnei babestu eta lagundu beharko genieke, bide horretatik pasa nahi ez dutenei ere pasa daitezen eskatuz. Beste aldetik, biktimen eta zubia eraikitzen laguntzen duten erresistenteen eskuzabaltasuna eskertu ere bai, betiere hori egin nahi ez dutenei errespetatuz. Topaketak egin dira: topaketak biktima ezberdinen artean Glen-Creen, eta hiltzaileen eta biktimen artean Vía Nanclares izeneko garapenean. Azken horiek lehen aipatu dudana bete zuten. Lehenik, bideetan atzera egin eta, ondoren, zubiak eraiki. Parte-hartzaile guztiek positibotzat jo dituzte topaketak. Horregatik, uste dut beharrezkoa dela, Sánchez presidenteak adierazitakoarekin bat eginez, espetxe-politika berrezartzea, esperientzia horietatik alderdi positibo guztiak errekuperatzeko, eta, aldi berean, birgizarteratzearen printzipio konstituzionala helburutzat ezarriko duena eta elkarbizitza-politiken barnean kokatuko duena. Lagunak, espetxe-politika beti izan da politika antiterroristaren parte. Baita Vía Nanclares ere. Baina bere garapenean ohartu ginen elkarbizitza-politika ere bazela. Ez du zentzurik politika antiterroristaren barnean mantentzeak, terrorismoari irabazi baitiogu eta banda desagerrarazi egin baita. Baina zentzuduna da, nire ustetan, elkarbizitza-politiken barnean kokatzea. Modu horretan planteatu ahalko genukeen elkarbizitzari zer espetxe-politikak lagunduko lioken gehiago. Nire ustez, birgizarteratzea bilatzen duen politika izan beharko luke, legea arduraz beteko lukeena eta babes-neurriak martxan jarriko lituzkeena, baita birgizarteratze-ibilbiderako laguntza-neurriak ere.  Esate baterako, berria ez den presoen gerturatze progresiboa eta bereizia, edo espetxeko erregimen-aldaketak ibilbide horretan zigortu bakoitzaren aurrerapen indibidualen arabera. Helburu hori lortzeko garrantzitsutzat jotzen dut aipatutako Vía Nanclares horren esperientzia kontuan izatea: Lidergo politikoa, adostasun instituzionala eta jarraitzailea, biktimei informazioa ematea, legea betetzea, erabakiak bereiztea, progresibitatea eta zuhurtzia. Azkenik, aditzera eman nahi dizuet delegazioaren eta delegatu honen ahalegin honetan eskatzen zaigun modura kooperatzeko nahia. Eta nire esku-hartzearen hasieran esan dudan moduan, eskerrak Espainiako Gobernuari izendapenarengatik, eta zuei etortzeagatik. Eskerrik asko.   Kalera! Garaia da mahuka hutsik ibiltzeko eta erakusteko, bizirik gaudenez, zer edo zer berri dakargula”.   Gabriel Celaya. Poesia etorkizunez kargatutako arma batean. Wed, 08 Aug 2018 01:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Emakundek euskal emakume pentsiodunen egoera aztertu eta emakume horien bizi-baldintzak duintzeko ekintza plan integral bat aurkezteari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7477 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:  Azterketa bat egin dezala emakume pentsiodunen egoera sozio-ekonomikoari buruz, euren egoera baldintzatzen duten hainbat aspektu eta faktore jorratuko dituena.  2. Azterketa horretan oinarrituta, ekintza plan integrala egin dezala emakume pentsiodunen prekarietate-egoera horiei aurre egiteko, euren ekarpena aitortzeko eta emakume horien bizi-baldintzak duintzeko. Thu, 21 Jun 2018 01:31:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzako LEPei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7472 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari hurrengoa eskatzen dio:  2016-2017 EPEan antzemandako balizko irregulartasunak argitzeko helburuarekin abiarazitako ikerketa lanak lehenbailehen burutzea.  Ikerketa hori burutu bezain laster, Osasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean azalpenak eman ditzala ikerketa horretan egindako lanei buruz, aztertutako dokumentazio edo informazioari buruz eta, halaber, aurkez ditzala azterlan horretako emaitza eta ondorio guztiak.   2016-2017 EPEa normaltasunez eta berme guztiekin burutu ahal izateko beharrezko izan daitezkeen neurriak hartzen jarraitu dezala, besteak beste, argitaratu beharreko zerrenda guztiak publikoak izan daitezela edo irregulartasun zantzuak egon daitezkeen hautaketa probak etetea/paralizatzea susmo horiek argitu arte. Thu, 21 Jun 2018 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - AKATSEN ZUZENKETA OSOKO ZUZENKETARI Osakidetzako LEPei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7471 puntuan, honako hau dion lekuan:  2016-2017 EPEa normaltasunez eta berme guztiekin burutu ahal izateko beharrezko izan daitezkeen neurriak hartzen jarraitu dezala, besteak beste, argitaratu beharreko zerrenda guztiak publikoak izan daitezela edo irregulartasun zantzuak egon daitezkeen hautaketa probak etetea/paralizatzea susmo horiek argitu arte. Ondorengo beste hau esan behar du:  2016-2017 EPEa normaltasunez eta berme guztiekin burutu ahal izateko beharrezko izan daitezkeen neurriak hartzen jarraitu dezala, besteak beste, argitaratu beharreko zerrenda guztiak publikoak izan daitezela edo irregulartasun zantzuak egon daitezkeen hautaketa probak etetea/paralizatzea susmo horiek argitu arte. Eta, bere kasuan, antzemandako irregulartasunetatik ondoriozta litezkeen ardurak exijitu daitezela. Thu, 21 Jun 2018 11:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eskola jantokietako kutsadura akustikoari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7469 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Departamentuari eskatzen dio beharrezkoa den ikastetxeetan, hezkuntza sisteman ikasleek jasaten duten kutsadura akustikoa ebaluatzeko, zarataren neurketak egin ditzala zarataren mapa estrategiko bat egiteko. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, Zarataren Murrizketarako Plan bat egin eta Hezkuntza Batzordearen aurrean aurkeztu dezala, ahalik eta epe laburrenean. Thu, 21 Jun 2018 10:13:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sailaren planei buruz hiri-birsorkuntzaren inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7468 AHOZKO GALDERA Hilaren 15ean, zure Sailak Bilboko Udalarekin batera aurkeztu zuen proiektu handinahi bat, Otxarkoaga auzoaren hiri-birsorkuntzarako.  Gure herrialdeko auzoak eta hirigune kalteberak birsortzea 2015eko Etxebizitza Legearen helburuen artean jasota dago eta legegintza honetan zure Sailaren ardatz estrategikoen artean dago. Horregatik, eta legebiltzar-talde honen kontrol-lana egiteko, OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO honako galdera hau egiten zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuari: -Zer plan egingo ditu zure Sailak ekitaldi honetan hiri-birsorkuntzaren arloan? Sat, 11 Aug 2018 01:20:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - LEGE PROIEKTUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN KIROL-ARLOKO LANBIDEETAN SARTZEARI ETA JARDUTEARI BURUZKOA]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7424 Ikusi atxikitako pdf fitxategia Fri, 15 Jun 2018 12:05:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Enpresek atzerrian eragiten dituzten inpaktuak ebaluatzeko zentro bat sortzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7414 OSOSKO ZUZENKETA Kontuan izanik dagoeneko Eusko Jaurlaritzak onartutako dokumentuak, zeintzuek lan-ildo finko eta denboran iraunkorra ezartzen baituten Giza Eskubideen alorrean, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio osatu dezala dagoeneko ezarritako esparru estrategikoa. Horretarako, urtebeteko epean jarduera plan bat egin dezala enpresari eta Giza Eskubideei buruz, erantzungo diona alor horretan dauden nazioarteko betebeharrei, kontuan izanda Nazio Batuek definitutako hiru zutoinak: Babestu, Errespetatu, Erreparatu.  Plan horrek neurri zehatzak jaso beharko ditu, ondorengo hauen inguruan:  Eragile instituzional eta sozial anitzen arteko topaketa eta elkarrizketarako guneak. Sentsibilizazio- eta formakuntza-ekintzak eta –tresnak eragile publiko eta pribatuentzat eta euskal gizartearentzat. Jarraipen-, aholku- eta kontu-ematerako neurriak. Thu, 14 Jun 2018 10:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Iruñeko EITBren egoitzaren zaharberritzearen eta esplotazioko ekipamendua berritzearen inguruan.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7412 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak EiTBren Zuzendaritzari eskatzen dio jarrai dezala taldearen ikusentzunezko eskaintzaren alde apustu egiten, Nafarroan irisgarri izango dena, 2016ko maiatzean Euskadiko eta Nafarroako gobernuen artean sinatutako hitzarmenaren baldintzetan. Zehazki, hitzarmeneko laugarren baldintzan –finantzazio- eta gauzatze-baldintzei buruzkoa- zehaztutakoa garatzea, eta horretarako, beharrezko aldaketak egitea Iruñeko egoitzan, hala nola instalazioetan eta ustiapen-ekipamenduan Thu, 14 Jun 2018 10:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lanerako prestatzaileei buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7410 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio urtero eguneratu dezala formakuntza beharren diagnostikoa, eta hor antzemandako premietara egokitu dezala formakuntza-eskaintza. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio frogatu dezala ematen diren formakuntza ikastaroen kalitatea, eta frogatu dezala baita ere ikastetxeek beharrezko baldintzak betetzen dituztela homologatu zaizkien ikastaroak emateko. Horrez gain, konprobatu dezala indarrean dauden lan-arauak betetzen dituztela. Thu, 14 Jun 2018 10:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Treviño-ko Araban integratzeko pausoei dagokienez]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7409 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio erantzuna eman diezaiela Trebiñu barrendegiko herritarren asmo legitimoei. Horretarako, inplikatutako erakunde guztiekin lantalde bat sor dezala, ebazpen proposamen bat egingo duena, bere baitan jasoko duena Gorte Orokorretan onartzeko lege organiko bat, egungo lurralde-mugak aldatuko dituena, Arabako lurralde historikora batzea ahalbidetuz. Thu, 14 Jun 2018 10:10:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ingurumen esparruan ematen diren arau-hauste eta delituei modu egokian aurre egiteko hartu beharreko neurrien inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7362 OSOKO ZUZENKETA  1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio indartu dezala ingurumen-delituak jarraitzen dituen Ertzaintzako taldea, hala nola jarrai dezala finkatzen Ertzaintzak alor horretan egiten duen lana. Horretarako, ertzainei formakuntza eta baliabide tekniko eta materialak jar diezazkiela, alor horretan egiten duten lanean eraginkortasunean aurrera egitea ekarriko dutenak.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Erakundearteko Batzorde bat sor dezala, Ingurumen Batzordearen pean egongo dena, non bat egingo baituten Segurtasun Sailak eta Ingurumen, Lurralde Planifikazio eta Etxebizitza Sailak, aldundiekin eta udalekin batera, udaltzaingoetako langileekin ingurumen delitu eta arau-hausteen aurrean Euskal Ekintza Plan bat garatzeko. Plan horrek jasoko ditu agente bakoitzaren jarduteko prozedurak eta ardurak, eta dauden giza medioak eta baliabide teknikoak eta, oro har, balizko egoera horien aurrean hobeto jarduteari buruzko guztia. 3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bultza dezala Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak egiten diharduen lana, ingurumen delituen aurrean jarduteko inplikatuta dauden pertsonen eta kolektiboen formakuntza transbertsala garatzen.  4.- Eusko Legebiltzarrak foru aldundiei aholkatzen die, beren eskumen propioen baitan, apustu argi bat egin dezaten ingurumeneko basozaintzako funtzioen eta plantilen garapenaren eta hobekuntzaren alde. Horretarako, baliabide tekniko eta materialak ezar ditzala, eta ahalbidetu diezaiela beharrezko formakuntza jarraitua beren funtzioak bermez gauzatu ahal izateko. Fri, 08 Jun 2018 12:06:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gasteizko Mendiak parke natural izendatzearen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7360 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarraipena eman diezaiola Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana egiteko espedientearen tramitazioari Gasteizko Mendien eremurako. Helburua da babes-figura egokienaren bidez espazio natural hori babestea, transformaziorako eta balio naturalen galerarako arriskuaren aurrean. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio batu ditzala inplikatutako eragileak eta abian jar ditzala herritarren partehartzerako prozedura egokiak espedientearen tramitazioari dagokionez. Helburua da erabakiak hartzeko ahalik eta adostasun handiena lortzea.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio tramitatu dezala espedientea. Helburua da egungo euskal legealdia amaitu aurretik amaitzea.  4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Arabako Foru Aldundiarekin batera, kontzejuen eskumenak errespetetaturik, osatu ditzatela historikoki egin duten mendien kudeaketaren usadio eta ohiturak –espazio naturalaren kontserbazio egoera ona ahalbidetu duena-, espediente horren ondoriozko espazio naturalaren kudeaketa-tresnan. 5.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Arabako Foru Aldundiarekin eta Vitoria-Gasteizko Udalarekin batera modu koordinatuan lan egin dezatela Arabako lurralde historikoaren garapen iraunkorrean, eta bermatu dezatela nekazaritzako eta abeltzantzako jardueraren bateragarritasuna lurraldeko ondare naturalaren kontserbazioarekin.   Fri, 08 Jun 2018 12:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko dikeak eta Karola garabia interes kulturaleko ondasun, monumentu-multzoaren kategoriarekin, deklaratzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7359 1.- Eusko Legebiltzarrak uste du nahikoa dela kontserbazio integraleko multzo gisa katalogatzea Bilboko Itsas Museoko dikeak, “Karola” grua eta bonba-gela, 1995eko ekainaren 29ko BAOaren 124.zenbakiak jasotakoa, kontuan izanik Bilboko HAPNk ezartzen dituen arauak, eta kontuan izanik Eusko Jaurlaritzak Interes Kulturaleko Ondare izendatzeak ez lukeela ezarritakoa baino babes handiagorik ekarriko. 2.- Eusko Jaurlaritzari eskatzea AVPIOPekin batera berrikusi eta, bere kasuan, eguneratu dezala Euskadiko ondare industrialaren eta obra publikoaren diagnostikoa hala nola bertan jasotako gomendioak.  Fri, 08 Jun 2018 11:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Administrazio publikoari eta herritarrek Euskadin dituzten eskubideei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7358 OSOKO ZUZENKETAK Eusko Legebiltzarrak konpromisoa adierazten du gizonen eta emakumeen arteko tratu berdintasunarekin, eta adierazten du euskal herritarrek eskubidea dutela diskriminatuak ez izateko beren sexu orientazioagatik, identitate sexogenerikoagatik, edo beren familia-ereduagatik. Eskubide hori euskal herritar guztiei dagokie eta ez gutxiengo batzuei edo kolektibo partikularrei.  Eusko Legebiltzarrak konpromisoa hartzen du ganbera honetan jatorri duen arau-ekoizpen guztiak txertatuta izan dezan printzipioa, tratu berdintasunarena eta ez diskriminazioarena sexuagatik, orientazio sexualagatik, genero identitateagatik edo familia ereduagatik.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala neurriak bultzatzen, ahalbidetuko dutenak herritarrei ematen dien zerbitzuan ezaabatzea diskriminazioko ikur oro edonolako sexu orientaziorekiko, genero identitaterekiko edo familia eredurekiko.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala beharrezko neurriak hartzen bere dokumentazio adminsitratiboa egokitze aldera sexu eta genero aniztasunera eta familia eredu anitzetara, egokitze horrek ekidin gabe otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako aurreikuspenak betetzea, sexu-aldagaia sartzeko betebeharrari buruz azterlanetan, estatistiketan eta datu-bilketetan. EUsko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bermatu dezala sexu orientazioari, genero identitateari eta LGTBI pertsonek adierazitako ezaugarri sexualei buruzko konfidentzialitatea. Fri, 08 Jun 2018 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Etxeko langileen lan-baldintza eta -eskubideei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7357 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Osalani eskatzen dio Osakidetzarekin elkarlanean berrikusi ditzala istripuak identifikatzeko arreta-protokoloak. Bereziki, etxeko lanei dagozkienak.  2.- Eusko Legebiltzarrak Osalani eskatzen dio Ganbera honetara bidal dezala 2018ko hirugarren lauhilekoaren baitan etxeko lanen arriskuak Prebenitzeko Gida, modu egokian berrikusi eta egokitutakoa.  3.- Eusko Legebiltzarrak Osalani eskatzen dio Ganbera honetara bidal dezala 2018ko hirugarren lauhilekoaren barruan eskatutako azterketak: EAEko etxeko pertsona langileen egoeraren diagnostikoa eta estaldura premiak, eta ondorengo hauek bertan behera uzteak izango lituzkeen ondorioei buruzko analisi eta balorazioak: Ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuko 14.3 artikulua eta martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuko 4.3, etxeko langileek eszedentzian edo bertaratze-lanengatiko lanaldi murrizketan, prestazioak jasotzeko etxeko langileek duten eskubideari buruz.  4.- Eusko Legebiltzarrak Osalani eskatzen dio behin azterketak amaituta lan mahai bat deitu dezala, non egongo baitiren tartean dauden Jaurlaritzako sailak eta EAEn ordezkaritza nagusia duten sindikatuak, horien edukiak garatze aldera.  5.- Eusko Legebiltzarrak Lan Ikuskaritzari eskatzen dio jarrai dezala etxeko langileen sektoreko enplegu-agentzien jarduerari buruzko kontrola egiten.  6.- Lanbidek lan egin dezala etxeko langileen enplegua erakartzeko, sektore horretako enpleguaren kudeaketan bitartekaritza eginez, helburu hori eraginkortasunez betetzeko beharrezko baliabide espezifikoak garatuz. Fri, 08 Jun 2018 11:39:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Europako Batzordeak 2021-2027 aldirako nekazaritza-politika erkidea (NPE) eta lurralde-garapenerako eta kohesiorako funtsak finantzatzeko aurrekontu-murrizketekin egindako proposamenari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7356 OSOKO ZUZENKETA 1- Eusko Legebiltzarrak nekazaritza-, abere- eta baso-sektoreari (Euskadirako ezinbesteko ekintzak izaki) bere babesa eman dio, Euskal Autonomia Erkidegoko BPGari egindako ekarpenagatik, eta ingurumena, lurralde-antolamendua eta biztanleria mantentzen eta gure landa-inguruko balio sozialak eta kulturalak transmititzen laguntzeagatik, eta are gehiago, beste jarduera batzuekin bateratze-elementu bat izateagatik, esate baterako, natura-aisia, turismo edo ekoizpen energetiko berriztagarria. 2-.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio foru-aldundiekin batera etorkizunera begira dagoen, berritzailea, kalitatezkoa eta jasangarria den eta onespen soziala duen nekazaritzako elikagaien sektore bat sustatzen duten politiken garapenean aurrera egiteko. Horretarako, gazteak landa-ingurunean sartzea eta emakumeek landa-ingurune horretan duten rola sustatuko da, sektoreari egonkortasun handiagoa ematen dioten mekanismoak garatuz, eta gure nekazari, abeltzain eta basoko langileen interesak defendatuz. 3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio etengabeko erreformen baitan ez dagoen NPE bat lortzeko lan egiteko, gaur egungo bi oinarriak mantentzen dituena: EB laguntza zuzenak eta EBk eta Euskadik batera finantzatutako landa-garapenaren politika. Horrez gain, hirugarren oinarri bat sortzeko eskatzen dio, Bruselak finantzatzen duena, merkatuen krisien aurrean babes-mekanismo modura. 4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 2006an Eusko Jaurlaritzaren finantzapean publikatu zen eta Eusko-Ikaskuntzak argitaratu zuen “Coste de la no agricultura en el País Vasco” lanaren eguneraketa-dokumentu berri bat egiteko, desagrarizazioaren kostuak kontuan hartuta, baita aurpegia eman behar diogun erronka demografikoa ere. Dokumentu hori Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Batzordean aurkeztuko da. Thu, 12 Jul 2018 02:06:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Pertsona langabetuei enplegua bilatzeko, gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko zerbitzuez baliatzerakoan hatz-markak hartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7355 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio txosten bat aurkez dezala Ganbera honetan datu biometrikoen bidezko identifikazioaren inplementazioaren eraginari buruzkoa, datuen babeserako alorrean indarrean dauden arauak betez.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio protokolo espezifiko bat egitea bultzatu dezala, Lanbiden identifikazio biometrikoen inguruko neurriak ezartzeko.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen Datuen Babeserako Euskal Agentziak txosten bat egin dezala Lanbiden datuak babesteko alorreko arauak betetzearen inguruan. Fri, 08 Jun 2018 11:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Bilboko Luis Briñas-Santutxu HLHIko aterpearen lanei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7353 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio inplementatu ditzala hezkuntza komunitatearekin adostutako neurri gehigarriak lana formalki 2018ko otsailean jaso ondoren, 18/19 ikasturtea hasterako amaituta egon daitezen.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio estalitako jolastokiaren inguruan komunak eta aldagelak jartzeko bideragarritasun-azterlana egin dezala 6 hileko epean.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala hezkuntza azpiegituretan inbertitzen, antzemandako premien arabera eta Azpiegitura Planean ezarritako lehentasunen arabera. Horrela, errealitate eta premia berriri erantzungo die eta hezkuntza sistemaren kalitatearen alde egingo du. Fri, 08 Jun 2018 11:15:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Berdinduk LGTBI pertsonen egoeraren gaineko diagnostikoa eta horren araberako plangintza osatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7300 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak aitortu egiten du Berdindu Zerbitzuak egiten duen lan soziala, prebentziokoa, sentsibilizaziokoa eta arretakoa. Aitortu egiten da berdinen arteko arreta eskaintzeko aukeraren balio erantsia, izan ere, eredu horrek bermatu egiten du arreta bat ezagutzan, aitortzan eta enpatian oinarritutakoa, beste arreta-eredu batzuetatik berdin egitea zaila delarik.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio zerbitzuaren urteroko planifikazioan jaso daitezela ebaluagarriak diren helburuak, abiapuntu izango dutenak Berdindun parte hartzen duten eragile guztien diagnosi partekatua. Behin jarduera plan horiek eginda, Legebiltzarrera igorri daitezela horrek ezagutu ditzan. Tue, 05 Jun 2018 12:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hizkuntza-teknologiaren alorrean EAEn ekimena hartzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7299 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuna, Industria eta Hizkuntza Politika sailburuordetzen lan komunarekin, adituek inguru digitalari buruz sortutako Batzorde bereziaren bitartez, eta Euskararen Aholku Batzordearen baitan dagoena –euskara izanik elementu zentrala-, kontuan izanik alor horretan Europar Batasunean zein Estatuan orain garatzen diharduten ekimenak.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio inguru digitalari buruzko adituen Batzordeak egindako lanaren berri eman dezala. Tue, 05 Jun 2018 12:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Metro Bilbao 5.lineari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7298 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio amai dezala ibilbide-alternatiben azterlana, Durango-Bilbo trenbideak lotura zuzena izan dezan Galdakaoko Ospitalarekin. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen die zehaztu dezatela Metroaren 5. Linearen garapena eta finantzazioa, kontuan izanik Bizkaiko Mugikortasun Agintaritzak egiten diharduen planifikazio estrategikoa. Tue, 05 Jun 2018 12:39:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Erabakitzeko eskubideari dagokionez. (11/11/02/01/00399)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7297 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak konpromisoa hartu du Autogobernu Ponentziaren baitan lanean jarraitzeko, ahalik eta adostasun handiena lortzeko herritarrentzako baliagarriagoa den autogobernu bat erdiesten duen estatuaren erreformari dagokionez. Horretarako, giza eskubideak finkatzea ahalbidetuko da, baita gizonen eta emakumeen arteko berdintasunezko gizarte bat ere. Thu, 12 Jul 2018 02:05:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Emakumezkoen atxiloaldiari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7222 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala sustatzen emakumeak Ertzaintzan sartzea. Horretarako, balioan jar ditzala Ertzaintzak emakumeei eskaintzen dizkien aukera profesionalak.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio sakontzen eta garatzen jarrai ditzala Ertzaintzan atxilotze-prozesuetan ezartzen dihardituen praktika onak, halaxe aitortzen baitu Euskadiko Autonomia Erkidegoko emakumeen poliziaren atxilotze-esperientzien txostenak.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio azter ditzala, Ertzaintzan ezarritako etengabeko hobekuntzaren eta kalitatearen alorreko lantaldeen testuinguruan, atxilotze-prozesuak hobetzeko proposamen anitzak. Helburua da Ertzaintzak euskal herritarrei eskaintzen dien zerbitzu publikoaren kalitatean aurrera egitea. Tue, 29 May 2018 12:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Defentsarako eskubideari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7221 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Espetxe-Erakundeen Zuzendaritza Orokorrari eskatzen dio ezen, Abokatuen Elkargoarekin elkarlanean, plan bat egin eta ezar dezala, helburu izango duena ahalbidetzea bideokonferentzia bidezko komunikazioa abokatuen eta preso dauden beren bezeroen artean.  Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio azter dezala bideokonferentzia bidezko komunikazio-sistema ezartzeko aukera, Zumarragako Ibaiondo Ikastetxeko (1 Maila) adin txikikoen eta beren epaile eta abokatuen artean. Tue, 29 May 2018 12:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Botere judizialari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7220 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak gaitzetsi egiten ditu intolerantzia eta indarkeria ekintza guztiak, pertsona ororen integritate fisiko edo moralaren aurkako zilegitasunik gabeko eraso direnak.  Eusko Legebiltzarrak, epaileen independentzia errespetatuta, desadostasun sakona adierazten du, oihartzun publikoko kasuetan hainbat instantzia judizialek legeaz egindako aplikazio eta interpretazioaren aurrean.  Eusko Legebiltzarrak zuzenbide Estatua defendatzen du, eta baita horren oinarri diren printzipio eta balioak ere. Horien artean, botere exekutibo, legegile eta judizialaren arteko bereizketa. Era berean, berme guztidun epaiketa justurako eskubidea ere defendatzen du. Tue, 29 May 2018 12:40:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Productos tubulares San industria-jarduera mantentzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7219 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak uste du Euskadiko industria politikak, Legebiltzarrak onetsitako Industrializazio Planak dion bezala, lurralde ororen industria mantendu eta sustatu beharra daukala, bereziki Ezkerraldean, bailara horretan funtsezkoa baita orain dauden jarduera industrial guztiak mantentzea, eta enpresa-proiektu berriak ezartzea, ahalbidetuko dutenak berreskuratze ekonomiko eta soziala Nerbioiaren Ezkerraldeko udalerrietan.  2.- Eusko Legebiltzarrak uste du Ezkerraldeko jarduera industriala mantentzeko Productos Tubulares S.A. enpresaren lekualdatzea ekidin beharra dagoela. Horretarako, bideragarritasun industrialeko plan bat egiteko ahalegina egin behar dute akziodunek, zuzendaritzak eta langileek, ahalbidetze aldera modernoagoa, efizienteagoa eta polibalenteagoa izatea. 3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala industria politika bat defendatzen, ahalbidetuko duena arriskuan dagoen enplegu industriala finkatzea eta bere elkarlanerako eta bitartekaritzarako konpromisoa mantentzea, Productos Tubulares S.A.ren etorkizun planari dagozkion akordioen inguruan, horrek ahalbidetuko baitu epe ertain eta luzean jarduera ekonomikoa eta enplegua mantentzea eta iraunkor egitea. Tue, 29 May 2018 12:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eusko Jaurlaritzak Euskadiko museoen egoeraren gaineko txosten bat egiteari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7218 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari eskatzen dio manten ditzala foru eta udal erakundeekin dituen elkarlanerako bideak, 7/2006 Legeak araututako ekimen kulturalak, museoak eta kolekzioak mantentzeko eta jasangarri egiteko, betiere, Euskadiko eskumenen esparrua errespetatuz. 2.- Era berean, eskatzen du Museoen Batzorde Aholkulariak aztertu eta hausnartu dezala Euskadiko museo etnografikoen egoerari buruz eta, bere kasuan, babes-neurri berriak proposatu ditzala, Museo eta Kolekzioentzako dirulaguntzen Deialdiaren baitan. Tue, 29 May 2018 12:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EUSTAT-Euskal Estatistika Erakundeko planti-llaren egoerari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7217 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio: 1.- Eustat organismo autonomoak, sei hileko epean, aurkez dezala antolaketa-azterketaren berrikusketa, ohiko jarduerarako plantilak behar duen tamaina zehazte aldera. Helburua da, besteak beste, Eustaten dei-zerrendan prest dauden langileak urteko lanaldi osoan egin dezatela lan. 2.- Antolaketa-azterketaren ondoren, Eustat organismo autonomoak aurkez diezaiola Lanpostu Zerrenda aldatzeko proposamena Funtzio Publikoko Zuzendaritzari, bere ohiko jarduera egin dezan urteko lanaldi osoko langileekin. Hori Mahai Sektorialera eramango da, langileen ordezkariekin negotziatzeko, aldeen arteko akordio bat bilatze aldera. 3.- Ganbera honetara onartze aldera bidaliko duen Enplegu publikoko Lege Proiektuak jaso ditzala beharrezko aurreikuspenak, Enplegu Eskaintza Publikoen esparruan, aldi baterako lanak finkatzeko prozesuak gauzatzeko. Tue, 29 May 2018 12:26:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Liburuen, liburu-denden eta irakurketaren laguntzaren eta sustapenaren inguruan Eusko Jaurlaritzak dituen asmoei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7216 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari eskatzen dio liburua eta irakurketa bultzatuko duten plan bat egin dezala, 2019ko aurrekontuak finantzatutakoa. Plan horrek kontuan izango ditu irakurketa-ohituren garapenean eragiten duten faktore guztiak, eta oinarri izango ditu 13 ardatz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko maiatzaren 3ko hitzartzean azaldutakoak. Helburua da eduki-eskaintza erakargarria eta kalitatezkoa sustatzea, euskal herritarren adin-tarte guztiei zuzendutakoa, bereziki babestea euskaraz eta Euskadiko Autonomia Erkidegoan editatutako liburuak, eta gure herrian irakurketa dinamizatzearen langintza soziala bultzatzea. Horretarako, indartu ditzala Euskadiko liburutegi-sarearen zerbitzu eta baliabideak, herritarrentzako zerbitzu gertukoago eta irisgarriago gisa. Tue, 29 May 2018 12:23:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Haurrentzako eta nerabeentzako justiziari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7194 Legebiltzar honetan zenbaitetan eztabaidatu dugu haurrentzako eta nerabeentzako justiziari ekiteko beharrari buruz ikuspuntu ezberdinetatik, esate baterako, sufritu ditzaketen abusuak edo justiziara heltzeko aurkitu ditzaketen oztopoak. Planteatu den beste ikuspuntu bat honako hau da: epailearen neurriak dituzten adingabeen trataera. Debate horiei esker, erabakiak hartu dira, horietako batzuk aho batez. Erabaki horiek, hain zuzen, arazo horri buruz gizartea sentsibilizatzera eta kontzientziatzera bideratuta daude. Era berean, Eusko Jaurlaritzako sail ezberdinei eskatu zaie neurriak hartzeko, arazoa ikusarazteko eta, bestalde, umeak eta nerabeak justiziara modu errealean eta eraginkorrean heldu ahal izateko. Datozen egun hauetan, UNESCOren babespean Mundu Biltzar bat ospatuko da Parisen haurrentzako eta nerabeentzako justiziari buruz, eta bertan zure saileko ordezkariek parte hartuko dute.   Talde parlamentario horren kontrol-lanak egiteko, OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO GALDERA hau egiten dio Lan eta Justiziako sailburuari:   Pilatutako esperientzietatik, zer ekarpen egingo ditu Lan eta Justizia Sailak Mundu Biltzarrean? Thu, 12 Jul 2018 01:58:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ETBren langile gatazka kolektiboak Auzitegi Nazionalean epaitu beharrari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7193 “Legebiltzarrak EiTBri eskatzen dio arlo sozialean eta lan harremanetan aro berri bat irekitzea akordio bidez auzi kolektiboak konponduz eta, beharrezko denean, auzitegiz aparte dauden bestelako bideak erabiltzea”. Thu, 24 May 2018 01:22:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 2018ko Estatuko Aurrekontu Orokorren akordioari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7192 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak 2018ko Estatuko Aurrekontu Orokorren proiektua atzera bota du hiru arrazoiengatik: desberdintasuna bermatzen duelako, biztanleriaren zati handi bat txirotzea eragin duten erreformak lehengoratzen ez dituztelako eta enpleguan kalitatea eta zerbitzu publikoen eta giza eskubideen blindajea sustatzeko neurriak deuseztatzen dituztelako, baita modelo ekonomiko berri bat sustatzeko ere. Thu, 12 Jul 2018 01:57:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gazteen egoera]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7191 OSOKO ZUZENKETAK Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio: 1.Egun euskal gazteriak bizitako egoerari aurre egiteko neurriak hartzen jarrai dezala, politika aktiboak martxan jarriz. Horretarako, la n-merkatuarekin zuzenean edo zeharka zerikusia Buten eragile guztiekin elkarlana bultzatu dezala enplegu gehiago eta kalitate handiagokoa sortzeko helburuarekin. Horrekin balero kontuan izan dezala martxan jartzen diren neurrietan perisona guztietara iristea garrantzitsua dela eta bereziki aukera horietatik urrunen dauden kolektiboetara, ekitate printzipioan oinarrituz. 2.Enplegu gehiago, enplegu hobea eta pertsona guztiei aukera ematen Bien lan merkatu bat lortzea helburu izanda, Lanbideren lan prospektiboa tresna nagusi gisa ezar dezatela 2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoaren ga rapenean. Definitu eta garatu ditzatela laguntza, pizgarritze- eta lankidea-lerro batzuk, lan prospektiboan aurreikusitako - gazteriaren egoera kontuan hartuz- beharrekin bat etorriz, jarraipen eta kontrol neurriak ezarriz. 3- Legebiltzarrera ekarri dezala gazteriaren lege proiektua, eta ekarri dezala ahafik eta denbora laburrenean. Lege proiektu horrek ¡aso ditzala gazteriari eragiten dioten politikak martxun iartzeko beharrezkoak diren neurriak, marko juridiko bat ezarriz. Thu, 24 May 2018 01:15:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Idoia Mendiaren, PSE-EEren idazkari nagusiaren, hitzaldia Iñaki Arriolaren aurkezpenean Forum Europa-Tribuna Euskadi ekitaldian]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7183 Egunon guztioi. Eta mila esker gosari informatibo honetara ni gonbidatzeagatik. Ohorea da gaur hemen izatea, Iñaki Arriola laguna, alderdikidea, sailburua eta Alderdi Sozialistako presidentea aurkezteko.   Luze hitz egin dezakegu Arriolaren ibilbide politikoari buruz. Baita esaldi xume batean laburbildu ere: euskal gizartearekiko ardura. Herritarren aldeko konpromisoa, izan dituen kargu eta erantzukizun desberdinetan.   Ohorea da gaur gosari informatibo honetan izatea Iñaki Arriolarekin. Iñaki konprometituta dago ideia sozialistekin, baina batez ere, bere garai eta gizartearekin. Oso argi dauka zerbitzu publikoa egin nahi duela. Gizon zintzoa eta zuzena da, eta usna politiko handia du kalean lan egiteko, herritarrak entzunez. Eta umore handia du. Nik asko baloratzen dut hori, adimen handiaren sintoma delako.   Esaten ari nintzen niretzat plazer handia dela ekitaldi honetan parte hartzea Etxebizitza, Lurralde Plangintza eta Ingurumen sailburuarekin eta gure alderdiaren presidentearekin.   Eta bere bi ardurarik handienak errepikatuko ditut Iñaki Arriolaren isla direlako: animalia politiko bat esaeraren adierarik nobleenean. Zerbitzari publikoa, sozialista sakona. Bere herriarekin konprometituta dagoen gizona, bere lurrarekin, justizia sozialaren ikuspegitik elkartasuna, berdintasuna eta askatasuna gordez. Euskadi Alderdi Sozialista-Euskadiko Ezkerra mugitzen duten printzipioak.   Gertukoenari, kaleko beharrari eta Eibarreko auzo bakoitzari arreta emateko bizitza. Hogeita bost urte bere uste osoen alde eginez, alkatea hamabost urtez. Eta hauteskundeetan hautagai zen bakoitzean, boto gehiago lortzen zituen, konfiantza gehiago ere bai. Horrela eraldatu zuen herri hori, eta horrela frogatu zuen sozialismoa erabilgarria dela jendearen bizitza aldatu eta hobetzeko.   Eta ondare hori utzi nahi izan du. Esperientziadun sozialisten inguruan egon zen, lekukoa hartzeko prest dauden gazteria horri atea irekitzeko. Miguel de los Toyosek edo Eneko Anduezak badakite zertaz ari naizen. Iñakik eman zizkien politikaren munduan aritzeko jarraibideak, eta herria nahiz alderdia zuzentze aldera, beste batzuen babesa lortzeko idealak indartu zituen. Gure bezain herrialde anitzean egiteko.   Baina zerbitzari publikoa izateko haren nahiak bidea dauka egiteko. Horregatik ez zuen zalantzarik egin Patxi López lehendakariak Euskadiko lehen gobernu sozialistan eskatu ziona egiteko: gizarte eskubidek eta euskal herritarren lurraldearen kohesio soziala handitzea, ordura arte inork hainbesteko ausardiaz landu ez zituen arloetan, hala nola garraioen eta etxebizitzaren arloetan.   Gehiengo batek abiadura handiko trenbidea egiteko eskatzen duen une honetan, gogora ekarri behar da Arriola sailburuak hartu zuela beste sozialista batek sortu zuen proiektuaren lekukoa. José Antonio Maturanak izan zuen horren ideia, eta hamar urtez ahaztuta geratu da, koalizio nazionalistaren gobernuak beldur zirelako. Arriola sailburuak haren aurrekoek eman nahi izan ez zuten pausoa eman zuen: Espainiako Gobernuari akordio bat proposatu zion, eta hiru urtetan azpiegitura horren atal guztiak soiltzea lortu zuen.   Eta horrekin batera autonomia-estatutua esploratu zuen, autogobernuak zerbaitetarako balioko badu, hain zuzen, herritarrei eskubideak zabaltzeko dela konbentzituta. Ikuspuntu horretatik abiatu zen bide luze horretan, gizarte eragile guztien eskutik NBEren onespena jaso zuen prozesu parte-hartzaile batean. Bide luze hori Etxebizitzaren Legea proiektuan amaitu zen.   Ekin zion bide hori ezin izan zuen amaitu bere agintaldian. Aulki sozialistetan gelditzen ginenok oposiziotik jarraitu genuen bidea egiten. Eta irabazi egin genuen. Konfiantza gehiago eratzen jakin genuen, aurrean genituen oztopo ugari horiek gainditzeko. Eta, egun, hiru urteren ondoren, Euskadin ez dago indar politikorik botere publikoen aldetik baliabiderik ez dituztenei bizitzeko aterpe bat bermatzeari kontra egiten dionik. Gaur egun, ehunka familiak eskubide hori erabili ahal izan dute, eta beste 3.000 familiei Sailak komunikatu die eskubide hori erabil dezaketela. Halaber, ia beste 30.000 familia gehiago daude euren eskubidea erabiltzen dutenak osagarri bati dagokionez, bizi diren lekua ordaindu ahal izateko.   Horixe da gure autogobernuaren kontzeptua. Hain zuzen, hobetu eta indartu nahi duguna. Herritartasuna sentitzen duena, giza eskubideei dagokienez dena ematen duena, ez, berriz, eskubide nazionalei dagokienez. Guztiok barnean gaudenean ezagutzeko balio duena, pentsatzen duguna pentsatzen dugula, eta sentitzen duguna sentitzen dugula. Gure autogobernuaren kontzeptuak bere gain hartzen ditu ezberdintasunak gehien batzen gaituen horretan akordioak bilatzeko: aurrera egiten duen Euskadi bat bidean inor ahaztu gabe. Zalantzarik gabe, gure etorkizuneko proposamena da, azken hauteskundeetan herritarrei proposatu geniena, Legebiltzarreko txostenean defendatzen duguna.   Izan ere, horrenbesteko denbora hartzen digun eta ikus-entzunezkoetan horrenbesteko lekua hartzen duen debate horrek interesa badu, hain zuzen ere, gizon eta emakumeei haien bizitzetan helaraz diezaiokegulako da. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunean oinarritzen den komunitate politiko baten gisara aurkeztea erabaki dugu, modu eraginkorragoan antolatzeko asmoz, guztien eskubideak hobeto bermatu ahal izateko. Gure pluraltasunaren onespenetik egin nahi dugu, gure berezitasunen harrotasunetik, eta gainerako Espainia eta Europarekin partekatzeko borondatetik. Eta hori guztia posible izan dadin, bideragarria izan dadin, marko juridikoa errespetatu behar du.   Horixe da guretzat autogobernua. Horixe da ibili nahi dugun bidea. Eskubide sozialak helburu nazionalen aurretik jarri. Herritar guztiak defendatu. Batzen gaituena indartuz. Hauxe da eraiki nahi dugun euskal gizartea.   Eta hori guztia egin behar dugu gure barne-pluraltasuna onartuz eta legaltasuna errespetatuz. Ez dago beste biderik. Ez dago Sozialistekin akordioak lortzeko beste aukerarik.   Gure zuzenbide-estatuta defenditzea kostatu zaigu. Zapaldu egin nahi zutenei irabazi egin diegu. Askori egin diegu negar balio bat hartu zezan. Euskadiko leku ezkutuenetan,  Legebiltzarrean, Jaurlaritzan, beldur, bakardade eta ulertezintasun asko driblatu ditugu. Horrek baino ez digu berresten legea legetik aldatzen dela. Eta XIX. mendera itzularazi nahi gaituztenei esan behar diegu gu, sozialistok, XXI. mendeko Euskadira begira gaudela, gure arbasoek guretzako bereganatu zituzten eskubideak finkatu eta hedatu behar dituenera.   Amaitzeko: Iñakiren iraganari erreferentzia egin diot. Ezin nuen bere zerbitzari publikoaren zaletasuna albo batera utzi hauteskunde autonomikoen ondoren ireki dugun etapa berri honetarako. Bere giza proiektu handi hori errealitate bihurtzeko ardura har zezan nahi nuen: Espainian, baita ostegunero Legebiltzarrean ezker-klaseak eman nahi dizkigutenek agintzen duten lekuetan ere, inork gehiagok eduki ez duen etxebizitzarako eskubidea. Horrez gain, Euskadi gure aurrean dugun ingurumen-erronka handi horren aurrean prestatzeko ardura izan zezan nahi nuen. Baina, aldi berean, alderdian gertu izan nahi nuen, lehendakaritzan izan ere, ezin nion uko egin datorren belaunaldiari arduraren ateak irekitzen dakizkion esperientziari, herrialdea aldatzen jarraitzeko oinarri sozialista solidoetatik. Hori da Iñaki Arriola, esateko asko duen gizona. Berarekin uzten dizuet.   Thu, 12 Jul 2018 01:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Iñaki Arriola sailburu sozialistaren hitzaldia Forum Europa Tribuna Euskadi ekitaldian]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7181 ETXEBIZITZA-POLITIKA SOZIALA Egun on denoi. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko Nueva Economía Fórum erakundeari tribuna hau eskaini izanagatik eta baita nire idazkari nagusiari, Idoia Mendiari, ere egin duen aurkezpenagatik eta zuzendu dizkidan goraipamen eta iruzkinengatik. Jakin badakizue Eusko Jaurlaritzan zuzentzen dudan Sailak konpetentzia zabalak dituela, bere izenak adierazten duen moduan: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza. Aurkakoa eman dezakeen arren, hiru alorrak estuki lotuta daude. Eskala eta aplikazio ezberdinetan, baina bizi garen inguruneari eta hartzen dugun espazioari buruzkoak dira. Baina denbora eta espazio murriztuak ditugunez, gai bakar baten gainean arituko naiz gaur, etxebizitza-politikaren gainean hain zuzen ere. Arrazoiak argiak dira gaia kalean, komunikabideetan, familia eta lagunen arteko elkarrizketetan dago. Etxebizitza lehen mailako behar soziala dela ez da gauza berria. Etxebizitza bat izatea duintasunez bizi ahal izateko baldintza da. Hezkuntza, osasuna, babes soziala, justizia, pentsioak, gure gizartearen modeloaren oinarriak dira eta gure bizitzen une eta etapa puntualetan behar izaten ditugu etxebizitza, ordea, egunero behar izaten dugu. Hala ere, beste oinarrizko eskubide horiek bezala, etxebizitzari bigarren mailako garrantzia eman izan zaio luzaroan. Nork bere kasa bilatu behar izan du irtenbide bat merkatuan, eta administrazio publikoak neurri batean baino ez du bere babesa eskaini. Paragrafo bat irakurriko dizuet: “Etxebizitza izateko eskubidea nahitaezkoa da gizakiarentzat, funtsezko beste eskubide batzuk baldintzatzen baititu adibidez, enplegua izatekoa, botoa ematekoa, prestazio eta zerbitzu publikoak jasotzekoa, seme-alabak eskolaratzekoa, kulturaz eta ingurumen egokiaz gozatzekoa, bizipenak senideekin eta lagunekin partekatzekoa, eta beste hainbat ere (…). Etxebizitza izateko eskubideak eta eskubide hori benetan gauzatzeak bizitza duin bat eramatea errazten eta ahalbidetzen diote gizakiari”. Ondo dago, ezta? Ba paragrafo horrek ematen dio hasiera Etxebizitzaren Legearen Zioen Azalpenari, Eusko Legebiltzarrak bi mila eta hamabosteko ekainaren hemezortzian onartu zuena. Lege hori lotuta dago mila bederatziehun eta berrogeita zortziko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren eta bi milako Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren printzipioekin. Halaber, edukia ematen dio Espainiako Konstituzioaren berrogeita zazpigarren artikuluari. Artikulu horrek aitortzen du herritar guztiek dutela etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea, eta botere publikoei agintzen die hori gauza dadin beharrezko baldintzak susta ditzatela. Euskadin etxebizitza eskuratzea legeak aitortzen duen eskubide bilakatu dugu. Estatu sozial bateko oinarrizko eskubideen maila berera ekarri dugu, hala nola, osasun unibertsalaren eta hezkuntzaren maila berera. Onartu beharra daukat harro sentiarazten nauela, sozialista eta Etxebizitza Sailburu izaki, niri egokitu izana bi mila eta hamabostean onartu zen Lege hori garatzea. Izan ere, Patxi López lehendakariaren Gobernuan nengoela, Etxebizitzari buruzko Lege-proiektu bat onartu eta Legebiltzarrera bidaltzea lortu nuen. Lege-proiektu hori, gerora, lege-proposamen gisa berreskuratu zuen legebiltzar-talde sozialistak. Etxebizitza, bereziki alokairuzkoa, eskuratzea herritarren eskubidea bilakatu da arau horren bidez. Hala ere, ez dakit ondo geureganatu dugun horren esanahia. Esan nahi duena da administrazio publikoak ezin duela kontu hau gizarte laguntzari dagokion gaitzat hartu, baizik eta herritarren baldintza gisa. Baldintza horiei erantzun behar diegu, osasunari edo hezkuntzari erantzuten diegun bezala. Ondorioz, erabiltzaileen ikuspuntuak ere aldaketa behar du. Hau da, eskubideek betebeharrak eskatzen dituzte: funtsean, jasotako etxea baldintza onetan mantentzea, bizikidetza-arauak errespetatzea edo itundutako alokairu soziala ordaintzea. Pixkanaka-pixkanaka ulertzen joan gara hain oinarrizkoa den behar hori ezin dela salgai hutsa izatera mugatu, hau da, merkatuaren arauak bete behar dituen ondasun batera eskaintza eta eskariaren artekora, alegia. Aitzitik, etxebizitzak funtzio soziala duela geureganatzen goaz. Gainera, kasu batzuetan, jabetza-eskubidea funtzio horretara egokitu behar izaten da. Hala berretsi du Konstituzio Auzitegiak Alderdi Popularraren Gobernuak aurkeztu dituen errekurtsoei heldu dienean. Izan ere, errekurtso horiek hainbat lege autonomikoren aurka egiten zuten. Espero dugu gure Etxebizitzaren Legearen hainbat artikuluren gaineko epaiak ere horrela jokatzea. Egun, hirurogeita bi mila bostehun eta hamabost familia edo elkarbizitza-unitate daude Etxebideren erregistroan inskribatuta etxebizitza-demandatzaile gisa iaz baino hamar mila berrehun eta hirurogeita hamasei gehiago. Gehienek, ehuneko laurogeita bat koma bik, hau da, berrogeita hamabi mila zortziehun eta hamar unitetek, nahiago dute alokatzea erostea baino. Atzeraldi ekonomiko handiaren aurretik, ordea, alderantziz gertatzen zen. Horrenbeste pertsonek alokairua nahiago izatea ez da ustekabekoa ezta borondatezkoa ere. Izan ere, formula hori aukeratzen dutenen ehuneko laurogeita lauk hiru mila eta hogei mila euro artean irabazten dute urtean. Eta baliabide horiekin zaila da bizi ahal izatea eta, aldi berean, hipoteka bat ordaintzea. Horrek esan nahi du pertsona horiek ez dutela irtenbide bat lortuko etxebizitzaren merkatu librean. Duela hogei egun, hemendik gertu, EHUko Abandoibarrako Aretoan, Euskadiko etxebizitza publikoari buruzko atzera begirako erakusketa zabaldu genuen. Erakusketan mila bederatziehun eta laurogeita batetik, hau da, konpetentzia lortu zenetik, gaur egunera arte egindakoa ikus daiteke, eta bisitatzera animatzen zaituztet, merezi du eta. Hogeita hamazazpi urte hauetan, Euskadin babes publikoko ehun eta lau mila pisu baino gehiago eraiki dira. Horien heren bat, hogeita hamabost mila berrehun eta berrogeita zortzi, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak sustatu ditu, saltzeko zein alokatzeko. Horretarako, esfortzu handia egin dugu. Agian ez du parekorik Espainia osoan. Baina ez da nahikoa izan gizarteak eskatzen digun tresna lortzeko: jendearen beharrak asetzen dituen alokairuzko etxebizitzen parke publiko bat, beste herrialde batzuek, hamarkadetan, sortu dutenaren antzekoa. Izan ere, datuak ikusita ez dago zalantzarik. Azken hogeita hamazazpi urteetan Eusko Jaurlaritzak eraiki dituen hogeita hamabost mila etxebizitzek ere ez zuten egungo eskaria asetuko, hots, berrogeita hamabi mila zortziehun eta hamar elkarbizitza-unitate. Eusko Jaurlaritzak eraiki zituen etxebizitza gehienak saltzeko ziren, eta egun, ordea, demandatzaileek alokatu egin nahi dute. Daukaguna, berriz, honako hau da: hamabi mila seiehun eta hirurogeita sei etxebizitzek osatzen duten alokairu-etxebizitzen parke publiko bat, Alokabidek kudeatua. Horietako lau mila ehun eta hirurogeita bederatzi Alokabiderenak dira, hiru mila hirurehun eta zazpi Etxebizitza Sailarenak eta lau mila zazpiehun eta laurogeita hiru jabe partikularrek Bizigune programari emandakoak. Etxebizitza gabezia dugu alokairuzko etxebizitzen eskaria asetzeko. Eskari hori herritarren eskubidea da (dagoeneko zazpiehun eta hiru alokairuzko pisu publiko esleitu ditugu etxebizitzarako eskubide subjektiboa asetzeko), eta gabezia hori Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren (EPO) bidez ari gara orekatzen. Osagarri hori Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari dago lotuta eta hemendik aurrera Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoari (EPE) batuko zaio, bi mila eta hamabosteko Legeak ezarritakoari jarraiki. Aurreko urtean, batezbesteko hogeita zortzi mila elkarbizitza-unitatek jaso zuten EPOa eta, horrez gain, batezbesteko mila eta ehun euroko zortzi mila hirurehun eta laurogeita hamazazpi gizarte-larrialdietarako laguntza eman ziren. Egun berrehun eta berrogeita zazpi etxebizitzari onartu zaie EPOa eta berrehun eta berrogeita hamar eurora arteko diru-laguntza jasotzen ari dira hilean alokairua ordaintzeko. Guztira, alokairua ordaintzeko laguntzak laurogeita hamabost koma sei miloi eurokoak izan ziren bi mila eta hamazazpian Euskadin. Abiapuntua da hori. Gainera, krisiaren ondorioek eta lan-prekarietateak eragin handia dute oraindik eta etxebizitzarako politika sozialaren kudeaketa baldintzatzen dute. Politika hori bi mila eta hamazortzi-bi mila eta hogei Etxebizitzaren Plan Zuzendarian zehazten da. Alde batetik, Plan Zuzendaria eztabaida eta partehartze prozesu luze baten emaitza da, duela bi legealdi hartutako konpromiso bati jarraiki. Partehartze-prozesu zabal horretan, proposatutako neurrien orientazioa eta egokitasuna aztertzeaz gain, erakunde eta eragile interesatuek zein herritarrek beren ekarpenak eta proposamenak aurkezteko aukera izan dute. Izan ere, haietako asko Planera batu dira. Halaber, Etxebizitzaren Plan Zuzendari berriaren beste berezitasun bat honako hau da: bi mila eta hamabosteko Etxebizitzaren Legearen eremuan egin den lehenengoa dela. Horregatik, gehienbat etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa bermatzeko helburua du. Alokairuzko etxebizitza baten bidez ase daiteke hori, edo prestazio ekonomiko baten bidez, pisurik eskuragai ez dagoenean. Beraz, Etxebizitzaren Plan Zuzendariaren eginkizuna honako hau da: -Alokairuzko etxebizitzen parke publikoa sustatzea etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa bermatzeko eta zailtasun handienak dituzten gizarte-taldeen premiei erantzuteko. -Gizarte-kohesioa bultzatzea, etxebizitza-eraikin bakoitza gure gizartearen aniztasunaren ispilu izan dadin eta getoak sortzea ekidin dezan. -Eta, batez ere, gazteen emantzipazioa bermatzea eta pertsona nagusien bizitza-kalitatea hobetzea, irisgarritasuna eta eraikinen efizientzia energetikoa hobetuz. -Hori erakunde eta eragile publiko eta pribatuen laguntzaz, batez ere udalen laguntzaz, egin behar da. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren xedea da hiru urtean bideratuta izatea bi mila eta hamabosteko Etxebizitzaren Legearen garapena. Legea martxan jartzeko behar diren araudiak onartuz gero, kudeaketa-eredu eraginkor bat izanez gero eta behar diren baliabideak lortuz gero, epe luzeko etxebizitza-politika iraunkor baten oinarriak jartzeko gai izan behar gara.   PLANAREN ARDATZ ESTRATEGIKOAK Zuetako batzuek jakingo duzuen moduan, Etxebizitzaren Planak sei ardatz estrategiko dauzka: -Etxebizitzaren Legeak ezartzen du eskuragarri dauden baliabideak alokairuak bermatzeko erabili behar direla batik bat. Beraz, lehen ardatz estrategikoan etxebizitzen parke publikoa sustatuko dugu, dela berezko sustapenaren bidez, dela Visesa sozietate publikoaren jarduera alokairura berbideratuz, eta, horretarako, udalekin eta ekimen pribatuarekin lankidetzan jardungo dugu eta zuzkidura-bizitokien eraikuntza sustatuko dugu, nagusiki gazteentzat eta adinekoentzat, eta gizarte-alokairurako etxebizitza pribatu hutsak erakartzeko Bizigune programaren parkea areagotuko dugu. Bi mila eta hamazortzian etxebizitzen sustapen publikoaren ehuneko laurogei baino gehiago alokairu bidezkoa izango da, eta bi mila eta hogeian ehuneko ehuna. -Bigarren ardatz estrategikoak etxebizitza babestuen parkearen kudeaketa eraginkorrean aurrera egitea du helburu, bai Sailari berari eta bere sozietateei dagokienez, bai beste eragile batzuei dagokienez, eta etxebizitzaren funtzio soziala ahalik eta gehien bermatzeko ahalegina egitea. -Aurrekoarekin lotuta, hirugarren ardatzaren xedea da etxebizitza babestuetara jotzeko esleipen-prozedurak eta eskakizunen berrikuspena hobetzea, etxebizitzarako beharra duten pertsonen profilen eskariari, bereziki lehentasunezko kolektiboei eta kolektibo ahulenei, erantzun ahal izateko. Zentzu horretan, gazteei eta etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboa duten pertsonei erreparatuko zaie bereziki. -Laugarren ardatzaren bidez, eraikinen mantentzea eta birgaitzea sustatuko da eta, horretarako, arreta berezia jarriko da efizientzia energetikoan eta irisgarritasunean, baita birgaitze integratuan eta hiri-berroneratzean ere. -Bosgarren ardatzak etxebizitzaren arloko berrikuntza sustatzea du helburu, eskaintza eskarira egokitzeko, eta, horrela, baliabide ekonomiko gutxiago duten edo egoitza-behar bereziak dituzten pertsonei horietara jotzeko aukera ematea.   GAZTELAGUN PROGRAMA Helburu hori lortzeko, programa berri bat martxan jartzea erabaki dugu Gaztelagun du izena. Horren bidez, gazteen emantzipazioa erraztu nahi da, alokairu bat ordaindu ahal izateko neurri zuzenak ezarrita. Izan ere, bizitza autonomorako proiektuari ekiteko eta familia bat eratzeko, gazteek etxebizitza bat behar dute, baina hori lortzeko zailtasun handiak izaten dituzte. Lehenengo, baliabide nahikorik ez dutelako izan ere, ez dute errenta metaturik, eta, lana dutenean, ezegonkorra izaten da edo ordainsaria ez da nahikoa izaten. Gainera, enplegua badaukaten kasuetan, gizarte-alokairua lortzeko aukera galtzen dezakete, diru-sarreren maila gainditzen dutelako edo familia-kargarik ez dutelako. Alderdi guztien programek izan ohi dituzte gazteriaren baldintzak eta haien etxebizitza-arazoak hobetzeko asmoa, eta Jaurlaritzaren programaren helburu bat ere bada. Baina orain arte ez dugu asmo horiek gauzatzeko tresna eraginkorrik izan.   Horregatik, Gaztelagun programa hogeita hiru urtetik gorako eta hogeita hamabost urtetik beherako gazteei dago zuzenduta (kasu berezi batzuetan hemezortzi urtetik gorakoei ere bai). Programan parte hartzeko, baldintza hauek bete behar dira: 1.- Errentan duten etxebizitza ohiko eta etengabeko bizitoki izatea, nahiz eta kontratuko titularra ez izan (pisua partekatu daiteke). 2.- Une bakoitzean DSBEa kobratzeko indarrean dauden mugak (zazpi mila zazpiehun eta hogeita hamalau euro urtean) gainditzea eta diru-sarrera erregularrak hamabi mila, hamabost mila eta hemezortzi milakoak edo gutxiagokoa izateak, bizilagun bat, bi edo hiru diren aintzat hartuta. 3.- Alokairu-kontratuaren helburu den etxebizitzaren errentak hilean seiehun euro ez gainditzea, oro har, eta, Euskadiko hiru hiriburuen eta beren arlo funtzionalen kasuan. zazpiehun eta berrogeita hamar euro (hogei mila biztanle inguruko herriei erdi-mailako tratamendua ematea aztertzen ari gara). 4.- Etxebizitzaren jabe edo gozamendun ez izatea, banantzea edo dibortzioa, ezgaitasuna edo bere borondatezkoa ez den beste arrazoi bat dela-eta, etxebizitza hori erabili ezin dela egiaztatzen dutenak salbu. Eta, jakina, errentaria edo etxebizitzako beste egoiliarretako bat errentatzailearen senide zuzena, bikote edota kide ez izatea, ezta hirurogeita hamabost mila eurotik gorako balioa duten ondasun eta eskubiderik izatea ere, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren araudiaren arabera kalkulatuko direnak. Laguntzaren zenbatekoa Laguntza onuradunak bere ohiko eta etengabeko etxebizitzaren alokairuagatik ordaindu beharreko hileko errentaren ehuneko berrogeita hamarrera artekoa izango da. Etxebizitza formalki eratutako bi bizikidetza-unitatek partekatzen dutenean, laguntza alokairuaren ehuneko hirurogeira artekoa izango da. Emantzipaziorako, hau da, bizitza autonomorako proiektua hasteko, laguntza denez, gazteentzako alokairurako laguntza hiru urteko epez emango da gehienez. Bi mila eta hemeretzi eta bi mila eta hogei artean, laguntza lau mila bostehun gaztek jasoko dutela estimatzen dugu. Programa datorren urtearen hasieran martxan jartzea espero dugu, dagokion agindua onartu bezain laster eta programa kudeatzeko behar ditugun giza baliabideak lortzen ditugunean. Hala ere, bi mila eta hogeita batean Gaztelagunek sei mila gazte laguntzea aurreikusten dugu, printzipioz, hiru urte iraungo duelako programak. -Azkenik, Plan Zuzendariaren seigarren ardatzaren xedea da etxebizitzaren eremuan diharduten eragileek sarean jardun ahal izateko lankidetza-sareak sortzea, bereziki udalak, eta, horrela, beste politika sektorial batzuekiko koordinazioa eta kudeaketa bultzatzea.   HELBURU KUANTITATIBOAK Baina Plana ez da hitzetan geratuko. Aitzitik, helburuak oso ondo daude zehaztuta. Hiru urteko indarraldian hau egiteko asmoa dugu: -Babes publikoko sei mila hirurehun eta berrogeita hamar etxebizitza berriren eraikuntza sustatzea. Horien ehuneko berrogeita sei koma bost (hau da, bi mila bederatziehun eta berrogeita hamar etxebizitza) alokatzeko, eta ehuneko berrogeita hamahiru koma bost (hiru mila eta laurehun etxebizitza) saltzeko. Azken horietatik, hiru mila eta berrogeita hamar ekimen pribatuak garatuko ditu eta hirurehun eta berrogeita hamar VISESAk. -Egoitza-lurzorua eskuratzeko helburua ere badu, babes publikoko bi mila etxebizitza berri eraikitzeko. -Alokairu babestuko parkea handitzeko, zazpi mila eta berrehun etxebizitza eskuratuko dira alokairu-merkatuan bitartekaritza programak ezarriz. Zehazki, Bizigune programak sei mila eta laurehun etxebizitza lortu beharko ditu, eta ASAP programak (birformulatu ostean) zortziehun etxebizitza. -Ekintza horien bidez, espero dugu Etxebizitza Sailak eta udal-etxebizitzen sozietateek eratutako alokairu-erregimeneko babes publikoko etxebizitzen parkea hogeita bi mila unitatekoa izatea. -Era berean, Planak aurreikusten du etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aitorpena zazpi mila etxek jasotzea bi mila eta hogeian, bai eta Planak EPOtik EPEra igarotzeko erronka hartzea ere. Etxebizitzaren prestazio osagarriaren edo etxebizitzaren prestazio ekonomikoaren hartzaile izango diren etxeak, helburuen arabera, hogeita zortzi mila zazpiehun eta berrogeita hamar izango dira hilean batez beste, Plana indarrean dagoen hiru urtean. -Birgaitzeari dagokionez, egun dauden programak sendotzea da helburua (Birgaitzeko Renove Plana) horrela, guztira berrogeita hamabost mila bostehun eta hogeita hamar etxebizitza izango dira onuradun. Gainera, udal eta tokiko erakunde txikiei laurehun eta hogei plan edo obra egiteko laguntza ematea aurreikusten da, irisgarritasun unibertsala bermatzeko asmoz. Ildo beretik, bi mila eta hamazortzi-bi mila eta hogei aldian mila eta hirurehun igogailu instalatuko dira horrek aukera emango du hamahiru mila etxeren irisgarritasun-baldintzak hobetzeko, igogailuak eta arrapalak jarriko direlako eta arkitektura-oztopoak kenduko direlako. -Planaren xedea etxebizitza babestuen parkea ikuskatzen jarraitzea da, haren funtzio soziala bermatzeko, eta, horretarako, urtean bederatzi mila eta bostehun etxebizitza berrikusiko dira. Gainera, bi mila eta hogeian berrikuspena egin behar duten higiezinen hogeita hamabost mila EIT Euskoregiten erregistratuko direla espero dugu. Halaber, bi mila eta hogeirako, berrogeita hamar mila alokairu-kontratu erregistratuta izatea da helburua. -Horrez gain, Planak beste jarduera batzuk ere aurreikusten ditu horien helburu kuantitatiboak xumeagoak dira, baina, hala ere, garrantzitsuak. Besteak beste, nabarmentzekoak dira honako hauek: hirugarren sektoreko erakundeei ehun etxebizitza eta ehun eta berrogeita hamar lokal lagatzea, ehun etxebizitza 35 urtetik beherako gazteentzako pisu partekatuen programara zuzentzea, ehun etxebizitza etxegabetasunaren aurkako programara, hirurogei etxebizitza etxegabetzeen biktimei bizitegi-alternatiba eskaintzeko, eta beste hirurogei genero-indarkeriaren biktimei. AURREKONTUKO GASTUAK ETA FINANTZIAZIOA Baina plan batek, intentzioen eta neurrien katalogo bat soilik ez izateko, babes finantzario sendo bat behar du. Eta bi mila eta hamazortzi-bi mila eta hogei Etxebizitzaren Plan Zuzendariak badauka: aldi horretarako aurrekontu gordina (Alokabide eta Visesa sozietate publikoak barne) mila bostehun eta hogeita bi milioi eurokoa da. Zenbakiak gehiago garbituz gero, eta Sailak bere sozietateekin dituen harremanak deskontatuz gero, etxebizitzan egingo den gastu publiko zuzena mila ehun eta hemeretzi milioi eurokoa izango da hiru urte horietan, EPO-EPEri dagozkion kontu-sailak barne. Eta horiek ez dira baliabide bakarrak izango, Planak berrehun eta laurogeita hamar milioi euro mobilizatzea aurreikusten baitu, Euskadin jarduten duten kreditu-erakundeekin egingo ditugun urteko hitzarmen finantzarioen bidez. Gure ustez, Plan Zuzendari hau ondo oinarritutako plana da, baita asmo handikoa ere. Horren bidez, bi mila eta hamabosteko Etxebizitzaren Legearen espiritua eta letra behar bezala garatuko dira eta, are gehiago, gure herrian etxebizitza duina izateko eskubidea nahi bat baino gehiago izateko oinarriak ezarriko dira. Baina mundua ez da Euskadin amaitzen, eta gure eguneroko bizitzan eragina duten erabaki asko beste eremu batzuetan hartzen dira. Espainia, Europa eta mundu globalizatua ezin ditugu alde batera utzi. Kezka handiz ikusten dugu alokairuen prezioen burbuila berriz ere ari dela handitzen, eta uste dugu etxebizitza-politika serioak ezarri eta koordinatu behar ditugula konpetentzia-maila ezberdinetan, berriki bizi izan ditugun akats handiak errepikatu ez baditugu nahi. Jende askok gero eta zailtasun handiagoak ditu etxebizitza bat eskuratzeko edo daukana mantentzeko, eta erakundeok eta gizarteak ezin diogu errealitate horri ezikusiarena egin, gure aurrean eztanda egin dezake eta. Azken soziometroaren emaitzek ere, aurreko astean argitaratu zirenek, horixe ohartarazten dute. Argi dago alokairuaren merkatuan eragina izateko Eusko Jaurlaritzan daukagun tresnarik onena dela alokairu-eskaintza publiko nahikoa eta prezio eskuragarrikoa bermatzea, eskariaren tentsioa baretzeko eta prezioak egonkortzeko. Esan bezala, Plan Zuzendariaren bidez, helburu hori lortzeko oinarriak ezartzea da gure helburua. Baina merkatuaren tentsioetan eragina izateko etxebizitza publikoaren masa kritikoa behar da, eta hori urrun daukagu. Aitzitik, lortzeak politiken jarraitutasuna eta pertseberantzia eskatuko du eta, gainera, politika horiei baliabide ekonomiko nahikoak zuzentzea. Eta, bitartean, higiezinen burbuilak, orain alokairuen merkatuan, mehatxu ezkutu gisa jarraitzen du, eta bere oinarrian dagoen prezioen espirala ez da gelditzen. Nire ustez, epe motzean, estatuaren konpetentziei dagokie erantzuna. Hain zuzen ere, baina ez soilik, bi mila eta hamahiruan aldatu zen Hiri Errentamenduen Legearen berrikusteko beharra dago. Halaxe adierazi nien Sustapen ministroari eta autonomia erkidegoen ordezkariei Etxebizitza Sektoreko Konferentzian, aurreko martxoaren hamabostean Madrilen egin genuenean. Beraz, kasu honetan Diputatuen Kongresuak bideratu behar du egoera arriskutsu hau. Mahai gainean badaude eztabaidatu beharko liratekeen proposamenak, badaude irtenbide bat behar duten premia sozialak. Txarrena da, inguruan horrenbeste zarata dagoenez, neurriak hartu beharko zituztenak ez direla momentuko premiei erreparatzen ari. Beti defendatu dut hobe dela azkar erantzutea, batzuetan guztiz egokiak izan ez daitezkeen erabakiak hartzen badira ere, arazoak beren kabuz konpondu arte itxarotea baino. Nekez gertatzen da hori aitzitik, ia beti larriagotzen dira denbora pasa ahala, eta orduan zailagoa da erantzun egokia ematea. Horregatik uste dut neurri horien artean honako hiru hauek egon beharko liratekela, modu konbinatuan ezarrita: Lehenengoa da alokairuko kontratuen epea bost urtera igotzea. Horrela, errentarien eta errentatzaileen arteko harremanari egonkortasun handiagoko etorkizuna eta ziurtasuna emango zaizkio. Bigarrena da metro koadroko erreferentziazko prezioak ezartzea alokairuzko etxebizitzen kasuan, horien egoera eta ezaugarrien arabera eta, ahal izanez gero, udalen laguntzarekin. Eta hirugarren neurria da, aurreko biak laguntzeko, zergak erabiltzea: Udal-zergen kasuan, errentapeko etxebizitzen OHZn errekargu edo hobari bat ezartzea, erreferentziazko prezioak gainditzen dituzten ala ez kontuan hartuta. PFEZri eta, kasua bada, sozietateen gaineko zergari dagokionez, etxebizitza alokatzearen ondoriozko etekinetan tasa mailakatu bat ezartzea. Tasa hori oinarrizko tasa batetik abiatuko da, errentaren prezioak erreferentziazko prezioa gainditzen ez badu, eta prezio handiagoen kasuan eskala bat garatuko da. Ildo horretik, eta Plan Zuzendariak proposatzen dituen ekintzen betearazpenean, etxebizitzaren arloko proposamen fiskal batean egingo dugu lan, ondoren kontrastatuko dena eta, kasua bada, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organora bidaliko dena. Gure ustez, etxebizitzaren eta alokairuaren tratamendu fiskala orain arte ibili den presioaren eta zerga-bilketaren eztabaidatik atera behar da, bete-betean etxebizitzaren politikaren eremuan sartzeko. Foru honetan eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailean egiten ari garen gestioan adierazi dudan bezala, politika hori soziala izan behar da batik bat, eta bere lehentasuna herritarren premiei erantzutea izan behar da. Besterik ez. Eskerrik asko, berriro, zuen arretagatik. Edozein galdera erantzuteko prest nago. Mon, 02 Jul 2018 12:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzekoa sustatzea]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7117 Aitor Urrutia Oiangurenek, Eusko Abertzaleak taldearen bozeramaile ordezkoak, Iker Casanova Alonsok, EH Bildu taldearen bozeramaile ordezkoak, Jon Hernandez Hidalgok, Elkarrekin Podemos taldearen bozeramaile ordezkoak, José Antonio Pastor Garridok, Euskal Sozialistak taldearen bozeramaile ordezkoak eta Carmelo Barrio Barojak, Euskadiko Popularrak taldearen bozeramaile ordezkoak, Ganberaren indarreko erregelamenduaren babespean, OSOKO BILKURAN eztabaidatzeko honako LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA egiten dute, enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzekoa sustatzearekin lotuta.  JUSTIFIKAZIOA Azken hamarkadetan, bi faktore garrantzitsuk aldatu dituzte euskal enpresen testuinguru lehiakorra, eta, orokorrean, munduko osokoena: aurkikuntza zientifikoen aurrerapen azkarrak eta horien aplikazio teknikoak, eta produkzioko, hedapeneko, finantzazioko eta kontsumoko prozesuen globalizazioak. Horren eraginez, beste erronka batzuk dituzte enpresek zein herrialdeek, bereziki, kostuengatik lehiatu ezin direnek, eta, ondorioz, enpresak deslokalizatzeko prozesuen eragin handiagoa dutenek.  Aurkikuntza zientifikoen eta beren aplikazio teknikoen garapen azkarraren ondorioz, halaber, pertsonak enpresetan betetzen duten papera aldatu da. Hala, garrantzia galdu egin du indar fisikoan oinarritutako ekarpenak eta makinarekiko atxikipenak  Pertsonak, beraz, enpresa mota guztien arrakastan eta lehiakortasunean rol erabakigarria du izan ere, bere inteligentzia, ezagutzak, sormena, enpatia eta taldean lan egiteko gaitasuna ematen du. Hortaz, sekulako garrantzia duen faktore bati buruz ari gara, betiere zaindu, motibatu, hobetu eta abar egin beharko litzatekeen enpresa-ikuspuntu batetik, enpresa-ekintza horretan arrakasta lortu ahal izateko. Horrez gain, egoera horrek aukera ematen du pertsonak eta gizataldeak ekintzaren eta enpresen kudeaketaren erdian jartzeko, arrazoi sozialengatik nahiz eraginkortasun- eta lehiakortasun-arrazoiengatik. Beste alde batetik, globalizazio-prozesuak erronka berriak dakarzkie herrialdeei eta enpresei. Modu horretan, kostuekin lehiatu ezin duten herrialdeek beste konpetentzia-elementu batzuk bilatu behar dituzte, kalitatearen etengabeko hobekuntzan eta haien bezeroentzako balio-proposamen berrietan oinarrituta egongo direnak izan ere, horrela aurretik aipatutako pertsonen garrantzia indartu egiten da. Horregatik, eredu txertatzaile eta parte-hartzeko bat behar da, partekatutako enpresa-proiektu batean agente guztien inplikazioa erraztuko eta indartuko duena. Ikuspegi hori duen eredu batek honako abantaila hauek ditu: Berrikuntza-estrategia bat izateko aukera ematen du, zeinak enpresan parte-hartzaile guztien ekarpena behar duen. Enpresen hobekuntza-boterea aprobetxatzea ahalbidetzen du, bertan lan egiten duten pertsonen gaitasunak hobeto aprobetxatzen baitira. Pertsona horiek enpresaren erdigunea izatea ahalbidetzen du, haien osasunerako, lanean duten betetasunerako eta haien giza gaitasunen garapenerako dagozkien abantailekin. Enpresako pertsona guztien ezagutzari balioa ematen dio, eta, ondorioz, haren balioa handitu egiten da izan ere, enpresaren lehiakortasunak pertsona horiengan deskantsatzen du. Hala, enplegu sostengarriei eta kalitate handiagokoei bide ematen zaie epe luzerako proiektu baten testuinguruan. Produktuari eta zerbitzuari dagokionez, bezeroen eskaerak asebetetzea laguntzen du, eta horretarako, beharrezkoa da geroz eta gehiago langileen parte-hartzea eta ekarpena, eta are gehiago, horien arteko kolaborazio-kultura bat partekatutako proiektu-marko batean. Langileei enpresetako kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan sartzeko baimena ematen die, eta horrek haien garapen pertsonala eta profesionala hobetzea lortzen du. Horregatik guztiagatik, hainbat enpresarik, zuzendarik eta sindikalistak bat egiten dute enpresa-eredu berri baten alde egiteko beharrean, honako birtualtasun hauen sintesia bilatzen aldera: Enpresa-eredu humanista bat, enpresa-proiektuan parte hartzen duten pertsona guztien giza duintasun berdina kontuan hartzen duena, eta kalitatezko enplegua, partekatutako kudeaketa eta gizartean aberastasunaren banaketaren oreka handiagoa bilatzen duena, gizarte demokratikoago, egonkorrago eta ez hain gatazkatsu bati laguntzeko. Enpresa-eredu aurreratu bat, inplikatutako pertsonen ezagutzak, konpetentziak eta gaitasunak sustatzen eta aprobetxatzen dituena (afektibitate-, harreman- eta sormen-gaitasunak barne hartuta). Enpresa-eredu euskaldun bat, bere diseinuan eta funtzionamenduan kontuan hartuko dituena euskal kulturaren sendotasunak eta ahuleziak, eta, horrenbestez, bertan parte hartzen duten pertsonenak ere bai. Era berean, existitzen diren esperientzia zehatzak ere kontuan hartuko dituena, baita EAEko instituzio publikoen bitartez sustatu daitekeena ere, gaur egungo bere gaitasunen testuinguruaren barruan. Horrekin guztiarekin, esperientziak erakustek du parte-hartzea sustatzeko beharrezkoa dela euskal instituzio publikoek eta agente sozial eta sindikalek aldeko baldintzak sortzea, jasangarritasun soziala, ekonomikoa eta ingurugirokoa lehenesten duen eta interes kolektiboa interes indibidualaren aurretik jartzen duen eredu sozio-produktibo bat errazte aldera. Baina eredu txertatzaile eta parte-hartzaile horrenganako aldaketa ez da soilik legezko araudi kontu bat, ezta zerbait automatikoa ere: beharrezkoa da kultura kudeatzea eta lantzea eredua aldatzeko. Horretarako, beharrezkoa da enpresaren buru direnen konpromisoa izan ere, kultura “egunerokotasunean” transmititzen da arduradun nagusi horien adibidearen bitartez, zabaltzen dituzten balioekiko koherentea den jokabide baten bitartez, alegia. Ondorioz, zuzendaritza-taldearen, enpresarioaren edo arduradunaren ekimena beharrezkoa da aldaketari ekiteko, nahiz eta eredu parte-hartzaile bat efektiboki inplementatzeko beharrezkoa izango duen enpresa osatzen duten pertsonen atxikimenduak eragitea, baita sindikatuen interesa ere. Horretarako, Langileen Estatutuko 64. artikuluan edo hori garatzen den legerian enpresa-batzordeetara atribuitzen diren informazio- eta kontsulta-gaitasunak ahalik eta gehien aprobetxatuko dira. Enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzailearen ezaugarriak Testuinguru horretan, hainbat agente ekonomikok eta sozialek bat egin dute enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzekoa deitu ahal diogun horren zenbait ezaugarri apuntatzeko, baita bertan garatzen diren enpresa-praktika batzuk ere. Zentzu horretan, enpresa-eredua honako ardatz eta politika zehatz hauetan egongo zen oinarrituta: 1.- Kooperaziozko, koardurazko eta pertsonekiko ardurazko kultura (konfrontazio-paradigmaren aurrean oinarrizko jarrera gisa), honela gauzatuko zena: a) Konfiantzazko giro bat sortzen transparentzia-politika informatibo baten bitartez, akziodunei eta langileei enpresako aldagai eta politika garrantzitsuei buruz aldizka informazioa emanez. b) Prestakuntza-plan sistematikoak programatzen eta garatzea, lankide bakoitzeko dedikazio-helburuekin, eta horietan prestakuntza teknikoa nahiz kudeaketa-prestakuntza txertatuz, partekatutako proiektu batean parte-hartze eraginkor bat ahalbidetzeko aukera ematen duena, baita prestakuntza jarrai bat ere. c) Langileen, teknikoen eta zuzendarien lansari-politikak sustatzen, hain zuzen ere, desberdintasun handirik sortzen ez dituztenak eta kohesio sozialari laguntzen diotenak, enpresa-proiekturako gaitasun kritikoak dituzten langileen beharrezko fidelizazioa alde batera utzita. d) Bertan lan egiten duten pertsonen asebetetzearen eta beharren aldizkako ebaluazio- eta hobekuntza-sistemak ezartzen, zuzendaritzari nahiz langileen ordezkariei inplikatuz. e) Esklusibotasunik gabe lehenesten barneko promozioa, ardura gehiagoko funtzioak esleitzeko eta, ardura-postuak betetzeko hainbat hautagaien artean aukeraketa egiterako orduan, irizpide objektiboak erabiltzeko, merituaren balorazioari eta ekarpena egiteko aukerei dagokienez. f) Emakumea baldintza beretan txertatzea. g) Familia-kontziliazioa erraztea. 2.- Langileek parte hartzea kudeaketan eta/edo emaitzetan eta/edo jabetzan (erabateko ondasun- eta lan-banaketaren aurrean). Horrek honakoa ekarriko luke: a) Kudeaketa-sistema parte-hartzaileak ezartzea prozedura eta tresna egokiekin. Horrek barne hartuko luke isilpeko trataera behar ez duten enpresako erabaki esanguratsuenak langileen ordezkariekin kontsultatzea, eta beharrezkoa balitz, protokoloak ezarri beharko lirateke. b) Langileen ordezkariren bat enpresako erabakitze-organo eta/edo kontrol-organo goren batean txertatzea. c) Zuzenean edo bitarteko elkarte baten bitartez (horrela bada, parte hartu nahi duten langileek ekarpen ekonomiko bat egin beharko diote), sarbide kolektibo bat ahalbidetzea enpresara. d) Langileen ekarpena babestea emaitzen ehunekoarekin, baina enpresan berriz inbertitzeko, horretarako sortua izan den elkarte zehatz baten bitartez.  3.- Talde-proiektuaren iraunkortasunaren lehentasuna beste edozein interes-talderen interesen gainetik (jendearen interes partzialen lehentasunaren aurrean): a) Epe motzerako errenta-estrategien gainetik hazkunde-estrategia iraunkorrak lehenestea, negozio-bolumenaren hazkundeak bilatuz, zeinak, merkatuaren egoeraren arabera, modu iraunkorrean lanpostuak sortzea eta mantentzea laguntzen duten. b) Suspergarri orekatuak garatzea aldi berean akziodun eta langileentzat, hobetzeko helburu bateratu bat izate aldera: lehenengoen kasuan, funts propioen gainetiko errentagarritasuna hobetzeko, eta, bigarrengoen kasuan, ordainsari osoa hobetzeko. c) Gutxienez, urteko onuren % 50 funts propioak areagotzera gordetzea. d) B+G ekintzei salmenten gaineko ehuneko bat gordetzea, sektoreko bataz bestekoa baino handiagoa dena. 4.- Finkatzen den komunitatearen beharrak kontuan hartzea (enpresa-ekintzaren eta ardura sozialaren erabateko banaketaren aurrean): a) Ekintza burutzen ari den herrialdeen legeria hertsiki errespetatzea eta betetzea, bereziki, lanari, ingurugiroari eta fiskaltzari lotutakoa. b) Onuren ehuneko bat gizarte-erantzukizunen ekintzetara zuzentzea, horri buruz enpresa-batzordearen ekarpenak entzunez. Horregatik guztiagatik, behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek aurkeztu dute LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA OSOKO BILKURAN EZTABAIDATZEKO: Eredu horretarantz aurrera egiteko, Eusko Jaurlaritzak: 1.-Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarduketa-plan bat egiteko eta ezartzeko, enpresaren euskal eredu txertatzaile eta parte-hartzaile bat sustatzeko, eta oraingo legealdian garatzeko. Plan horrek, beste gauza batzuen artean, honako politika hauek jaso behar ditu: a) Eredu txertatzaile eta parte-hartzailearen bereizgarriak diren kudeaketa-sistema parte-hartzaileak zabaltzeko eta ezartzeko babesa ematen jarraitzea eta horretan sakontzea, proposatutako aldaketarako funtsezkotzat jotzen diren hedapenak eginez (euskal enpresetan barneko komunikazio-politiken ezarpenean praktika hobeak definitzea eta ezartzea, helburuak definitzea, adierazleak hautatzea…). b) Enpresaren emaitzetan langileen parte hartzeari dagozkien sistemak ezartzeko berdin-berdin estimulatzea, arrakasta gehien izan duten formulak identifikatzen lagunduz EAEn nahiz Europa mailan. c) Enpresaren kapitalean langileen sarbidea erraztea, horretarako, laguntza-bideak emanez langile bakoitzaren ekarpena egin ahal izateko. d) Praktika hobeak identifikatzea nazioartean, jabetzan parte hartzea sustatzea laguntzen duten politika fiskalei dagokienez. e) Formula juridiko egoki bat aztertzea, eta kasuak kasu, egungo araudia hobetuko duen eta boterearen eta emaitzen banaketa-errekerimenduetara hobeto egokituta dagoen berezko legezko bide bat diseinatuko duen lege bat sortzeko aukera aztertzea, inplikatuta dauden langileek ezarritako irizpide zehatzen arabera. f) Enpresa Parte-hartzaileen Erregistroa sortzea. Bertan kapitalean partizipazio-ehunekoa ezarritako muga minimoa baino handiagoa duten enpresak izena eman ahalko dute. Era berean, ehuneko horrek bere promozioan erabakitzen diren neurriei segurtasun juridikoa ematen lagundu dezake. g) Eredu txertatzailearen eta parte-hartzailearen ezarpenaren ebaluazio-eredu bat egiten laguntzea, enpresei erregistratutako aurrerapenak identifikatzen lagunduko dien “check list” batekin. h) Enpresariei eta langileei zuzendutako sentsibilizazio-kanpainetan elkarlanean aritzea, proposatutako eredu txertatzailea eta parte-hartzailea sustatzeko. i) Ereduaren ezarpenean gailendu diren enpresei prestigioa ematea, sariren baten edo aitorpen baten bitartez. j) Prestakuntza-ekintzak garatzea enpresa-kudeaketari, estrategiari eta abarri buruz. Ekintza horiek, hain zuzen, enpresa-batzordeko kideei, delegatu sindikalei, sindikatuetako liberatuei… egongo dira zuzenduta, modu berezian nahiz batera, inplikatutako enpresen zuzendariekin. k) Beharrezko baliabideak aurrekontu batean aurreikustea, eredua hedatzeko eta aipatutako ekintza-planak burutzeko. 2.- Erakunde euskaldunei eskatzen die, haien eskumenen arabera, beharrezkoak diren neurriak aplikatzeko, enpresen emaitzetan eta kapitalean langileen parte-hartzeari lagunduko diotenak. Horietara guztietara hedatuko dira gure artean nahiz beste herrialde batzuetan dauden praktika hobeak, eta, beste gauza batzuen artean, aztertuko da langileek lan egiten duten enpresaren kapitalari egindako ekarpenak Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeei egiten dizkieten ekarpenen trataera fiskal berdina dutela. 3.- Legebiltzar honetan lan-batzordeari eskatzen dio urteko jarraipena egiteko hemen onartutako gomendioak betetzen diren ikusteko. Thu, 05 Jul 2018 11:58:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hervé Falciani Suitzara ez estraditatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7116 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak bere konpromisoa eta kezka adierazten ditu zerga iruzur eta ihesaren aurkako borrokan justiziarekin kolaboratzen duten pertsona guztiak babesteari dagokionez.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiei eskatzen die indartu dezatela iruzur fiskalaren aurkako borroka komuna.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta foru aldundiei eskatzen die elkarlanean jarrai dezatela herritarren kontzientzia fiskal kolektiboa indartzeko alorrean.  4. Eusko Legebiltzarrak Europar Batzordea hertsatzen du erabakitasunez bultza dezan zerga harmonizaziorako politika. Helburua da iruzur eta ihes fiskala ekiditea, eta ekiditea baita ere Europar Batasunaren baitan benetako paradisu fiskalak egotea. Thu, 17 May 2018 12:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gasteizerako uholdeen kontrako planari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7115 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala eta, posible bada, areagotu ditzala baliabide ekonomikoak, inbertsioak egiteko Zadorra eta Vitoria-Gasteizko erreken Mugaketa Hidrologikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean aurreikusitako uholde-arriskuak kudeatzeko eta prebenitzeko jardueretan.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio saiatu dadila aurreratzen URA Uraren Euskal Agentziaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artean 2012an sinatutako Akordioan aurreikusitako jarduerak, oraindik ere jaso gabe daudenak 2021ean amaitzen den Ebroko Demarkazio Hidrografikoko Uholde Arriskuen Kudeaketa Planaren lehen horizontean. Horretarako, indartu dezala elkarlana Udalarekin, Zadorrako jardueren laugarren faseko proiektuaren azken definiziorako, udal erakundeak idatzi beharrekoa, aipatutako akordioaren arabera.  Eusko Legebiltzarrak Vitoria-Gasteizko Udalari eta Arabako Foru Aldundiari eskatzen die premiaz gauzatu dezatela Zadorrako jardueren hirugarren faseko proiektuaren eguneratzea eta gauzatzea, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz proiektua idazteko eta tramitatzeko, Uraren Euskal Agentzia-URAren bitartez. Thu, 17 May 2018 12:08:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Bidebieta auzoko zerbitzu publikoa sendotzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7114 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio inplikatutako gainontzeko erakundeekin batera azter ditzatela alternatiba anitzak, Bidebietako auzoan hezkuntza zerbitzu publikoa indartzea ahalbidetuko dutenak, hezkuntza ibilbide guztia aintzat hartuko duen ikuspegi integral batez, eta Bidebieta BHI eta Mendiola LHIko eragile anitzak inplikatuz. Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio jarrai dezala IBT-CRI zerbitzuaren hobekuntzan sakontzen. Helburua da beren lan eta zereginak ahalik eta baldintzarik onenetan garatzea, eta auzoko beste hezkuntza zerbitzuekin interferentziak ekiditea. Thu, 17 May 2018 12:03:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA Fiskalitate feministari buruz [11\11\02/01/0382]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7094 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurllaritzari eta foru aldundiei eskatzen die, Euskadiko Zerga Koordinazioko Organotik, ekintza zehatzak proposatu ditzatela genero ikuspuntutik gure zerga-sistema aztertzen jarraitzeko. Horretarako, kontuan izan dezala alorrean aditu diren pertsonen iritzia. Mon, 14 May 2018 11:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA Berdintasun-politikei, indarkeria matxistei eta herritarren eskaerari buruz 11\11\02\01\0383]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7093 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala berdintasun politikak jorratzen, bai “Etxean tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko Erakundeen arteko II. Akordioaren” Jarraipen Batzordearen baitan, bai Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sailarteko Batzordean, bai Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Erakundearteko Batzordean. Halaber, emakumeen elkarteen eta elkarte feministen kontrastea eta partehartzea bermatuko du, eta bereziki, indarkeria matxistaren biktima izan eta bizirik atera diren emakumeen elkarteak politika horien inguruan herritarrek egin dituzten eskariak aintzat hartuz, hala nola horiek kontuan hartuz indarkeria matxistak errotik ateratzeko etorkizuneko arau-proposamena egiteko orduan. Mon, 14 May 2018 11:39:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA Lemoizko zentral nuklearrak okupatu zituen lurren berreskurapenei buruz 11\11\02\01\00384]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7092 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio beharrezko pausuak eman ditzala, Lemoizko zentral nuklearrak okupatzen duen lursaila eta bere segurtasun-eremua titulartasun publikora igarotzea posible egiteko. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio kontuan izan dezala herritarren iritzia, Lemoizko zentral nuklearrak okupatzen duen eremuari emango zaion erabileraren inguruan. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio sustatu dezala koordinazio batzorde bat, EAE-ko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean jasotakoa betetzeko jarduera guztientzat. Batzorde hori ondorengo hauen ordezkariek osatuko dute: Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila eta Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Saila, eta Bizkaiko Foru Aldundia eta Lemoiz Udalarena. Mon, 14 May 2018 11:36:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA Gizarte Elkarrizketarako Organo Iraunkorraren egungo egoerari buruz [11\11\03\00\00077]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7078  OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak konpromisoa adierazten du elkarrizketaren eta hitzarmen sozialaren alde, eta funtsezko deritzo gizarte eragileek parte hartzea politika publikoei buruzko eztabaida eta erabakietan, bereziki, eremu soziolaboralean. Hori dela eta, eragile sozial guztiei -bai sindikalei, bai enpresarialei- eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die beharrezko neurriak har ditzatela, erakunde sindikalek eremu horietan parte hartzea egoki ikus dezaten.  2.- Eusko Legebiltzarrak Justizia eta Lan Sailari eskatzen dio adostu eta onartu dezala Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren funtzioak, edukiak eta lan metodologia arautzen duen araudia.  3.- Eusko Legebiltzarrak Gobernuari eskatzen dio Gizarte Elkarrizketarako Mahaiari igor diezaiola Euskadin enpleguaren eta kualifikazioaren aldeko 2018-2020 Elkarlanerako Esparru Akordioaren edukia. Thu, 10 May 2018 11:17:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - INGURUMEN-ADMINISTRAZIOKO, NATURA-ONDAREA KONTSERBATZEKO ETA KLIMA-ALDAKETAREN LEGE-PROIEKTUEN ERATZE-FASEA]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7077 legealdiaren gobernu-programaren barruan, aurreikusi da Ingurumen, Klima-aldaketaren eta Natura kontserbatzeko Lege Orokorraren idazketa, marko-lege gisa hartuta. Hala ere, berriki, hura zuzentzen duen Sailak aditzera eman du hiru arlo horietako arauketari hiru arau ezberidnen bidez ekiteko erabakia: Ingurumen-Administrazioaren Legea, Natura-Ondarearen Legea eta Klima-aldaketaren Legea.  Horregatik, Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza sailburuari OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO honako galdera hau egiten dio:  Sailak erabaki duenez legealdiaren hasieran legegintza-egutegian jasotako lege-proiektu bakarra hiru lege ezberdinetan egitea, zer eratze-fasetan daude hiru lege-proiektu horiek? Tue, 15 May 2018 06:08:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA DONE JAKUEREN 2021 URTEKO JARDUERA-PLANARI BURUZ 11\11\02\01\0375]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7076 OSOKO ZUZENKETA  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Euskadin Done Jakueren Bidea garatzeko, antolatzeko eta sustatzeko jarduerekin eta 2021an Done Jakueren Urtea ospatze aldera, neurri zehatzak har ditzala ekitaldi hori sustatzeko, EAEko beste erakunde batzuekin eta Estatukoekin elkarlanean. Hori guztia, elkarrekin jarduda Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Saila eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, eta horren menpeko Turismoaren Euskal Agentzia Thu, 10 May 2018 10:51:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA, Behçet-en sindromeari buruz, 11\11\02\01\0377]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7075 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako, OSOKO ZUZENKETA, Behçet-en sindromeari buruz, 11\11\02\01\0377. OSOKO ZUZENKETA  1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Osakidetzako lehen mailako arretako eta arreta espezializatuko profesionalen artean difusioa eta ezagutza indartu ditzala EAEko lau unibertsitate-ospitaletan dauden erreferentziazko ekipo profesionalei buruz, ohikoak ez diren gaixotasunak dituzten pazienteak artatzeko. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala ohikoak ez diren gaixotasunak –Behçet sindromea kasu- dituzten pertsonei harrera eta artatze egokia ematen, beren gaixotasunaren premien arabera.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarduerak bultzatzen jarrai dezala eremu epidemiologikoan, asistentziazkoan, formakuntzakoan eta ikerketakoan. Helburua da gaixotasun arraroen diagnostikoa hobetzea.   Thu, 10 May 2018 10:39:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal Sozialisten adierazpena ETAren jakinarazpena eta gero | Idoia Mendia]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=7006 Egunon guztioi. Eta mila esker gaur hona etortzeagatik. ETAren adierazpena ezagutu eta gero, nahi izan dugu zuek deitzea, Alderdi Sozialistaren izenean deklarazio bat irakurtzeko Esaten ari nintzen ETAren jakinarazpenaren albistearen berri izan dugula. Haren bidez adierazi dute desagertu dela. Euskadiko Alderdi Sozialista-Euskadiko Ezkerraren (PSE-EE) Batzorde Betearazlea bildu egin dut, eta Euskal Sozialisten idazkari nagusia naizenez gero, adierazpen bat irakurriko dut haren izenean. Balioztatu nahi dugu mezu honen bidez amaiera emango zaiola minez eta sufrimenduz beteriko historia luzeari, biktimentzako berandu badator ere (gaur oroitzapenera dakarkigu begizta urdin honekin), bai eta gizartearentzako oro har ere eta ohiko gezurrez eta zentzugabekeriez beteta badator ere. Gogorarazi nahi dugu hiltzeko erabakia ETArena izan dela beti, eta haiena baino ez dela krimenen gaineko erantzukizuna. Terroristek beren porrota aitortu zuten 2011n, eta ez zuten helbururik lortu. Oroitzapenera ekarri nahi ditugu hainbat pertsona, bereziki, sozialistak, beren ahaleginari eta sakrifizioari esker, duela ia 7 urte askatasuna berreskuratu genuen eta. Euskal Sozialistok lan egiten jarraituko dugu elkarbizitzaren alde, bai eta terrorismoak justifikaziorik izan ez zuela argi uztearen alde ere. ETAren adierazpena berandu dator. Beranduegi, alegia, biktimentzat eta gizarte osoarentzat. Horiexek, hildakoak, omendu nahi ditugu lazo urdin hauekin. Mezu honekin, terroristek amaiera eman diote sufrimenduz betetako beren historia luzeari. Eta, horregatik, hain zuzen ere, gaur, azpimarratu behar dugu hiltzeko erabakia ETArena izan zela eta berarena, eta soilik berarena, dela hilketa guztien erantzukizuna. Terroristek 2011n onartu zuten euren porrota. Ez zuten inolako helbururik lortu orduan, eta horrela izaten jarraituko du. Orain dela zazpi urte askatasuna lortu genuen eta, gaur, posible egin zuten pertsona guztiak gogoratu nahi ditugu, eta, bereziki, nekez eta ahaleginez, bide horretan lagundu zuten sozialistak. Gogoratu nahi dugu askatasuna lortu genuela bi gobernu sozialistekin: Rodriguez Zapaterorena Espainian eta Patxi Lópezena Euskadin. Terrorismoa behingoz amaitu egin da. Orain, euskal gizartean elkarbizitza lantzen jarraitu behar dugu, argi utziz terrorismoak ez zuela inolako arrazoirik izan. Eta orain adierazpena irakurriko dut:  Euskal Sozialisten adierazpena ETAren azken jakinarazpena dela eta Gaur ETAren azken jakinarazpenaren berri izan dugu, zeinaren bidez amaiera ematen dion terrorez beteriko historiari. Erabaki hori besterik ez genuen espero terroristen aldetik. Hala ere, berandu datorrela adierazi genuen, bereziki, biktimentzat. Salbuespenik gabe biktima guztiak dakarzkigu gogora. ETA desagertu egin da, baina ez du egin beharrekoa bete hau da, ez du sortutako mina aitortu, ez die barkamenik eskatu biktimei, eta ez du haren iragana ukatu. Beldurrak esanez eta betiko zinismoarekin egin du, erantzukizunak besteei leporatzen saiatuz, haren irudia garbitzen saiatuz. Ez gaitu harritzen amaiera horrek izan ere, ez genuen ezer espero hamarkadetan zehar inori kasurik egin ez zioten horien aldetik, gizarteak zentzugabekeria horri amaiera emateko eskatzen bazuen ere, hari bizkarra ematen zioten horien aldetik. Ekainean mende erdia beteko da ETAk hiltzeko erabakia hartu zuenetik. 1968ko ekainaren 7an hartu zuen erabakia, eta ordutik arrazoirik gabe aritu dira. Demokrazia eta amnistia ere ez ziren baliagarriak izan beren bokazioa alde batera utz zezaten. Bokazio hori beti izan da beren proiektu politikoa inposatzea, euskal aniztasuna desegingo zuen diktadura ezartzea, beren xedea oztopatzen zuten guztiak fisikoki, sozialki eta politikoki ezabatuz. Horrela izan zen, 2011ko urrian, hiltzeari eta bahitzeari uzteko derrigortuta ikusi zuen arte bere burua. Duela ia zazpi urte jada, euskal gizarteak eta Espainiako gizarteak oro har ospatu ahal izan zuten ETAk beren porrota aitortu izana, ekintza terroristei amaiera emango ziela iragarri zuenean. Urriaren 20 hartatik, euskaldunek aukera izan dute kalera beldurrik gabe irteteko, nork bere ideiak defendatzeagatik hilko ez zituztenaren beldurrik gabe. Terroristek erabaki hori hartu zuten gizartearen erantzunaren eraginez, bai eta segurtasun-indarren lanaren, nazioarteko lankidetzaren zein justiziaren eta politikaren ekintzaren eraginez ere. ETAk aitortu behar izan zuen egindako krimenak, erailketak, bahiketak, mehatxuak eta estortsioa alferrikakoak izan zirela. Aitortu behar izan zuen, sufrimenduzko hainbat urteren buruan, terroristek ez zituztela beren helburuak lortu. Ez zuten aniztasuna ezabatu, eta minez beteriko aztarna baino ez zuten utzi. Aitorpen hori, ordea, iraganaren berrikuspen etikorik egin gabe burutu zuen, ezker abertzalearen hauteskunde-nahiei kalte ez eragite aldera. Eta ez zuen bidegabe eragindako kaltea aitortu, ez zien barkamenik eskatu bere biktima guztiei, ez eta beren familiako kideei eta lagunei eta hamarkadez aske izan ez zen gizarteari ere. Azpimarratu nahi dugu ETAren porrota gertatu zela Espainian gobernu sozialista zegoenean, José Lusi Rodríguez Zapaterorena, alegia, eta Euskadin ere bai, Patxi Lópezena. Eta gaur, sozialistak garen heinean, orduan bezala, kide guztiek politikaren bidez, beren kargu publikoen bidez edo militantziaren bidez demokraziari eusteko egin zuten ahalegina aitortu nahi dugu. Arerioak gorabehera, haiek eraiki baitzuten gaurko Euskadi soziala, librea eta anitza. Mehatxatutako ehunka zinegotzi sozialistak gogora ekarri nahi ditut: zeinen etxeek eta autoek su hartu zuten, beren familiako kideak hilko zituztenaren beldur ziren horiek, gizarte-isolamendua jasan zuten horiek, eta terroristen balak eta bonbek hil zituzten horiek ere bai. Halaber, afiliatuen eta beste alderdietako kargu politikoen lana aitortu nahi dut, milaka profesionalena, poliziena, eskoltena, epaileena, fiskalena, kazetariena, enpresariena, langileena... Amorerik eman ez zuten guztiena. Gogora ekarri nahi ditugu ETAren biktima guztiak, salbuespenik gabe, denek baitute justiziarako eta ordainetarako eskubidea, denek bidegabe sufritu zuten eta. Uste dugu gizarte osoaren betekizuna dela beren memoria bizirik mantentzea, elkartasuna dela medio, bai eta gaur egun oraindik indarkeria baztertzen ez dutenak salatzea ere, helburu politikoak lortzeko inoiz ez baitzen indarkeriarik erabili behar. Dei egiten diogu ezker abertzaleari, hainbat urtez ETAri babes politikoa eman zionari, bere gain har dezan terrorismoak justifikaziorik ez duela inoiz izan. Gaur iragarri zaigun behin betiko amaiera horrek ez du ordainik jasoko, iraganean ekintza terroristek edo armak entregatzeak izan ez zuten moduan. Orain benetako elkarbizitza eraiki beharra dugu, eragindako kaltea errespetatzen duena, inork errepika ez dezan historia hori. ETA desagertu egin da, egin behar zuena bete barik. Ez du bidegabeko sufrimendua onartu, ez die biktimei barkamenik eskatu, ezta bere iraganari uko egin. Ez gaitu harritu (egia da) ez baikenuen ezer espero. Gaur ETAk agur esaten du, baina ez du sari edo ordainik jasoko, jarduera armatuaren amaierak edota desarmeak jaso ez zuten bezala. Eta esan bezala, orain benetako elkarbizitza baten alde lan egitea dagokigu guztioi, azken hamarkadetan gertatu denaren memoria errespetatuz, historia berriz errepikatu ez dadin.   Bilbo, 2017ko maiatzaren 3a Thu, 17 May 2018 01:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA, Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko eraikuntza-proiektuari buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11\11\03\00\0074] ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6998 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako, OSOKO ZUZENKETA, Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko eraikuntza-proiektuari buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11\11\03\00\0074]  OSOKO ZUZENKETA  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mantendu eta, posible bada, areagotu ere egin ditzala baliabide ekonomikoak, Arabar Lurraldean horniketa eta saneamendua egiteko inbertsioetara zuzendutakoak, Arabako Foru Aldundiarekin eta tokiko erakundeekin elkarlanean. Hori guztia, gainontzeko lurraldeetan aurreikusitako inbertsioak gutxitu gabe. Horretarako, kostu-mozkin irizpideak aplikatu ditzala, azken bi kontzeptu horiek termino sozial, ekonomiko eta ingurumenekoetan harturik. Thu, 03 May 2018 01:14:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ADIERAZPEN INSTITUZIONALA UNRWA-REN LANAREN ALDE]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6997 ADIERAZPEN INSTITUZIONALA UNRWA-REN LANAREN ALDE Eusko Legebiltzarrak bere babesa adierazten dio UNRWAk Palestinako errefuxiatuen alde egiten duen ezinbesteko lanari nota Gazan eta Zisjordanian hala populazio hori biltzen duten errefuxiatu-eremuetan. Eusko Legebiltzarrak nazioarteko komunitateari eskatzen dio errespetatu ditzala UNRWArekin hartutako konpromiso politiko eta ekonomikoak, eta, halaber, emaile nagusietako baten, hots, Estatu Batuen ez-betetzeen aurrean, komunitate horri dei egiten dio esleitutako funtsak gehitzera, erakundeak bere lana jarraitu ahal izan dezan. Eusko Legebiltzarrak Lankidetzarako Euskal Agentziari eskatzen dio jarraitu dezala eta kasua hori bada areagotu dezala bere lankidetza UNRWArekin.  Eusko Legebiltzarrak Estatuko Gobernuari eskatzen dio eutsi diezaiola UNRWAri egiten dion ekarpenari eta azter dezala 2018ko ekitaldian aparteko ekarpen bat egiteko aukera Nazio Batuetako Agentziak aurre egin beharra daukan ohiz kanpoko egoerari erantzunez Garapenerako Espainiako Nazioarteko Lankidetzarako Agentziaren bitartez eta ezar Elkartze Estrategikoko Esparru bat, Agentzia babesteko Ierroak zehaztuko dituena, bai eta hainbat urtetarako aurrekontu-sostenguko esparru bat ere.  Eusko Legebiltzarrak adierazpen hau bidaliko die bai Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Estatuko Gobernuari, bai eta UNRWAri eta Europako Batzordeari ere.   Thu, 03 May 2018 12:50:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EUSKO LEGEBILTZARRAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA IRUÑEAN 2016K0 UZTAILAREN 7K0 GOIZALDEAN IZANDAKO GERTAKARIAK SEXU ABUSUTZAT (ETA EZ SEXU ERASOTZAT) JOTZEN DITUEN EPAIA DELA ETA]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6996 EUSKO LEGEBILTZARRAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA IRUÑEAN 2016K0 UZTAILAREN 7K0 GOIZALDEAN IZANDAKO GERTAKARIAK SEXU ABUSUTZAT (ETA EZ SEXU ERASOTZAT) JOTZEN DITUEN EPAIA DELA ETA Ikusirik Nafarroako Probintzia Auzitegiaren epaiak sexu-abusutzat (eta ez sexu-erasotzat) jotzen dituela Iruñean 2016ko uztailaren 7ko goizaldean izandako gertakariak, Eusko Legebiltzarrak hau erabaki du: Eusko Legebiltzarrak erabateko babesa eta elkartasuna helarazten dizkie biktimari, bere senideei eta ingurukoei. Eusko Legebiltzarrak, errespetutik, adierazten du ez dagoela ados emandako epaiarekin, batez ere, gertakariak sexu-eraso delitu jarraitutzat jotzen dituelako. Zentzu horretan, adierazten du bat egiten duela Nafarroako Gobernuak iragarritako errekurtsoarekin. Halaber, adierazten du ados dagoela Fiskaltzak aipatu epaiaren aurka errekurtsoa aurkeztearekin. Eusko Legebiltzarrak ulertu egiten du emakumeek eta herritar guztiek epai honen ondorioz Buen etsipena eta sumindura. Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du erakunde guztiek jardun behar dutela emakume guztiek askatasun osoa izateko Buten eskubidearen esparruan, eta, beraz, aditzera ematen dugu erabat arbuiatzen dugula emakumeen askatasunen kontrako edozein eraso, sexistak zein bestelakoak. Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du duen konpromisoa aurrerantzean ere lanean jarraitzeko, egiazko eta benetako berdintasunaren alde, emakumeen eskubideen defentsan, eta desparekotasunak eta emakumeenganako egiten diren indarkeria mota guztiak erauzteko. Thu, 03 May 2018 12:44:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Legez Besteko Proposamen hau aurkezten dute, Europako Gaien eta Kanpo Harremanen Batzordean eztabaidatzeko, Ostiral Santuko akordioak bermatzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6995 Iñaki Aguirre Arizmendi Euzko Abertzaleak taldeko legebiltzarkide eta bozeramaileordeak, Oihana Etxebarrieta Legrand EH Bilduko legebiltzarkide eta bozeramaileordeak,  Iñigo Martinez Zaton Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideak eta José Antonio Pastor Garrido Euskal Talde Sozialistaren legebiltzarkideak eta bozeramaileak, indarrean dagoen Erregelamendua baliatuz, honako Legez Besteko Proposamen hau aurkezten dute, Europako Gaien eta Kanpo Harremanen Batzordean  eztabaidatzeko, Ostiral Santuko akordioak bermatzeari buruz. ZIOA Gatazka egoeretatik atera nahi izan duten herrialdeentzako eredugarria izan da Irlandako bake prozesua. Apirilaren 10ean 1998ko Ostiral Santuko Akordioaren hogeigarren urteurrena ospatuko da. Akordio horrek berdintasuna eta diskriminazioaren amaiera agindu zuen Ipar Irlandan, eta bide baketsutik konstituzioaren aldaketarako aukera zabaldu zuen. Brexit delakoa Ostiral Santuko Akordioen kontrako mehatxu argia da, eta, beraz, Irlandako bake prozesua garatzen jarraitzeko oztopo nabaria bihurtu da. Hori kontuan hartuta, honako legez besteko proposamen hau aurkezten dugu:  LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA  1.- Legebiltzarrak Irlandako eta Erresuma Batuko Gobernuei eskatzen die, Ostiral Santuko Akordioaren bermatzaile diren heinean, Akordio horren ikuspegia defendatu dezatela. Halaber, eskatzen die akordioa nazioarteko hitzarmen lotesle gisa bere osotasunean bete dadila berma dezatela, instituzioak oinarri sostengarri eta sinesgarri batean garatuko direla bermatzeko. 2.-Legebiltzarrak Europako Batasunari eskatzen dio Akordioaren garapena bermatu dezala. 3.- Legebiltzarrak Europako Parlamentuaren Adierazpena babesten du, zeinak adierazten duen “1998ko Ostiral Santuko Akordioa bere osotasunean eta Ipar Irlandako herriaren eskubideak bermatze aldera, Erresuma Batuak Irlandako irlaren mugaren gogortze bat eman ez dadin hartutako konpromisoa bete beharko du. Horretarako, EBrekin izango dituen harremanak definitzeko negoziazioetan neurri zehatzak proposatuko ditu, Ipar Irlandarentzako neurri konkretuak aurkeztuz” -hala nola, Irlandaren esparruaren baitan iparrarentzako estatus berezi bat ezarriz-, “edo Batasunaren baitako araudi moldaketa etengabe bat bermatuko du”. 4.- Legebiltzarrak eskatzen du Erresuma Batua Europako Batasunetik ateratzeko egiten diren negoziazioetan aintzat har daitezela, ondorio ekonomiko eta komertzialez gain, EBko biztanle diren eta lurralde britainiarrean bizileku duten pertsona komunitario eta estrakomunitarioen eskubideen babesa. Thu, 03 May 2018 12:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - DIRU-SARRERAK ETA GIZARTERATZEA BERMATZEKO Lege-proposamena]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6994 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako lege-proposamena dakarte, DIRU-SARRERAK ETA GIZARTERATZEA BERMATZEARI buruz, osoko bilkurak eztabaida dezan, Eusko Jaurlaritzaren indarreko Erregelamenduaren babespean. Thu, 17 May 2018 01:24:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote interpelazioaren ondoriozko mozioari, Unibertsitate-lizentziako, -graduko eta -masterreko titulu ofiziala duten gazteek jaso beharko lituzketen soldatei buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11\11\03\00\0072]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6993 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote interpelazioaren ondoriozko mozioari, Unibertsitate-lizentziako, -graduko eta -masterreko titulu ofiziala duten gazteek jaso beharko lituzketen soldatei buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11\11\03\00\0072] OSOKO ZUZENKETA  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio garatu dezala Enplegu Plan Estrategikoaren 3. Ardatza, gazte enpleguari buruzkoa, hala nola IV. Gazte Planeko 1. Ardatza, Emantzipazioa eta Autonomia, enplegu alorrean. Bien helburua da pertsona gazteak lan merkatuan sartzea sustatzea eta laguntzea. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, gazte enplegua sustatzeko programa berezien garapenean, besteak beste, laguntzen dutenak hezkuntza mundutik lanekora igarotzen, lehen lan aukera sustatzekoetan edo gazteak itzultzekoan, jarraipena egin dezala bilatutako eta lortutako eraginari buruz, beharrezkoak balira, hobekuntzak sartze aldera neurrien definizioan. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bi plan horien ebaluazioaren emaitzaren berri eman diezaiola Enplegu, Gizarte Politika eta Gazteria batzordeari. Thu, 03 May 2018 11:59:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA aurkezten diote Mozioari, Hezkuntza-proiektuei jarraipena emateko irakasleriaren egonkortasuna bermatzeari buruz. [11/11/03/00/0073]]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6992 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek, Ganberan indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatuz, ondorengo OSOKO ZUZENKETA aurkezten diote Mozioari, Hezkuntza-proiektuei jarraipena emateko irakasleriaren egonkortasuna bermatzeari buruz. [11/11/03/00/0073]] OSOKO ZUZENKETA  Eusko Legebiltzarrak uste du ikastetxearen Proiektu Linguistikoa eta ikuspegi metodologikoa ezinbestekoak direla sistema eleaniztuna (euskara, gaztelania eta gutxienez atzerriko hizkuntza bat) bultzatzeko, euskara ardatz izango duena, kontuan hartuta inguru bakoitzeko errealitate soziolinguistikoa.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio bultzatu ditzala irakasleen hizkuntza eguneratzea eta formakuntza hizkuntzen didaktikan, bereziki hizkuntzen trataera integratuari eta integralari dagokienez. Horretarako, bultzatu dezala irakasleen Hizkuntza Formakuntzarako eta Metodologiarako Plan bat.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio jarrai dezala hezkuntza-komunitatearen eskura laguntza-baliabideak eta –ekimenak abian jartzen, helburu izango dutenak ikasleen irakurketa-gaitasuna hobetzea, komunikaziorako funtsezko tresna gisa, eta irakurketarako duten interesa sustatu dezala. Thu, 03 May 2018 11:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - International Wine Tourism Conference, Exhibition & Workshop (IWINETC) ekitaldiaren hamaikagarren edizioa Araban]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6991 Susana Corcuera Leundak, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeko legebiltzarkideak, Ganberaren indarreko Erregelamenduaren babesarekin, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuari, Alfredo Retortillo jaunari, OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO GALDERA hau egiten dio, Araban International Wine Tourism Conference, Exhibition Workshop (IWINETC) ekitaldiaren hamaikagarren edizioa egitearekin lotuta. JUSTIFIKAZIOA Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburua, Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren ordezkaritzekin batera, Budapesten izan zen apirilaren 10ean eta 11n, Araba aurkeztu eta defendatzeko International Wine Tourism Conference, Exhibition Workshop (IWINETC) ekitaldiaren XI. edizioaren egoitza gisa. Ekitaldi hori enoturismoaren esparruko garrantzitsuenetako bat da nazioarte-mailan.  Alfredo Retortillo sailburuak XI. ediziorako Arabaren hautagaitza defendatzeko Euskadiri buruzko hitzaldi bat egin zuen. Haren bitartez, hurrengo kongresuaren antolamendua hautatu zen eta gure herrialdea sustatu zuen turismo enogastronomikoaren erreferentziazko toki gisa, bereziki, arreta emanez Arabari, Arabako Errioxari eta Vitoria-Gasteizi.  Azkenik, kongresuaren antolakundeak iragarri egin zuen Euskadi eta Araba izango direla hurrengo urteko ekitaldiaren antolatzaileak. Erabakiaren ostean, sailburuak hedabideei aditzera eman zien pozik zegoela “Araba kongresuak hartzeko gaitasuna duela aitortu dutelako”, eta nabarmendu zuen “IWINETC 2019 ekitaldia egitea bultzada eta aitorpena izango direla haren osperako”.   Horregatik, Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuari OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO honako galdera hau egiten dio:  Zer ondorio ekarriko dizkie International Wine Tourism Conference, Exhibition Workshop (IWINETC) ekitaldiaren hamaikagarren edizioak Arabako irudiari eta ekonomiari? Thu, 17 May 2018 01:26:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote Legez besteko proposamenari, Euskal hezkuntza-sisteman hezkuntza laikoa bermatzeari buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11\11\02/01/0373]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6883 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote Legez besteko proposamenari, Euskal hezkuntza-sisteman hezkuntza laikoa bermatzeari buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11\11\02/01/0373] OSOKO ZUZENKETA: Eusko Legebiltzarrak aitortu egiten du Euskal Eskola Publikoaren funtsezko zeregina eta bere izaera laikoa. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Hezkuntza Sailari eskatzen dio jarrai dezala hezkuntza sistemaren interesak, premia espezifikoak eta autonomia zaintzen, eta bermatu dezala kalitatezko hezkuntza sistema publikoa, berdintasun- eta ekitate-baldintzetan. Thu, 19 Apr 2018 11:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote Legez besteko proposamenari, langabezia-tasa nahi gabeko langabeziaren balioespen gehiagotara zabalduta neurtzeari buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11/11/02/01/0371]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6882 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote Legez besteko proposamenari, langabezia-tasa nahi gabeko langabeziaren balioespen gehiagotara zabalduta neurtzeari buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11/11/02/01/0371] OSOKO ZUZENKETA:  Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkurak Ogasun eta Ekonomia Sailari eta Eustati (Euskal Estatistika Erakundeari) ondorengo hau eskatzen die:  “Azpienpleguari” buruzko informazioa argitaratu dezala, hori definituta lanaldi partzialaz okupatutako populazio gisa, ordu gehiago lan egin nahi dituena eta horretarako libre dagoena, 2018ko hirugarren hiruhileko datuetatik abiatuz.  Estatu Batuetako Bureau of Labor Statistics-en metodologia aztertu dezala, langabezia-tasa hedatua neurtzeko eta 2019an Jarduerarekin lotutako Populazio Inkestan galdera gehigarriak sartzeko aukera kontuan izateko. Bere kasuan, lortutako emaitzak hiru hilean behin hedatzea, 2019. urtetik aurrera. Thu, 19 Apr 2018 11:26:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzekoa sustatzea]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6881 Aitor Urrutia Oiangurenek, Euzko Abertzaleak taldearen bozeramaile ordezkoak, Iker Casanova Alonsok, EH Bildu taldearen bozeramaile ordezkoak, Jon Hernandez Hidalgok, Elkarrekin Podemos taldearen bozeramaile ordezkoak, José Antonio Pastor Garridok, Euskal Sozialistak taldearen bozeramaile ordezkoak eta Carmelo Barrio Barojak, Euskadiko Popularrak taldearen bozeramaile ordezkoak, Ganberaren indarreko erregelamenduaren babespean, OSOKO BILKURAN eztabaidatzeko honako LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA egiten dute, enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzekoa sustatzearekin lotuta.    JUSTIFIKAZIOA Azken hamarkadetan, bi faktore garrantzitsuk aldatu dituzte euskal enpresen testuinguru lehiakorra, eta, orokorrean, mundu osokoena: aurkikuntza zientifikoen aurrerapen azkarrak eta horien aplikazio teknikoak, eta produkzioko, hedapeneko, finantzazioko eta kontsumoko prozesuen globalizazioak. Aurkikuntza zientifikoen eta beren aplikazio teknikoen garapen azkarraren ondorioz, halaber, pertsonak enpresetan betetzen duten papera aldatu da. Hala, garrantzia galdu egin du indar fisikoan oinarritutako ekarpenak eta makinarekiko atxikipenak, eta, ordea, pertsonengan dagoen ezagutzaren eta berrikuntzaren kudeaketak berebiziko garrantzia hartu du. Pertsonak, beraz, enpresa mota guztien arrakastan eta lehiakortasunean rol erabakigarria du izan ere, bere inteligentzia, ezagutzak, sormena, enpatia eta taldean lan egiteko gaitasuna ematen du. Hortaz, sekulako garrantzia duen faktore bati buruz ari gara, betiere zaindu, motibatu, hobetu eta abar egin beharko litzatekeen enpresa-ikuspuntu batetik, enpresa-ekintza horretan arrakasta lortu ahal izateko. Horrez gain, egoera horrek aukera ematen du pertsonak eta gizataldeak ekintzaren eta enpresen kudeaketaren erdian jartzeko, arrazoi sozialengatik nahiz eraginkortasun- eta lehiakortasun-arrazoiengatik. Beste alde batetik, globalizazio-prozesuak erronka berriak dakarzkie herrialdeei eta enpresei. Modu horretan, kostuekin lehiatu ezin duten herrialdeek beste konpetentzia-elementu batzuk bilatu behar dituzte, kalitatearen etengabeko hobekuntzan eta haien bezeroentzako balio-proposamen berrietan oinarrituta egongo direnak izan ere, horrela aurretik aipatutako pertsonen garrantzia indartu egiten da. Horregatik, eredu txertatzaile eta parte-hartzeko bat behar da, partekatutako enpresa-proiektu batean agente guztien inplikazioa erraztuko eta indartuko duena. Ikuspegi hori duen eredu batek honako abantaila hauek ditu: Berrikuntza-estrategia bat izateko aukera ematen du, zeinak enpresan parte-hartzaile guztien ekarpena behar duen. Enpresen hobekuntza-boterea aprobetxatzea ahalbidetzen du, bertan lan egiten duten pertsonen gaitasunak hobeto aprobetxatzen baitira. Pertsona horiek enpresaren erdigunea izatea ahalbidetzen du, haien osasunerako, lanean duten betetasunerako eta haien giza gaitasunen garapenerako dagozkien abantailekin. Enpresako pertsona guztien ezagutzari balioa ematen dio, eta, ondorioz, haren balioa handitu egiten da izan ere, enpresaren lehiakortasunak pertsona horiengan deskantsatzen du. Hala, enplegu sostengarriei eta kalitate handiagokoei bide ematen zaie epe luzerako proiektu baten testuinguruan. Produktuari eta zerbitzuari dagokionez, bezeroen eskaerak asebetetzea laguntzen du, eta horretarako, beharrezkoa da geroz eta gehiago langileen parte-hartzea eta ekarpena, eta are gehiago, horien arteko kolaborazio-kultura bat partekatutako proiektu-marko batean. Langileei enpresetako kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan sartzeko baimena ematen die, eta horrek haien garapen pertsonala eta profesionala hobetzea lortzen du. Horregatik guztiagatik, hainbat enpresarik, zuzendarik eta sindikalistak bat egiten dute enpresa-eredu berri baten alde egiteko beharrean, honako birtualtasun hauen sintesia bilatzen aldera: Enpresa-eredu humanista bat, enpresa-proiektuan parte hartzen duten pertsona guztien giza duintasun berdina kontuan hartzen duena, eta kalitatezko enplegua, partekatutako kudeaketa eta gizartean aberastasunaren banaketaren oreka handiagoa bilatzen duena, gizarte demokratikoago, egonkorrago eta ez hain gatazkatsu bati laguntzeko. Enpresa-eredu aurreratu bat, inplikatutako pertsonen ezagutzak, konpetentziak eta gaitasunak sustatzen eta aprobetxatzen dituena (afektibitate-, harreman- eta sormen-gaitasunak barne hartuta). Enpresa-eredu euskaldun bat, bere diseinuan eta funtzionamenduan kontuan hartuko dituena euskal kulturaren sendotasunak eta ahuleziak, eta, horrenbestez, bertan parte hartzen duten pertsonenak ere bai. Era berean, existitzen diren esperientzia zehatzak ere kontuan hartuko dituena, baita EAEko instituzio publikoen bitartez sustatu daitekeena ere, gaur egungo bere gaitasunen testuinguruaren barruan. Horrekin guztiarekin, esperientziak erakustek du parte-hartzea sustatzeko beharrezkoa dela euskal instituzio publikoek eta agente sozial eta sindikalek aldeko baldintzak sortzea, jasangarritasun soziala, ekonomikoa eta ingurugirokoa lehenesten duen eta interes kolektiboa interes indibidualaren aurretik jartzen duen eredu sozio-produktibo bat errazte aldera. Baina eredu txertatzaile eta parte-hartzaile horrenganako aldaketa ez da soilik legezko araudi kontu bat, ezta zerbait automatikoa ere: beharrezkoa da kultura kudeatzea eta lantzea eredua aldatzeko. Horretarako, beharrezkoa da enpresaren buru direnen konpromisoa izan ere, kultura “egunerokotasunean” transmititzen da arduradun nagusi horien adibidearen bitartez, zabaltzen dituzten balioekiko koherentea den jokabide baten bitartez, alegia. Ondorioz, zuzendaritza-taldearen, enpresarioaren edo arduradunaren ekimena beharrezkoa da aldaketari ekiteko, nahiz eta eredu parte-hartzaile bat efektiboki inplementatzeko beharrezkoa izango duen enpresa osatzen duten atxikimenduak eragitea, baita sindikatuen interesa ere. Horretarako, Langileen Estatutuko 64. artikuluan edo hori garatzen den legerian enpresa-batzordeetara atribuitzen diren informazio- eta kontsulta-gaitasunak ahalik eta gehien aprobetxatuko dira.   Enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzailearen ezaugarriak Testuinguru horretan, hainbat agente ekonomikok eta sozialek bat egin dute enpresaren euskal eredu txertatzailea eta parte-hartzekoa deitu ahal diogun horren zenbait ezaugarri apuntatzeko, baita bertan garatzen diren enpresa-praktika batzuk ere. Zentzu horretan, enpresa-eredua honako ardatz eta politika zehatz hauetan egongo zen oinarrituta: 1.- Kooperaziozko, koardurazko eta pertsonekiko ardurazko kultura (konfrontazio-paradigmaren aurrean oinarrizko jarrera gisa), honela gauzatuko zena: a) Konfiantzazko giro bat sortzen transparentzia-politika informatibo baten bitartez, akziodunei eta langileei enpresako aldagai eta politika garrantzitsuei buruz aldizka informazioa emanez. b) Prestakuntza-plan sistematikoak programatzen eta garatzen, lankide bakoitzeko dedikazio-helburuekin, eta horietan prestakuntza teknikoa nahiz kudeaketa-prestakuntza txertatuz, partekatutako proiektu batean parte-hartze eraginkor bat ahalbidetzeko aukera ematen duena. c) Lansari-politikak sustatzen, hain zuzen ere, desberdintasun handirik sortzen ez dituztenak eta kohesio sozialari laguntzen diotenak, enpresa-proiekturako gaitasun kritikoak dituzten langileen beharrezko fidelizazioa alde batera utzita. d) Bertan lan egiten duten pertsonen asebetetzearen eta beharren aldizkako ebaluazio- eta hobekuntza-sistemak ezartzen, zuzendaritzari nahiz langileen ordezkariei inplikatuz. e) Esklusibotasunik gabe lehenesten barneko promozioa, ardura gehiagoko funtzioak esleitzeko eta, ardura-postuak betetzeko hainbat hautagaien artean aukeraketa egiterako orduan, irizpide objektiboak erabiltzeko, merituaren balorazioari eta ekarpena egiteko aukerei dagokienez. f) Emakumea baldintza beretan txertatzen. g) Familia-kontziliazioa errazten. 2.- Langileek parte hartzea kudeaketan eta/edo emaitzetan eta/edo jabetzan (erabateko ondasun- eta lan-banaketaren aurrean). Horrek honakoa ekarriko luke: a) Kudeaketa-sistema parte-hartzaileak ezartzea prozedura eta tresna egokiekin. Horrek barne hartuko luke isilpeko trataera behar ez duten enpresako erabaki esanguratsuenak langileen ordezkariekin kontsultatzea. b) Langileen ordezkariren bat enpresako erabakitze-organo eta/edo kontrol-organo goren batean txertatzea. c) Zuzenean edo bitarteko elkarte baten bitartez (horrela bada, parte hartu nahi duten langileek ekarpen ekonomiko bat egin beharko diote), sarbide kolektibo bat ahalbidetzea enpresara. d) Langileen ekarpena babestea emaitzen ehunekoarekin, baina enpresan berriz inbertitzeko, horretarako sortua izan den elkarte zehatz baten bitartez.  3.- Talde-proiektuaren iraunkortasunaren lehentasuna beste edozein interes-talderen interesen gainetik (jendearen interes partzialen lehentasunaren aurrean): a) Epe motzerako errenta-estrategien gainetik hazkunde-estrategia iraunkorrak lehenestea, negozio-bolumenaren hazkundeak bilatuz, zeinak, merkatuaren egoeraren arabera, modu iraunkorrean lanpostuak sortzea eta mantentzea laguntzen duten. b) Suspergarri orekatuak garatzea aldi berean akziodun eta langileentzat, hobetzeko helburu bateratu bat izate aldera: lehenengoen kasuan, funts propioen gainetiko errentagarritasuna hobetzeko, eta, bigarrengoen kasuan, ordainsari osoa hobetzeko. c) Gutxienez, urteko onuren % 50 funts propioak areagotzera gordetzea. d) B+G ekintzei salmenten gaineko ehuneko bat gordetzea, sektoreko bataz bestekoa baino handiagoa dena. 4.- Finkatzen den komunitatearen beharrak kontuan hartzea (enpresa-ekintzaren eta ardura sozialaren erabateko banaketaren aurrean): a) Ekintza burutzen ari den herrialdeen legeria hertsiki errespetatzea eta betetzea, bereziki, lanari, ingurugiroari eta fiskaltzari lotutakoa. b) Onuren ehuneko bat gizarte-erantzukizunen ekintzetara zuzentzea, horri buruz enpresa-batzordearen ekarpenak entzunez. Horregatik guztiagatik, behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek LEGEZ BESTEKO PROPOSAMEN hau aurkeztu dute OSOKO BILKURAN EZTABAIDATZEKO: Eredu horretarantz aurrera egiteko, Eusko Jaurlaritzak: 1.- Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Plan Estrategiko bat egiteko, enpresaren euskal eredu txertatzaile eta parte-hartzaile bat sustatzeko, eta oraingo legealdian garatzeko. Plan horrek, beste gauza batzuen artean, honako politika hauek jaso behar ditu: a) Eredu txertatzaile eta parte-hartzailearen bereizgarriak diren kudeaketa-sistema parte-hartzaileak zabaltzeko eta ezartzeko babesa ematen jarraitzea eta horretan sakontzea, proposatutako aldaketarako funtsezkotzat jotzen diren hedapenak eginez (euskal enpresetan barneko komunikazio-politiken ezarpenean praktika hobeak definitzea eta ezartzea, helburuak definitzea, adierazleak hautatzea…). b) Enpresaren emaitzetan langileen parte hartzeari dagozkien sistemak ezartzeko berdin-berdin estimulatzea, arrakasta gehien izan duten formulak identifikatzen lagunduz EAEn nahiz Europa mailan. c) Enpresaren kapitalean langileen sarbidea erraztea, horretarako, langile bakoitzaren ekarpenari laguntza proportzional bat emanez, betiere maximo bat jarrita. d) Praktika hobeak identifikatzea nazioartean, jabetzan parte hartzea sustatzea laguntzen duten politika fiskalei dagokienez. e) Egungo araudia hobetuko duen eta boterearen eta emaitzen banaketa-errekerimenduetara hobeto egokituta dagoen berezko legezko bide bat diseinatuko duen lege bat sortzeko aukera aztertzea, inplikatuta dauden langileek ezarritako irizpide zehatzen arabera. f) Enpresa Parte-hartzaileen Erregistroa sortzea. Bertan kapitalean partizipazio-ehunekoa ezarritako muga minimoa baino handiagoa duten enpresak izena eman ahalko dute. Era berean, ehuneko horrek bere promozioan erabakitzen diren neurriei segurtasun juridikoa ematen lagundu dezake. g) Eredu txertatzailearen eta parte hartzekoaren ezarpenaren ebaluazio-eredu bat egiten laguntzea, enpresei erregistratutako aurrerapenak identifikatzen lagunduko dien “check list” batekin. h) Enpresariei eta langileei zuzendutako sentsibilizazio-kanpainetan elkarlanean aritzea, proposatutako eredu txertatzailea eta parte hartzekoa sustatzeko. i) Ereduaren ezarpenean gailendu diren enpresei prestigioa ematea, sariren baten edo aitorpen baten bitartez. j) Hobetuz-en bitartez edo modu osagarrian prestakuntza-ekintzak garatzea enpresa-kudeaketari, estrategiari eta abarri buruz. Ekintza horiek, hain zuzen, enpresa-batzordeko kideei, delegatu sindikalei, sindikatuetako liberatuei… egongo dira zuzenduta, modu berezian nahiz batera, inplikatutako enpresen zuzendariekin. 2.- Eskumeneko erakundeei eskatzen die politika fiskalak aplikatzeko, enpresen emaitzetan eta kapitalean langileen parte-hartzeari lagunduko diotenak, alegia. Horietara guztietara hedatuko dira gure artean nahiz mendebaldeko beste herrialde batzuetan dauden praktika hobeak, eta, beste gauza batzuen artean, aztertuko da langileek lan egiten duten enpresaren kapitalari egindako ekarpenak Borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeei egiten dizkieten ekarpenen trataera fiskal berdina dutela. Thu, 05 Jul 2018 11:56:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote mozioari, Bilboko metroaren 4. linearen inguruan. Horretarako indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11/11/03/00/0063]]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=6880 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek honako OSOKO ZUZENKETA hau aurkezten diote mozioari, Bilboko metroaren 4. linearen inguruan. Horretarako indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu dira. [11/11/03/00/0063] OSOKO ZUZENKETA   1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen die jarrai dezatela, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan Metroaren zabalkundea garatzen. Horrek erakutsiko du garraio publiko, iraunkor, efiziente eta lurraldea egituratzen duenaren aldeko apustu estrategikoa. Horretarako, Bilbori dagokionez, jarrai dezatela 4. Linearen azterketa eta proiektuekin eta tranbia-sarearen zabalkundearekin.  2.- Era berean, Eusko Legebiltzarrak eskumena duten erakundeei eskatzen die 2019ko aurrekontu-ekitaldian behar beste diru jaso dezatela, azterketa eta proiektu horiekin jarraitze aldera. Thu, 19 Apr 2018 11:20:00 GMT